K porozumeniu Čelovekom

Na najdôveryhodnejšiu RTVS podali aktivisti trestné oznámenie pre rôzne trestné činy

Množstvo „príčetných“ právnikov nepochybuje o tom, že nútenie ľudí dať sa zaočkovať experimentálnymi vakcínami, ako aj ich rozličné obmedzovania v mnohých inštitúciách a prevádzkach sú protizákonné. Smutné však je, že na tomto všetkom sa podieľa vo vysielaní aj verejnoprávna televízia.  

Verejnoprávna RTVS sa pred pár dňami chválila, že podľa „odborníkov“ a verejnosti je jej spravodajstvo najobjektívnejšie zo všetkých našich televízií. Úplne iný názor na to však majú niektorí aktivisti, podľa ktorých verejnoprávna televízia, rovnako ako súkromné, neumožňuje vyváženú diskusiu na tému vakcín a opatrení proti koronavírusu. Ako informuje portál zaslobodnyzivotazdravie.sk, štyria aktivisti sa rozhodli podať na RTVS generálnemu prokurátorovi oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu.

Je dôvodné podozrenie, že orgány RTVS páchajú trestné činy

Oznámenie sa rozhodli generálnemu riaditeľovi Marošovi Žilinkovi podať v deň pohrebu doktora Reného Baláka. Aktivisti v podanom oznámení píšu, že v nadväznosti na podnety zaslané na okresné prokuratúry v roku 2020 v rámci občianskej iniciatívy Občania Slovenskej republiky za právny štát sa venujú sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

„Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska,“ píšu aktivisti. Podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7 Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú rada a generálny riaditeľ.

Najmä  nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ďalej nasvedčujúce spáchaniu ďalších trestných činov formou spolupáchateľstva alebo organizovanej skupiny, trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

„Podľa § 3 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska v odstavci 3 bodu bposkytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, ako aj bodu d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti,“ citujú aktivisti so zákona.

Pri vakcínach je dôvodné podozrenie na porušovanie Norimberského kódexu

Podľa aktivistov a najmä medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s doktorom René Balákompodľa osobných skúseností z rozhovorov s občanmi na podujatí „Zapáľme sviečky pri Nitrici za slobodu“ ako aj na podujatí „Zapáľme sviečky na Námestí slobody v Prievidzi! Sloboda“, ale i z osobných stretnutí s občanmi Slovenskej republiky, dochádza na základných školách, materských školách, stredných školách, vysokých školách, v obchodných prevádzkach, v budovách orgánov verejnej správy a v zásade v celom verejnom živote občanov Slovenskej republiky k nasledovným skutočnostiam:

  1. Požadovanie povinného zakrytia horných dýchacích ciest tzv. rúškami a respirátormi
  2. Požadovanie preukazovania testovania na COVID-19 alebo aj možná príprava na testovanie na ochorenie COVID-19 v rôznych aj nezdravotníckych budovách
  3. Vyvíjanie nátlaku na tzv. očkovanie, aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu COVID-19

„Tzv. vakcínu na COVID-19 považujeme za experimentálnu chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex,“ konštatujú aktivisti. Predsedom petičného výboru uvedenej petície je doktor Ján Baránek, poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci, ktorý osobne predložil návrhy na prijatie systémových opatrení predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi.

Nosenia rúška je možné právne považovať za mučenie

„Podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v znení dodatkových protokolov čl. 3 Zákaz mučenia – Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu je nútenie zdravého človeka používať ochranu úst a nosa, tzv. rúško je možné právne považovať za mučenie,“ píšu aktivisti a dodávajú, že používanie ochrany úst a nosa považujú za primerané a potrebné pre zdravotnícky personál a pomocný zdravotnícky personál, pre chorých ľudí s príznakmi na koronavírus pre možné zabránenie rozširovania vírusov. Tiež ako dobrovoľná je možná primeraná ochrana pred vírusmi pre rizikové skupiny, ako sú onkologickí pacienti, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabeticky chorí ľudia, ľudia o chorením dýchacích ciest, starší ľudia a iní ľudia, ktorí majú záujem sa takto dobrovoľne chrániť.

„Podľa § 13 zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskrimnačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,“ uvádzajú ďalej v oznámení aktivisti spolu s Jánom Baránekom.

Žiadosť o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností

Aktivisti tiež konštatujú, že Iniciatíve Hovorme spolu, ktorá oslovila podľa medializovaných informácií orgány Rozhlasu a televízie Slovenska do 14. 9. 2021 nebola doručená písomná informácia k súhlasu na realizáciu série diskusných relácií na pôde RTVS, pričom Iniciatíva je v médiách často znevažovaná.

„Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom. Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania,“ uvádzajú v závere aktivisti.

„Žiadame orgány činné v trestnom konaní o utajenie podávateľov oznámenia podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku  č. 301/2005. Z.z. v znení neskorších predpisov. Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci,“ píšu na koniec oznámenia aktivisti.

hlavný denník

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: