K porozumeniu Čelovekom

4. časť: Hra bohov trvajúca 1,5 mld rokov sa skončila, nastáva koniec časov.

Bitka kozmických rozmerov medzi silami svetla a silami tmy je vo fináleZákulisní aktéri vychádzajú na svetlo.

Každý musí zaujať svoje miesto a vybrať si stranuPred nami je prebudenie ľudstva, Súdny deň a Divoký hon.

Kto je kto? Ako to dopadne? Prinášame prvú časť dokumetu odhaľujúceho istinnú realitu.

Čaká nás očista v planetárnom meradle

A čo viac, naša plan-éta je dôležitá križovatka svetov, prebieha Bitka kozmických rozmerov. Zem je pôsobiskom všetkých síl v tomto Vesmíre, tu sa prelínajú záujmy jej obyvateľov, ktorých je na našej planéte nespočetné množstvo. Prirodzene, sily so znamienkom mínus starostlivo skrývali pravdu o svojej prítomnosti, pretože ak by boli odhalené v predstihu, spôsobili by si zbytočné ťažkosti. Teraz sa pripravujú spustiť oponu a byť na čele „spásy“ umierajúceho starého sveta s jasnými cieľmi – majú svoju vlastnú „Čiernu žatvu“. Hovoria si „mimozemšťania“, hoci všetky bytosti prejavujúce sa v strednom svete môžu byť len lokálne. Aj preto sú démonmi. Tí so znamienkom plus sú tiež stelesnení medzi ľuďmi, pretože také sú pravidlá hry – ľudia sa musia naučiť rozoznávať dobro a zlo a vedome sa rozhodnúť. Midgard je predsa stredný svet, je to jedinečné miesto vo Vesmíre, najextrémnejší svet s najvyššou rýchlosťou duchovného rozvoja bytostí, kde sú sily svetla a temnoty v rovnováhe, a kvôli tomu je tu najširší výber činností.

Najmocnejšie bytosti tohto Vesmíru nemôžu v prednej línií tejto večnej vojny medzi Svetlom a Temnotou, prejavení ako obyčajní ľudia. Najväčšia zodpovednosť za činy a myšlienky ich zvláštnym spôsobom spája a premieňa, dáva im najvyššiu silu, ktorú možno uplatniť len v súlade s Vôľou Ľudstva. Obyčajní ľudia sú prostredníctvom svojich aktivít viditeľným prejavom tejto vojny – ľudstvo ako celok svojimi zámermi a myšlienkami dáva „Povolenie pre činnosť Vyšších síl“, preto sú “zhovievaví” bez toho, aby mali právomoci. Ľudia sú Deti Bohov, ich odraz a pokračovanie, ich cieľ v procese rozvoja je stať sa podobnými Stvoriteľovi: stať sa Bohmi a vytvárať Nové Vesmíry, napĺňať ich svojimi deťmi atď. Čoskoro si ľudstvo uvedomí svoju zodpovednosť za celý Vesmír a získa nové vedomosti, schopnosti a technológie, ktoré budú odhalené počas Bitky: závoj medzi svetmi bude odstránený a všetko nečisté sa prejaví, a zároveň sa otvoria cesty očisty. Pred nami je Zlatý vek, ale nie každý si to zaslúži a Zem musí byť oslobodená od temnoty. Rusko je srdcom sveta a očista začína práve od srdca.

Treba očakávať objavenie sa určitého centra moci, bodu aplikácie božskej vôle. Je zrejméže musí existovať určitá postava v roli kráľovnej s jedinečnými schopnosťami.

Aj u bielych, aj u čiernych. Samozrejme, obe sú „kráľovné“, robia si svoju prácu, zatiaľ tajne. Uvedomia si svoj účel, získavajú Silu, plnia svoje jednotky ľuďmi s rovnakou „polaritou“, hoci títo ľudia nie vždy vedia, s kým majú do činenia. Za dlhé obdobia temní prebudili maximum svojich superschopností a dosiahli svoj limit. Svetlí prebúdzajú svoje superschopnosti. Ale úroveň superschopností Svetlých je mnohonásobne vyššia ako úroveň Temných, takže v boji nie je dôležitý počet na každej strane, ale úroveň superschopností.

A kde sú?

Ten, ktorý je „ za čiernych“,  je už na samom vrchole v mocenskej pyramíde svetového hegemóna. Má najsilnejšiu schopnosť držať ostatných v strachu, pre ktorú bol vybraný ako Mesiáš. Druhý je tu v Rusku. Obyčajný človek z davu, ktorý si robí meno, stúpa zospodu osvetľovaním Pravdy. Keď sa o ňom zrazu dozvedia masy, a to sa určite stane, keď sa stane množstvo očakávaných udalostí, opačný pól odhodí masky a začne sa otvorená konfrontácia, na ktorú ľudia ešte nie sú pripravení. Hoci konfrontácia sa už začala a vojna medzi temnotou a svetlom je už v plnom prúde. Zatiaľ čo obe strany ju vedú v tajnosti pred národmi a rozumejú tomu len zainteresovaní. Preto sa on a jeho spoločníci pripravujú v tajnosti, zaoberajú sa sebarozvojom a konajú pomocou starodávnej mágie. Vo vzhľade je to obyčajný mladý muž, v ničom nevyniká, okrem jeho názorov na svet. Otvorene predstúpi pred ľudí až v najťažšej chvíli, keď budú ľudia pripravení na jeho rozhodné činy – až v tom momente bude na to pripravený. Je obklopený svojimi spolubojovníkmi, z ktorých každý má veľké množstvo superschopností.

V roku 2014 vstúpili do slnečnej sústavy tri armády svetelných lodí, pre pochopenie jedna Armáda je 10 000 lodí. Riadiace Sféry, ktoré koordinujú prácu medzi 144 Vaijmarami, v ktorých je 144 Vajtmanov, a v každom z nich je 144 Vimanov, z ktorých poslední už môžu vstúpiť do zemskej atmosféry. Táto flotila sa dostala pod kontrolu Svetlých Bohov prejavených v ľuďoch na Zemi. S príchodom Armády sa ľudia – prejav Svetlých Bohov prebudili a premenili. Tieto inkarnácie Svetlých Bohov vo forme ľudí koordinujú prácu Flotily a obklopujú tohto človeka, neustále plniac Božiu vôľu a upravujúc chod udalostí (z minulosti, prítomnosti a budúcnosti).

Stopy jeho činnosti už akosi vidíme.

Tým, že zámerne otvoril oponu svojej prítomnosti, už predviedol svoje schopnosti silovým štruktúram, ktoré naňho napriek príkazom zhora nečakane nedokázali vyvinúť tlak. Boli generáli, ktorí boli presvedčení, že ho dokážu ovládať, poslednému známemu vyššiemu dôstojníkovi GRU zlyhali obličky koncom minulého roka. Všetky spôsoby, ako ho odstrániť, neboli realizované z nadprirodzených dôvodov. Panovníkovi muži tak stáli pred nevyhnutnou voľbou: buď očistiť štátny aparát svojpomocne s presadzovaním tých správnych ľudí a ideí kým je čas, alebo to isté, len v sťažených podmienkach a pod prísnym dohľadom  jeho a jeho spolupracovníkov. Avšak v tomto prípade pasívni „silovici“ stratia zvyšky dôvery a svoje stoličky. Zatiaľ ešte majú šancu ukázať sa národu a získať miesto v orgánoch budúceho Ruského Štátu. Aj keď už teraz je jasné, že národ po zmene režimu budú chrániť najmä iní ľudia s odlišným prístupom.

V posledných mesiacoch došlo vo svete k výrazným zmenám, konkrétne v oblasti globálneho finančného riadenia. Systém finančného riadenia svetových aktív odovzdal svoje pozície  Silám Svetla a začal prenášať všetky aktíva a riadiace mechanizmy do rúk tejto osoby. Podľa najnovších informácií Výbor 300 uznal jeho práva a postavenie generálneho riaditeľa World Assets (Svetových Aktív) – M1 (Monetary One). Celý systém bude nevyhnutne nútený previesť všetky práva na správu systému, vrátane vrátenia všetkého ukradnutého majetku a repatriačných platieb na základe výsledkov druhej svetovej vojny. To sa stane základom pre vytváranie podmienok pre prechod na nové ekonomické modely a minimalizáciu ekonomických kríz vo svete. Keďže M1 je prejavom Vyšších Sil Svetla a zároveň inkarnácie Svetlých Bohov, sú schopní vybudovať prechodný a novýmodel života na Zemi s racionálnym využívaním prírodných zdrojov.

Staroveký rád rytierov Víťazov Bratstva Svetla obnovuje svoju silu (nástupcami od začiatkov temných časov bol staroveký Rád Kafarov (čistí, nepoškvrnení), ktorí sa na úsvite kresťanstva stali zakladateľmi suverénneho prijatého vojenského Rádu Hospitaliérov) pod citlivým vedením Boha Khara. Rád sa dopĺňa bojovníkmi charakterníkmi, ktorí majú superschopnosti.

Udalosti, ktoré potrebujeme, sú len otázkou času

Pokojne sa môžete pozerať do budúcnosti. Duševne chorí v našom štáte budú odstránení od pák kontroly tým najlepším možným spôsobom. V prostredí všetkých služieb existuje dosť poctivých ľudí, ktorí čakali len na povel, a tento dokument je tým povelom.

predchadzajúce časti:

V ďalšom článku sa dozviete:

 • čoskoro však príde tento jej čas a jedno z hlavných tajomstiev režimu bude odhalené
 • súčasnosť bola obetovaná a ako sa patrí, leží v kruhu spolu s ďalšími projektmi Len-in, Stal-in, Put-in (Ленъ-Инь, Сталъ-Инь, Путъ-Инь)
 • projekt predpokladal použitie dvojníkov, preto je jeho smrť iba smrťou jedného z aktérov
 • na prezidentských voľbách si ľudia „vybrali“ už mŕtveho človeka.
 • vo vyšších vrstvách sú to buď silne posadnutí ľudia vybraní a povzbudzovaní, pretože musia byť „na reťazi“ a úplne ovládaní
 • najvzrušujúcejšou časťou bude odhaľovanie mocipánov a ich lov po celom svete
 • príležitosť na verejné pokánie a nápravu pre tých, ktorí zakopli
 • buď priznáš chyby a učiníš pokánie – alebo nie si ľudská bytosť a podliehaš nevyhnutnej záhube
 • každý, kto je na temnej strane a žije v parazitickom základe, bude identifikovaný a zničený nezvyčajným pre pochopenie spôsobom
 • všetci, ktorí si myslia, že bude možné utiecť a ukryť sa na ostrovoch v oceáne alebo hlboko v horách, sa mýlia
 • Kruh Pravi bude mať na starosti zahraničnú politiku, obranu a súdne spory – to je jadro systému, ktorého hlavným princípom je „rovný medzi rovnými“
 • miestni strážcovia zákona budú tiež priamo volení a ľudia budú mať právo ich kedykoľvek z funkcie odvolať
 • samotné voľby, diskusia o rozhodnutiach a interakcia úradov so spoločnosťou budú prebiehať najmä pomocou informačných technológií – softvér sa už vyvíja
 • prichádza veľká očista štátneho aparátu, revízia v koreňoch systému riadenia
 • režim naviazaný v okultnom zmysle padne, otrasy zasiahnu Arménsko, kam sa presťahoval Hlavný chrám Isis (Izidy), Lenina vynesú zo zikkurátu, spopolnia pozostatky Stalina a Putina

zlatá eRA a Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: