Slovanské Noviny

Dar na rozvoj SN

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Revolut: IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659

BIC: REVOLT21

Wirex: IBAN: EE387777000012585575

SWIFT/BIC: LHVBEE22

darovať môžete ľubovoľnú čiastku

17. apríla 2021

Slovanské Noviny

prvé slovanské noviny

ČLOVEK VO SVETE JAVI. ČLOVEK NAJSTARŠÍ OBYVATEĽ VESMÍRU.

Počiatky Skrytých Poznaní Slavianov a Árijcov

Človek najstarším obyvateľom Vesmíru

Podľa Slavianských učení, prví ľudia sa v našom Vesmíre objavili asi pred 1,5 až 2 miliardami rokov a táto udalosť sa stala najskôr na iných Zemiach (zemeguliach), ale nie na našej Midgard-Zemi (Slavianské pomenovanie našej zemegule). Ak by bol Človek stvorený na našej Zemeguli, potom by bol novorodenec schopný sa správať ako mláďatá zvierat stvorených na Zemeguli (mláďatá pozemských zvierat okamžite po svojom narodení sa postavia na svoje nohy).

Midgard – zemeguľa bola osídlená a teraformovaná až neskôr. Naši Predkovia sem pricestovali z rôznych hviezdnych systémov (v genofonde sa odráža v dúhovke toho Slnka, z ktorého pochádzajú predkovia človeka) a na počiatku sa usadili na kontinente Da´Ária (Severia, Arktida, Hyperborea, Antia, atď.), ktorý sa nachádzal na severnom póle a zanikla po následnej kozmickej katastrofe. Mapy nášho dávneho pradomova sa zachovali na jednej z egyptských pyramíd v Gíze.

V dávnych učeniach všetkých národov (a dokonca ja v kresťanskej biblii) sa uvádza, že v našom Vesmíre sa vyskytujú dva základné druhy Človečenstva. Jedni ľudia sú potomkami Svetlých Bohov a majú smrteľné telo, ale nesmrteľného Ducha s Dušou, a druhí boli vytvorení temnými bohmi (podľa žido-kresťanskej terminológie hospodinom bohom jahve-jehovom v spolku s veľkým „inžinierom-konštruktérom“ Satanom), ale keďže temní nemajú energiu ľubvy (ľúbosti, viac ako lásky), tak oni nemohli vytvoriť nesmrteľné človečenstvo (aj keď sa však boh-jahve o to skutočne nesnažil, pretože mu boli potrební iba ľudia-otroci). Preto majú ich výtvory smrteľné telo aj Dušu, ale bez dominantného Svetlého Ducha.

A preto sú smrteľní, tak pri umieraní javného tela ich informačné telo duše, nemajúce dominujúceho nesmrteľného Ducha, rozpúšťa sa v informačnom poli Zeme a energeticky prikrmuje boha jahve (jehovu) so spolkom. Takýto je stav vecí, ako hovoria ústne podania, nevyhovovalo to Satanovi. A on, osobitne sa starajúc o svoje výtvory, (slaviani mu boli akoby „žiarovkou“) vzbúril sa proti svojmu kumpánovi jahvemu a z dôvodu jeho vzbury bol ním zvrhnutý a uväznený. A od tej doby vytvára plány pomsty na svojho bývalého priateľa. Ale Satan (Satanail) sa nevzdialil ďaleko od jahve, namiesto toho aby predložil ním vytvorenému človečenstvu prijať do seba nesmrteľného Svetlého (alebo ako sa teraz hovorí – Svätého) Ducha (o čo sa snažil im dať svojím časom Ježiš Kristus) aby sa stali rovnakými ako ostatné Človečenstvo. Namiesto toho ponúka všetkým nesmrteľné telo, čo nijako nerieši problémy, ale iba brzdí vývoj človečenstva.

V „Araratských posvätných legendách“ sa hovorí o tomto tak:

„A Višap (taktiež jeden z temných bohov) sa obrátil k Bohu Aru (v slavianskom prepise k Bohu Rodu):

-Ó, Otče môj, Som osamelý, a smutne plynie môj život. V Ararate je život, a tam sú Árijci (potomkovia Svetlých Bohov). Daruj mi podobného Árijcom, aby som sa o neho staral. Veď aj Vladyka Temnoty má potrebu radosti.

– Ja splním tvoje želanie, – povedal Ara (Rod), – dookola rozprestri svoj dych a púšť ožije. Potom zamies stepnú hlinu s vodou z rieky Iordoch a z hliny vytvaruj postavu podobnú na Árija. Dýchni na ňu a ona ožije. Ale vedz, že toto stvorenie stvorené zo Zeme sa bude iba navonok podobať na Árija. Nebude to pozemským Bohom, pretože ho nestvoril Stvoriteľ. Bude to Titan. A bude sa volať – Čarij. 

Spokojným sa Višap vrátil na Zem, zamiesil stepnú hlinu s vodou z rieky Iordoch a pozliepal postavu Titána Čarija, dýchol na neho a ožilo to. 

Potešil sa Višap – kráľovstvo temnoty vytvorilo svoj život a svojho človeka.

…Potom Najvyšší Boh Rod potrestal boha jahveho za ohováranie a vyhnal ho z Nebies a ustanovil ho za vládcu Podzemného Kráľovstva. A jahve sa stal navždy Vlastníkom Podzemného Kráľovstva a vo svojej Duši prechovával nenávisť proti ostatným Bohom a nimi chrániacich Árijcom. A rod čarijcov odvtedy začal uctievať jahveho. A kvôli tomuto sa stal jahve silnejším. 

Tak, akože sa človečenstvo objavilo v našom Vesmíre. Slavianské ústne podania hovoria, že na šiesty deň stvorenia Najvyššieho Boha Roda. A keď on odpočíval, tak na ôsmy deň Hospodin (v staro ruskom jazyku toto slovo znamená – byť pod najvyšším) jahve vytvoril ešte jednu verziu človeka. A teraz si to môžeme vypočítať. Jeden deň Najvyššieho Boha sa rovná ceste, keď Slnko urobí svoju cestu trikrát okolo stredu Galaxie. Astronómovia hovoria, že Slnko obehne okolo stredu Galaxie raz za 250 miliónov rokov, to znamená 250 x 3 = 750 miliónov rokov sa rovná jednému Dňu Najvyššieho Boha a rozdeľuje sa na tri časti, každá po 250 miliónov rokov. 

Tabuľka č. 1

Dni Najvyššieho Boha Periódy milión rokov Celkový čas milión rokov Stvorenia

Zem

Oheň (Svetlo)

250 500 

250 750 

2 250 1000 Vzduch

Voda

250 1250 

250 1500 

3 250 1750 Zeme (zemegule) a ich usporiadanie

250 2000 

250 2250 

4 250 2500 Svietila

250 2750 

250 3000 

5 250 3250 ryby

dinosaury

vtáky

250 3500 

250 3750 

6 250 4000 plazy, cicavce,

prví ľudia potomkovia Najvyšších Bohov

250 4250 

250 4500 

7 250 4750 Oddych Najvyšších Bohov, vývoj života

250 5000 

250 5250 

8 250 5500 stvorenie, už Hospodinom Bohom Jahve, druhých ľudí Adama a Evy a vyhnanie ich z Raja

250 5750 

250 6000 

9 250 6250 osídlenie Adamovými potomkami planéty Edem a Nod, a ich prílet na našu Zem pred 5765 rokmi

250 6500 

250 6750

Súčasná veda hovorí, že naša zemeguľa je približne stará 5 miliárd rokov, čo je absolútne v súlade s vyššie uvedenou tabuľkou. Rovnaké informácie potvrdzujú aj naši archeológovia, ktorí našli kovové kladivo v skamenenej pôde, ktorému je 120 miliónov rokov. Kladivo bolo vyrobené zo zliatiny 96% železa, 2% medi, 2% sulfátu. Súčasné technológie túto zliatinu nedokážu opakovane vyrobiť.

Spomeňte si na dokumentárne filmy „Zakázaná archeológia“ a „Tajomstvo Bohov“, ktoré hovoria o mnohých podobných nálezoch: napríklad 11. júla 1891 v Morrisonwill, štát Illkinois, v uhoľnej šachte našli trčať z kúsku uhlia zlatú reťaz s hmotnosťou 192 gramov, vyrobenú veľmi šikovným zlatníkom, o dĺžke desať palcov. Illinoiský štátny geologický prieskum vydal oficiálny záver, že vek uhoľnej sloje, v ktorej bola nájdená retiazka, je dvestošesťdesiat až tristodvadsať miliónov rokov.

V roku 1961 na Sibíri, neďaleko Hornoaltajska, na rieke Utalinka, vedci A. P. Okladnikov a L. A. Ragožin, našli stovky kusov nástrojov, vyrobené ľuďmi, majúci vzhľad a rozum súčasného človeka, pred jeden a pol až dvomi miliónmi rokov. Ďalší sovietský vedec, Jurij Molchanov, analogické nástroje na rieke Lena, neďaleko dediny Urlak. Draslíkovo-argónové a magnéziové metódy určovania veku nálezov potvrdili dátum zhruba okolo dvoch miliónov rokov.

V roku 1983 našli v Turkménsku, sovietskí vedci, odtlačok ľudskaj nohy na kemani vedľa stopy dinosaura s tromi pazúrmi. Vek sopečnej lávy, v ktorej tieto stopy zostali, je starý pätnásť miliónov rokov. Pravdou je, že stopa človeka je väčšia ako stopa súčasného človeka atď..

Prví potomkovia ľudí tu žili pred viac ako 1,5 až 2 miliardami rokov, pásli dinosaury, kŕmili sa, vyvíjali sa, opakovane opúšťali túto zem, potom sa opäť vracali a osídľovali ju. O osídlení našej Midgard-Zeme sa hovorí v mnohých zdrojoch. Napríklad, v „Piesni vtáka Gamajun“ (20) sa hovorí, ako si rod ľudí letiaci v kozmickom priestore vo Vajtmare – obrovská kozmická loď v tvare vajca (obrazne rod uzavretý vo vajci) všimli zem v bezodnej tmavej priepasti a aby určili jej vhodnosť na život, k nej posielajú kačičku (malú automatickú kozmickú loď), aby odobrala vzorky zo zeme, ale na prvý krát sa nepodarilo dostať na povrch zemegule, nemala dostatok paliva a až na tretí krát priniesla kačička v zobáku hrsť vzoriek. Ale tu je informácia čiastočne prehliadnutá. V santiách „Vimary“ (druhé jej pomenovanie „Svetlo Ohňa“) sa hovorí, že Vajtmara (veľkosť menšej planéty) bola v bitve poškodená a hľadala miesto, kde by bolo možné urobiť opravy a vysadiť posádku na odpočinok. Všetci členovia posádky sa nachádzali v stave anabiotického spánku, okrem Da´Árijcov, ktorí riadili loď. A oni poslali na zem vajtmany a vimany (malé lode), zatiaľ čo veľkej lodi spomalili rýchlosť a spustili rotáciu, aby sa priblížila na orbitu Midgard-Zeme. Keď sa na orbite usadili, potom posádka na malých lodiach sa vysadila na Severnom kontinente našej zemegule. 

A tu je ešte informácia z ústnych podaní Pomakovských Slavianov:

„Kedysi naši dedovia boli považovaní za najslávnejších bohatierov na Zemi, a obývali Kraj Zeme (utopený kontinent, ktorý sa nachádzal na severnom póle, tiež ho volajú aj Da´Árija, Siveria, Hyperborea), ich Vojvoda Pomak, nazývaný odvážlivec a volchv, lietal ako vták (v tých dávnych dobách bola podľa našich vedcov hustota vzduch 8-krát vyššia ako teraz, a blížila sa k hustote vody, takže vzduchoplávanie bolo bežným javom), ba dokonca aj chodil pešo po oblohe a slúžil Bohom.

…V tých časoch bolo veľa miest opustených a keď sa na nich usadili naši dedovia aj učili iných ľudí všemožným záujmom (teda tých, ktorých vytvorila skupina Jahve so Satanom) a im vzdávali česť ako Bohom, pretože verili, že prileteli z Nebies… a keď iní ľudia začali hrešiť (podnecovaní svojimi vyššími patrónmi), Bohovia neposielali našich dedov na zem… a tým, ktorí v tom čase zostali na zemi, Bohovia ich nechali pri ľuďoch…“

Tak čo sa teda stalo, že Svetlí Bohovia nechali našu Midgard-Zem bez dozoru a prečo k nám viac naši rodoviči (príbuzní) z druhých Svetlých obývaných Zemí (zemegúľ) neprichádzajú a my sme potomkovia „tých, ktorým sa v tom čase podarilo zostať na zemi“ a zdržať sa. A prečo žijeme v temnote nevedomosti? Poďme sa na túto otázku pozrieť bližšie. Ukazuje sa, že v ďalekých dávnych dobách, po, poslednej kozmickej bitve (Assy) medzi silami svetla a silami temnoty, bola v našom vesmíre v Javnom Svete ustanovená hranica. Táto hranica rozdelila oblasti pod kontrolou Svetlých Bohov a čertogy pod kontrolou Temných síl. Tak preto naša špirálová galaxia, majúca štvorramenný tvar svastiky, sa otáča blízko tejto hranice a periodicky spodné časti ramien zachádzajú do zóny pod kontrolou Temných síl. Slnečný systém, v ktorom obieha Midgard-Zem, sa nachádza na konci jedného z ramien, ktorého časť sa v súčasnej dobe nachádza pod kontrolou Temnoty.

Naši Svetlí Bohovia nenarúšajú ustanovené hranice. Preto sme už dlho odtrhnutí od svojich príbuzných, ale podľa Slaviano-Árijských Véd už v roku 2012 súčasného kalendára naše rameno galaxie opúšťa zónu súmraku. Preto „veľký konštruktér“ – „inžinier“ Satan v poslednej dobe veľmi silno zintenzívnil svoje aktivity, pretože jeho bývalý kumpán Jahve – Jehova stráca silu, a Satan sa chce naposledy konečne pomstiť. Radiácia Ciranu oslabuje, s ktorým nás ožarujú, aby potlačovali Vôľu a Rozum. A ako je napísané v „novom zákone“, „unikajúci zo zajatia Satan vystrojí svojim spolupáchateľom a ich nasledovníkom nie veľmi príjemné rozlúčkové stretnutie. Ale jahve sľubuje zachrániť a zobrať na svoju kozmickú loď 144 tisíc ľudí z 12 kmeňov Izraela (tak to je napísané v novom zákone) a prevezie ich na iné miesto obývania a na všetkých ostatných potomkov svojho genetického experimentu jednoducho bude pľuť a na potomkov Svetlých Bohov ešte viac!

A ukazuje sa, že absolútne všetky národy, bez ohľadu na ich pôvod, sa musia urgentne zamyslieť o svojej záchrane (záchrana topiaceho sa je v rukách samotného topiaceho). Niekto musí do seba prijať Svetlého (Svätého) Ducha, ako to učil Ježiš Kristus, a kto ho už má, ale spí v neprebúdzajúcom sa spánku, musí urgentne prijať opatrenia na samovedomie. Vláda temných síl sa chýli ku koncu a ani jahve a ani Satan neobstoja. 

A o nastúpení týchto Svetlých udalostí:

„Zachovajme si že našu Vieru a česť vo všetkom, čo z nás vzišlo, a potom príde čas, keď naše deti prevezmú prevahu a ešte teraz Bohovia nedajú súhlas, aby vládli tí, od ktorých všetko vzišlo na zemi…“(22)

michal zelensky

redakcia SN

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí. 

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar

ďakujeme

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu zna redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia (Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

%d blogerom sa páči toto: