K porozumeniu Čelovekom

NANÚTENÉ DOBROVOĽNÉ OČKOVANIE

Vláda vyhlásila cez podpis pána Mikasa vlastným obyvateľom vojnu. Mnohý teraz proti vlastnej vôli začínajú uvažovať nad menším zlom.

Pokúsim sa Vám v tejto ceste pomôcť. Tí ktorý nevidia inú možnosť, nevedia si predstaviť utiahnuť záťaž testovania, sú zdravý /aj zabehnuté doterajšie očkovania nesmú byť realizované pri akútnom ochorení a pri chronickom je nutné pozorovanie/ a nemáte imunitnú vadu. Pre tých je tento článok určený. Nie je určený pre deti, dorast a tehotné ženy, tam podľa mna menšie zlo neexistuje a vždy prevážia riziká nad prínosmi.

Poďme si predstaviť, čo existuje a zoraďme to na základe vedeckých štúdií, klinických štúdií a analýzy rizík zostupne t.j. prvá je najviac riziková:

1. DNA vakcíny /Inovio, ZyCo-D/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/

Vakcína by mala byť na rozdiel od mRNA stabilná t.j. nepotrebuje chladenie na -60C /inak sa rozpadá a zhlukuje RNA čím môžu vznikať rôzne neplánované proteíny nielen S proteín/.

Ibaže zostáva stále riziko vkladu tejto cudzej DNA do hosťovskej DNA, vzniku mutácií, abnormálnych buniek a útoku na vlastné bunky.

ZyCo-D je napr. v Indii už schválená.

2. mRNA vakcíny. Už som o nich dosť písal. Podstatné sú tri štúdie:

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927

Záver poukazuje na vývoj akútnej myoperikarditídy (u všetkych) kde bola vaknćina podaná vnútrožilovo!

https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2021/06/pfizer-mrna-goes-to-ovaries.pdf

Hormonálne orgány ako nadobličky, slezina, štítna žľaza a hlavne vaječníky boli podstatne zasiahnuté (okrem pečene, tá bola i v predchádzajúcej štúdií zasiahnutá) a prítomnosť mRNA s časom rástla (akumulácia/hromadenie v hormonálnych orgánoch z miesta vpichu) .

Dôležitá je aj súvislosť medzi auto-imúnnymi hepatitídami a mRNA Covid vakcínou.

Zaujímavý je aj fakt, že čím menšie sú nanolipidné vektory, tým sa jednoduchšie dostanú do tkanív srdca (pod 100 nm sú doslova nasávané ako špongiou), miesto svalových buniek.

Podľa autorov štúdie sú mRNA vakcíny bezpečné, ale nedokážu vylúčiť možnosť vzniku myoperikarditídy u jedincov ktorý ´´netolerujú´´ už len prienik minimálneho množstva mRNA do krvného obehu.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.04.430128v2

Pri podaní mRNA na platforme LNP /Lipid Nano Particles/ orálne, nastáva okamžitá zápalová odpoveď v pľúcach s vysokou úrovňou úmrtnosti!

Čiže na fľaštičkách by mali byt patričné označenia, ako pri iných silne jedovatých produktoch.

mRNA vakcíny sú podľa analýz najviac znečistené. Mne je známa len jedna poľská vedecká štúdia, kde sa analyzovali hmotnostným spektrometrom zhluky nečistôt po ohriatím na telesnú teplotu a styku s ľudskou krvou. Štúdia zistila prítomnosť kovov, uhlíka /to by boli náznaky vysvetľujúce lámavé priehľadné štruktúry blízko týchto nečistôt na báze uhlíka – jedna vrstva atómov uhlíka sa nazýva Graphene/ a Kremík /nebol u žiadnych analýzach iných vakancia známi, je to mimochodom prvok na ktorom základe funguje celá elektronika t.j. čipový priemysel/.

Ak sa predsalen niekto rozhodne pre túto podľa mňa najrizikovejšie variantu odporúčam:

– nájsť lekára ktorý robí dvojitú aspiráciu- Vpichne a vytiahne či nenaďabil na žilku /viď horné štúdie/, potočí dokola a znova povytiahne /prípad keby narazil na hranu cievy/,

– ak nenájdete aspon lekára ktorý robí klasickú aspiráciu t.j. vpich, vytiahne a keď OK tak vstrekuje,

– ruka musí byť fixovaná, ihla sa nesmie v ruke hýbať t.j. žiadne mobilné centrá. vojaci, alebo rakúske prostitútky ale seriózna ambulancia, žiadna masovka.

3.Vakcíny ktoré poznáme pod názvom vektorové /Astraznecka, Jansen/.

V článku

som popísal k čomu boli použité. S pohľadu rizikovosti, sa vie že prenikajú do jadra buniek, kde nastáva mutácia,pomerne vo veľa prípadoch /1 z 15 000/. Detaily v štúdii

https://www.ft.com/content/f76eb802-ec05-4461-9956-b250115d0577

ktorá okrem potvrdenia a vysvetlenia pôvodu závažných nežiadúcich účinkov nemeckými vedcami, potvrdzuje, že vektorové vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson spôsobujú mutácie!

Podľa štúdií,napr. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/

sú riziká vzniku nádorov. Je to dané možnosťou integrácie do ľudského genómu a vzniku abnormálnych buniek, ktoré keď imunita nestihne zlikvidovať spôsobí vznik nádoru.

Čiže určite nie je pre tých ktorý majú už problémi alebo predispozície na tvorbu zrazenín, alebo akéhokoľvek srdcovocievného problému. Pre vpich platí to isté ako pri mRNA vakcínach.

Tieto vakcíny sú podľa analýz čistejšie čo sa týka kontaminácie ako mRNA vakcíny.

4. Vakcína s de-aktivovaným COVID vírusom /Sinovac/.

Je to veľmi podobné ako vektorové vakcíny kde je tiež adenovírus deaktivivaný /vykuchaný/ v ktorom je trojstý kôň. Málo sa o nej vie v našich končinách, ale nie sú mi známe žiadne veľké´aféry a spojenia. Jedine je alarmujúci obsah hliníka, ktorý je zodpovedný za imunitnú reakciu, keďže je toxický /hlavne známi neurotoxin prenikajúci cez mozgovú bariéru/ pre telo. Je to však technológia používaná aj pred covid dobou i keď spájaná /MMR vakcíny/ s problémami ako autizmus. Ďalej je potrebná pravidelná imunizácia na udržanie imunity.

5. Sub-Unit vakcíny. Antigénne vakcíny /Novavax, Dynavax, PremasBiotech/

Neobsahujú nijaké formy víru, len chemicky pripravené proteíny /antigény – áno tie detekujú antigénne testy/, ktoré vyvolajú imunitu na tento antigén víru.

Sú bežne používané, overené. Samozrejme vďaka prísadám a rôznym iným faktorom sa vyskytujú aj /ako pri všetkých liekoch/ úmrtia, spojené z neznalostiam zdravotného stavu pacienta, príp. reakcie na jednotlivé zložky /hlavne kovy, konzervanty a pod./.

Sporné sú tvorby pamäťových buniek t.j. nutné preočkovania.

Najúčinnejšia sa javí byť indická vakcína založená na troch naraz antigénoch od firmy Premas Biotech.

Najpopulárnejšou je Novavax, kde však nanotechnológia vnáša veľké vákuum otázok ohľadom bezpečnosti. Pre vysvetlenie si predstavte minibublinu s ktorej trčia milióny S proteínov. Aj keď štúdie na zvieratách nedopadli najlepšie, firma dostala zelenú na klinické štúdie na ľudoch. Tieto minibubliny sú rozmerovo nanočastice a musím sa priznať ako človek so skúsnostami v oblasti mikro – a nanotechnológií mám pred nimi obrovský rešpekt /žiadne nanospreje na topánky, napovlaky v hrncoch, nanovrstvy v cockpitoch alebo sedadlách a pod./. Už len z mRNA vakcín vieme čím menšia je nanočastica, tým je menej prehľadná pre imunitu a dostane sa tam, kde by nemala. Tu by som musel ísť do mechanizmov prenosu lipidov cez lipidné dvojvrstvy buniek. Akokoľvek klinické štúdie sú hotové. Niektoré krajiny už ňou očkujú. Je rovnako účinná ako mRNA vakcíny.

Tento druh vakcín by nemal mat strednodobo a dlhodobo skryté trójske kone ako mRNA vakcíny /prvá štúdia firmy Moderna na chrípku trvala dva roky v Nemecku a USA skončila fiaskom a na konci štúdie sa stále nachádzali vysoké hladiny spike proteínov v telách participantov/. Jediný problém sú teda len okamžité nežiadúce účinky. Veľkou neznámou je aj množstvo S proteínov. Dôvod je ten že S protein je pre telo toxický. V prípade virózy sa dostáva do tela takpovediac postupne. V tomto prípade príde šokom obrovské množstvo toxínov, čiže by som sa na vakcináciu aj patrične musel predpripravil ako aj vlastne na všetky súčasné vakcíny, ale o tom inokedy.

Nevie sa ani ako je na tom s čistotou, lebo S proteíny sú syntetizovať v bunkách molí myslím za pomoci baculovírusu. Čiže pri masovkách ako teraz pri mRNA vakcínach /zatial viem o relamácií japonska, v EU zrejme vstupnú kontrolu nik nerobí. Pri výrobe toaletákov , hocičoho sa všade robí vstupná kontrola, ale pri výrobe liekov to vyzerá že normy a smernice sú na srandu králikov/ si viem predstaviť kontaminácie.

Preto platí ako pri všetkých vakcínach, že ten kto berie spodnú časť ampulky má pech.

Čo je veľmi pozitívne na Nanovax, že ako aktivátor imunity nepoužíva hliník,ale saponíny z kôry stromu t.j. prirodzený materiál, i keď toxín /výrobca udáva že extrahoval dve netoxické molekuly/. Do akej miery ho telo dokáže tolerovať sa nevie, preto štúdie a aj vakcína len pre dospelých.

Saponíny ničia červené krvinky /hemolýza/, ktoré potom likvidujú imunitné bunky a máme imunitnú reakciu. Sú to hlavne makrofágy a toto môže byť problém, lebo ich funkcia je závislá. Môžu sa chovať protizápalovo, alebo zápalovo závisle napr. od množstva vitamínu D3 v nich. Toto je príčina úmrtí pri cytokine storm, keď sa činí vírus v pľúcach.

Existuje veľa ďalších technológie, mnohé tvrdá genetická práca /napr. upravená chrípková vakcína, kde je pridaný genetický kód pre S protein a podobne./

Jedna technológia by však mohla stáť na najlepšom 6. mieste.

Sú to orálne vakcíny t.j. tabletky, spreje. Problémy pri vpichnutí s aspiráciou som už vysvetlil. Toto by odpadlo. I keby sa podarilo dobre vpichnúť, vie sa že tak či tak končí 70percent materiálu mimo miesta vpichu, v orgánoch /kde s samozrejme nejako musí dostať/. Toto všetko by odpadlo pri oralnej alebo nosovej vakcíne. Najviac je tu obrovský priestor na pripravenie sa t.j. pripraviť mikroflóru sliznice, tak aby boli nežiadúce účinky minimálne. Takisto sa dajú po vakcinácie hneď odstrániť. Nehovoriac o tom že imunizujeme ústnu dutinu kde je normálna prítomnosť všetkého možného a kde je na to prostredie aj pripravené /ako aj tráviaci trakt/. To nevravím o tom že sa vytvorí aj imunita tak ako pri viróze t.j. zničí vírus pred replikáciami a očkovaný by vírus neprenášali. Len pre predstavu 194 firiem ma produkt v laboratóriu a 129 robí už štúdie na ľudoch.

Na záver môj favorit, ktorý pokiaľ by exitoval by som s dal zaočkovať, aj keby ma vláda reštrikciami neobmedzovala.

https://www.news-medical.net/news/20211013/Instability-in-gut-microbiota-associated-with-COVID-19-related-complications-and-mortality-study-finds.aspx

https://www.news-medical.net/news/20211101/Alteration-in-gut-microbiome-may-lead-to-hyperinflammation-in-severe-COVID-19.aspx

Tak ako všade čítate, že črevo rozhoduje o imunite, tak je tomu v celom holobióme t.j. aj osadenstve v orálnej sliznici. Inak povedané, to ako budete virózu ´´znášať´´ /a to mimochodom platí pre všetky respiračné choroby, chronické choroby ako aj civilizačné choroby, ako diabetes, ale aj rakoviny/. Keď prenesiete mikróbom diabetickej myšky do nediabetickej , vznikne aj u nej diabetes. A to platí ja naopak, lebo osadenie v slizniciach rozhoduje o procesoch v tele. A to aké tam máte baktérie závisí od toho čím ich kŕmite, tie čo nekŕmite vymiznú a čo prekrmujete sa množia. Ale to sme už niekde úplne inde. Akokoľvek takýto druh vakcíny / a transplantácie mikrobiómu už vo svete prebieha/ by mne osobne nerobil žiaden problém. Také niečo by však existovalo už dávno, len to by tu nemohlo ísť o doláre.

Dr.QUANTUM

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: