K porozumeniu Čelovekom

Gratulácie pre El Salvador a Hanba Ministrovi Zdravia Austrálie a TGA

TGA – Therapeutic Goods Administration, ako EMA/ŠUKL

Ako hovorí ten titulok “Hanba” Austrálii. Austrálska vláda nekoná v najlepšom záujme Austrálskej Verejnosti.

Moja vsuvka: Článok uverejňujem preto, že je perfektne aplikovateľný. Okrem toho som medzitým zachytil správu, že Švédsko nepúšťa do krajiny plne zaočkovaných s Izraelským pasom. Na Izraeli sa ukázalo, čo spôsobilo tak hromadné nasadenie „vakcín“ o ktorých ani výrobcovia netušia čo môžu spôsobovať, keďže prakticky neboli testované. Nastala „katastrofa hromadne plne vakcinovaných“. Niektorí experti odhadujú, že plne vakcinovaní nebudú môcť v (poriadnej) zime vychádzať von, tak uvidíme. Potom sa – dúfam – obrátia na „naších odborníkov“. A uvidíme, či sú naši „odborníci“ ešte stále vlastne „neučiace sa automaty“ – čo predpokladám, podľa ich doterajšieho konania. A ešte – Austrália (zodpovedný úrad TGA) ako anglicky hovoriaca krajina značne sleduje aj USA(zodpovedný FDA, CDC), takže aj v ohľade vakcinácie. Koniec vsuvky.

Na konci originálneho článku je uverejnené video poslané z El Salvador. Tamojšia vláda rozdáva balíčky – zadarmo – pre tých čo chytia Covid-19. Takže namiesto jednoducho poslania ich domov, ľudia v Salvadore dostávajú malý ako „reklamný balíček“, ktorý ich má “zachrániť”.

Mám taký návrh, ak ktokoľvek stratil milovanú osobu, alebo utrpel pobyt v nemocnici pri ktorom mu neboli podané vhodné/potrebné terapeutiká, mohol by použiť tento článok ako šablónu pre žalovanie ľudí oslovených v tomto otvorenom liste (ich ekvivalenty na Slovensku). 

OTVORENÝ LIST

Pre: Zástupca riaditeľa ŠUKL, a jeho hlavný poradca pre právne záležitosti a stratégiu, plus minister Zdravotníctva a starostlivosti o starých občanov (- The Therapeutic Goods Administration’s (“TGA”) Deputy Secretary, Adjunct Prof John Skerritt, and Principal Legal and Policy Adviser, Jenny Francis; plus the Minister for Health and Aged Care, the Hon Greg Hunt MP.)

10. Septembra 2021, TGA uverejnila vyhlásenie s titulkom “Nové obmedzenia na predpisovanie ivermectinu pre COVID-19.” Toto zahrnovalo formuláciu,

TGA, konajúc na základne odporúčania Odporúčacieho Výboru pre Rozpisovanie Liekov, uvalila nové obmedzenia na predpisovanie orálneho  ivermectinu. Všeobecní lekári môžu teraz predpisovať ivermectin len pre podmienky  (indikácie) – svrab/prašivina a určité parazitické infekcie” A “Všetci praktickí lekári môžu naďalej predpisovať orálny ivermectin pre schválené indikácie. Avšak, predpisovanie orálneho ivermectinu pre indikácie ktoré nie sú schválené, je teraz obmedzené len pre určitých špecialistov.”

Takže TGA v tomto vyhlásení hovorí že,

existuje viacero significantných rizík pre verejné zdravie, ktoré súvisia s užívaním ivermectinu pri pokúšaní sa predísť infekcii COVID-19 namiesto aby sa dali zaočkovať” A “…tie dávky ivermectinu, ktoré sa odporúčajú na jeho použitie článkami v nespoľahlivých spoločenských médiách a iných zdrojoch ohľadne    COVID-19 sú významne vyššie ako tie čo sú schválené a považované za bezpečné pre svrab alebo ošetrenie parazitov. Tieto vyššie dávky je možné dať do súvisu s vážnymi nepriaznivými následkami, včítane výraznej nevoľnosti, záchvatov, a bezvedomia (dizziness, seizures and coma).”

To riziko zo strany Ivermectinu sa zdá byť nie až tak ohrozenie zdravia človeka, ale skôr riziko pre to válcovanie vakcínami a teda prijímanie tých vakcín.

To tlačové vyhlásenie TGA je  fundamentálne lživé, keďže Ivermectin je jeden z nejbezpečnajších liekov na trhu, ktorý bol používaný pre ľudí po štyri dekády, a to s neobyčajným úspechom – s 3.7 miliardami vydaných predpisov.

V jednej (Japonskej) štúdii  [1] publikovanej v roku 2011, s titulom “Ivermectin, ‘Zázračný liek’ z Japonska: perspektíva použitia pre ľudí” sa uvádza v Abstrakte,

Objavený v neskorých 1970-tych rokoch, priekopnícky liek ivermectin… mal nezmerateľne veľký priaznivý dopad na zlepšenie života a na blaho miliárd ľudí po celom svete.”

Úvodný odsek Úvodu vyhlasuje,

Existuje len zopár liekov, ktoré sa môžu s plnou vážnsťou uchádzať o titul  ‘Zázračný liek – Wonder drug’, pričom penicilín a aspirín sú tie dva, ktoré snáď mali ten najväčší pozitívny účinok na zdravie a pohodu Ľudstva. Ale s Ivermectinom sa tiež dá uvažovať, popri tých zaslúžilých súťažiacich, na základe jeho univerzálnosti, bezpečnosti, a pozitívneho účinku ktorý preukázal, a naďalej prejavuje, po celom svete…”A“…vysoko účinný a širokospektrálny, bezpečný, dobre znášaný …

Toxikológ Chris Martenson, PhD (Duke), MBA (Cornell) vysvetľuje v recenzii vo forme  videa [2] , že recenzný časopis svetovej triedy v roku 2021 v recenzii od pána Jacques Descotes, prominentný toxikológ ktorý pracuje z podnetu Medincell, odhalil, že (ivermectin) je medzi najbezpečnejšími a nalepšie znášanými liekmi, aké boli kedy uvedené na trh. 

Ivermectin je dobre znášaný dokonca aj pri desaťnásobku štandardnej dávky 200 μg/kg, [3][4], a pri vysokých dávkach, obzvlášť, pri nasadení na liečenie COVID-19.[5]  6] . Pacienti s rakovinou, ktorí užívali ivermectin v dávkach päťnásobku štandardnej dennej dávky, počas viac ako 180 po sebe idúcich dní, nemali žiadne vážne nepriaznivé účinky od toho, pri experimentálnych protokoloch so silnými doplnkovými liekmi [7] . Z 19 pacientov, ktorí dostávali extrémne nadmerné dávky (overdoses) až do 1,000-násobku štnadardnej dávky buď Ivermectinu, alebo blízko príbuzného  Abamectinu, vo všetkých prípadoch bola použitá veterinárna forma, len jeden 72-ročný muž, ktorý bral 440 násobok štandardnej dávky zomrel. [8]

Ako sa uvádza na https://ivmmeta.com/   

“Eliminácia COVID-19 sú preteky s virálnym vývojom (viral evolution). Žiadne liečenie, vakcína, alebo intervencia, nie sú na100% použiteľné a účinné pre všetky súčasné a budúce varianty. Mali by byť použité všetky praktické, účinné, a bezpečné prostriedky. Tí, ktorí popierajú účinnosť liečebných postupov, zdieľajú zodpovednosť za zvýšenie rizika, že sa COVID-19 stane  endemickým; a za zvýšenú úmrtnosť, zvýšený výskyt ochorenia, a straty na obyvateľstve .

Ivmmeta hlási, že real-time meta analýza 63 štúdií  s 26,422 pacientmi, a 623 autormi demonštrovala, že použitie Ivermectinu proti COVID-19 sa ukázalo že má 86% účinnosť pri Profylaxii 69 – 70% pri včasnom nasadení, a 40-43% pri neskorom nasadení. Zo skúseností lekárov na ‘frontovej línii’, ako Dr. Vladimir Zelenko MD , a ďalší doktori v nasadení, sa ukázali “zázračné” pomery zotavení pri používaní ich protokolov nasadenia Ivermectinu. Dr Zelenko[9] údajne ošetroval okolo 7,000 pacientov a stratil 3.

Justus R. Hope, MD,v článku “Ivermectin Wins in India – Ivermectin víťazí v Indii”[10]poznamenal “…ten masívny pokles v prípadoch a úmrtiach v Indii na skoro žiadne po pridaní Ivermectinu dokázalo účinnosť lieku. Toto je pravda, ktorú tí NIH, CDC, a FDA nemôžu pripustiť, pretože by ohrozila ich vakcinačnú politiku.” Navyše aj porovnal údaje o štáte Uttar Pradesh ohľadne nasadenia Ivermectinu oproti USA ohľadne nasadenia vakcín:• Uttar Pradesh: Populácia 240 Milión [4.9% plne vakcinovaných]; COVID denné prípady: 26, COVID denné úmrtia: 3• USA bez Ivermectinu: Populácia 331 Milión [50.5% plne vakcinovaných]; COVID Denné prípady: 127 108, COVID Denné úmrtia: 574

Tie vakcíny presadzované zo strany Ministra a TGA sú,• Experimentálne a ich dlhodobá bezpečnosť nie je dokázaná• Desiatky tisíc ľudí zomrelo následkom vakcín [11]• Milióny utrpeli nepriaznivé a likvidačné vedľajšie účinky• Vláda prejavila riskantnú bezhlavosť pri presadzovaní tých “vakcín” ako bezpečných.

Ten CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS[12]), ktorý bol nasadený v roku 1990,k dnešnému dňu hlási 1,492,463 nepriaznivých udalostí, 23 393 VAERS reportovaných úmrtí, a 14 506 Post-COVID Vakcínami spôsobených úmrtí k dátumu 10 September 2021. Štúdia z rokov 2006 – 2009 s 715 000 pacientmi z nemocnice  Harvard Pilgrim Health Care, Inc., pre ministerstvo (US Department of Health and Human Services) zistila, že “menej ako 1% nepriaznivých následkov vakcín je nahlásených”.

K dátumu 5.September 2021, TGA ohlásila približne 21 milión dávok vakcín aplikovaných v Austrálii – 13.1 milióna prvých dávok a 7.9 milióna druhých dävok. TGA zaznamenala 516 hlásených úmrtí — kedy smrť bola hlásená ako následok po vakcíne. (TGA poznamenáva, že úmrtie môže, alebo nemusí byť výsledkom užitia lieku, a prišla k uzáveru, že len 9 z hlásení súviselo s imunizáciou.)

Pracovný zoznam FDA Bezpečnostného Dozoru nad (Safety Surveillance of) COVID-19 Vakcínami je dlhý a zahrnuje tieto nepriaznivé následky vakcín (môže sa meniť): Guillain-Barré syndrome; Acute disseminated encephalomyelitis; Transverse myelitis; Encephalitis /encephalomyelitis /meningoencephalitis / meningitis /encephalopathy; Convulsions/seizures; Stroke; Narcolepsy and cataplexy; Anaphylaxis; Acute myocardial infarction; Myocarditis / pericarditis; Autoimmune disease; Deaths; Pregnancy and birth outcomes; Other acute demyelinating diseases; Non-anaphylactic allergic reactions; Thrombocytopenia; Disseminated intravascular coagulation; Venous thromboembolism; Arthritis and arthralgia/joint pain; Kawasaki disease, and Multi-symptom Inflammatory Syndrome u detí.

Niektoré často sa vyskytujúce som si preložil: myelitis – zápal miechy, meningitis zápal mozgových blán, enceophalitis – zápal mozgu, je tam množstvo krvných zrazenín a poškodení srdca, autoimunitných porúch, svalových a nervových porúch, problémy súvisiace s tehotenstvom, …

El Salvador

Gratulácia do El Salvador. Austrália udržuje lockdowny, aby sme nepreťažili nemocnice. Nasadenia tých balíčkov by dramaticky zredukovali hospitalizácie — ale to nám nedovolia. My potrebujeme zastrašiť verejnosť, aby sa dala vakcinovať. K tej poslednej vete si neodpustím – presne ako u nás – to prvotné neliečenie, a nedovážanie a dokonca habanie Ivermectinu na hraniciach, ktoré nás v počte úmrtí per capita vyzdvihlo na prvé miesto na svete, malo zrejme presne ten účel.

Dee McLachlan, Gumshoe News

Ivan Hečko

Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: