K porozumeniu Čelovekom

Od patentov k ziskom a CORONA Priemyselnému Komplexu

Tento príspevok pochádza z Gumshoe News. Poznámka vydavateľa: Dr David Martin predkladá výzvu tým „Fact Checkers“ a vysvetľuje postup — cez patenty — ktorý viedol ku „Corona Industrial Complex“ – to obsahuje druhá časť – prepis videa ktoré je súčasťou článku.

Autor (už ho poznáme, píše pod skratkou G5): To video nižšie dokumentuje konfrontáciu  medzi Senátorom Dr Rand Paul a Dr Faucim pri vypočutí (hearing) v senáte. Pôvodné video bolo odstránené z YouTube, ale ja som dal kópiu, ktorú som si urobil. Ďalší text od  G5 same odvoláva na to video a sleduje časť z histórie Fauciho.

All Roads Lead to Fauci – všetky cesty vedú k Faucimu

od autora G5.

Fauci bol uvedený do Trumpovej  „Corona Virus Task Force“ pánom menom Pence (Fauciho  politický stúpenec  z tej CIAHIV-AIDS Genocídy ktorá zavraždila nejakých 6  milión ľudí).

Na objasnenie: okrem Wuhan Labáku Bio-Zbraní, ktorý sa vŕtal  (fiddling) s dvomi netopierími vírusmi a proteínovými cocktailmi; nejakých jedenásť labákov v Amerike hralo tú istú hru. Všimnite si ten tanec okolo veci a odpovede slameného pajáca (nastrčená fugúrka) od Fauciho. Veľmi špecifické, ne-odpovedané otázky.

Pozadie rétoriky: Fauci vie, že bude prvý koho strčia pod autobus ak pravda (truths – množné číslo bolo použité) unikne.  Nemal to dokonale premyslené. Bol by vypúšťal náznaky pre Paula, ak by mohol, kým sa hral s Norimberskou Obranou (Nuremberg Defence).

Ak sa niekedy dostane do basy za čokoľvek, má len možnosť tzv. Epstein Solution – Epsteinovho Riešenia (niečo čo sa aplikuje na teenagerov).  Je gambler (myslené psychologicky) a verí v Deep State a Dark Light Intel – tmavú špionáž -, ešte z dní, kedy jeho pôvodný  zamestnávateľ Scherff (1984) mu dal miesto počas počiatočných Medzinárodných Drogových Vojen (1981).

Ako som v tom čase písal; tie štyri vedúce ksichty; ktorých som menoval pracovali pre  CIABio-Weapons lab (Bio-Zbrane) vo Winnipegu, a odtiaľ bol ten finálny genocídový  cocktail poslaný na distribúciu cez Rotterdam. Opäť: presne ako som písal.

A hlavná pointa je, že FAUCI FINANCOVAL VŠETOK VÝSKUM S CIEĽOM  NÁJSŤ NAJVÄČŠÍ  GENOCIDÁLNY VÍRUS  KEDY VYNÁJDENÝ. Prečo by to asi robil; pre zábovu; aby labáky mali čo robiť; PREČO?

VŠETKY TIE  LABÁKY CIA-BIO-ZBRANÍ. V Amerike a vo  Wuhane. Prečo? 

Tá stopa jeho organizačnej [niečo vymazané] šibnutosti (insanity) sa nevyvinula náhle pred dekádou. Bola tu počas jeho celého osobného a profesionálneho života. Je Psychopat; o nič menej ako Mengele…

Keď ten vírus začal zlyhávať vďaka prirodzenej imunite; to zúfalstvo znamenalo povinné genocidálne vakcinácie. To bol už plán B. Pľúcne problémy spôsobené maskami na tvári. Sociálne odlúčenia vytvárajúce psychózy.  Deštrukcia lokálnych ekonomík prostredníctvom odstránenia pracovných síl,  ničenie príjmov vlád. Ďalej zhoršované vyplácaním náhrad, a submisívnym akceptovaním totalitnej príkazovej spoločnosti.

Presne tí istí kriminálnici, ktorí robia insider obchody v priemysloch aby ich devastovali priamo, a cez politické dôsledky  zložitých podvodov v oblasti zelenej, udržateľnej  energie, a zmeny klímy. Najväčšie inside trading podvody  aké boli kedy spáchané v dejinách. 

A teraz k nahrávke,  je to v rámci textu na ktorý ukazuje link hore – opakujem ho tu DAVID E. MARTIN, PHD:  podarilo sa mi spracovať skoro 100% –

Úvod k veci:

V roku 2003 vypukla CORONA v Hong-Kongu, a Dr. Fauci zistil, že vírus CORONA sa dá modifikovať. Bola založené medzinárodná inštitúcia na modifikáciu toho vírusu. 2002 University of North Carolina. Bol vyrobený, alebo prirodzený. Ak je vyrobený, je to porušenie zákonov. Ak je prirodzený, nesmie sa modifikovať.

CDC si to dalo patentovať – pattern – nazávislé výskumy – majú patent na všetko. 2007 – od patogénu k ziskom. 

2012 – 2013 Federálne financovanie Výskumu – NIH – financovanie sa zmenilo. Niečo sa zmenilo – NIH to chcelo zastaviť. Dopisy výskumníkom zastavovali výskum, Namiesto toho 2014 a 2015 – offshore – Wu Han – financovanie cez krycie organizácie. USA to hádzali na Čínu, a naopak, robilo sa to aj tam aj tam, platila to vláda USA.  Veci objasňuje – 

Prepis nahrávky:

Predstavuje sa firma, ktorá vynašla nové odpočúvacie systémy, a ktorá ich využila na odhalenie najväčších daňových podvodov v dejinách USA.  Pohybuje sa v oblasti firiem zaberajúcich sa chemickými a biologickými zbraňami, a buď sa pohybujú na ich hranici, alebo ji porušujú, v ktorejkoľvek z tých 168 krajín. To bol len úvod.

V roku 1999 firma IBM spracovala milióny biologických  vzoriek/schém (patterns) a previedla ich do digitálneho formátu s možnosťou vyhľadávania. A urobili sme obrovský objav – asi jedna tretina zo všetkých vzoriek – patterns – uložených v USA, boli funkcionálne falzifikáty. V tom zmysle, že sa líšili lingvisticky, ale týkali sa tej istej veci. 

V roku 1997 sa objavili patterns týkajúce sa CORONA vírusu – a tu začala tá zajačia stopa (v US angličtine idiom hovoriaci o snahe zmiatnuť).

V roku 2003 mesto Hong Kong bolo ovládnuté panikou, keď bolo napadnuté smrteľným novým vírusom, a oblasť „riadenia chorôb – Disease Control“ – to videla ako možnosť „naraziť na zlato“. A to bolo to peklo  CORONAVÍRUS u, ktoré zažila Ázia. Videli, že ten COROVA vírus, ktorý poznali, by sa dal ľahko zmanipulovať.  Bol značne variabilný. A v roku 2003 vyriešili jeho pattern. A zabezpečili sa tým, že si dali zapísať vlastnícke práva na chorobu, vírus, a ich ochranu. Vieme že v tom bol Dr. Fauci, aj s Center for Disease Control – t.j. štátna ustanovizeň CDC, na úrovni EMA v Európe. A ešte tam bol dlhý zoznam ľudí, ktorí si chceli dať kredit za vynález CORONA vírusu. 

V centre(Hub) tejto veci: od roku 2003 do roku 2018 kontrolovali 100% cash flow, ktorý vytvoril priemyselné impérium okolo priemyselného komplexu CORONAVÍRUS. 

Vieme, že manipulácia okolo Coronavírusu začala v roku 1999. Popisuje sa z akých vírusov vznikal, bola v tom Universuty of North Carolina. V roku 2002 začali vnímať Corona vírus ako využiteľný mechanizmus na dobré aj zlé ciele. V roku 2003 – 25.4., USA – CDC – si dali patentovať CORONA vírus prenesený na ľudí. Podľa US zákona č. 35 príroda sa nemôže patentovať. Buď bol SARS Coronavírus vyrobený, takže jeho patent je legálny,  alebo bol prírodný, takže jeho panent nie je legálny.  Ak bol vyrobený, predstavuje porušenie dohôd a zákazu biologických a chemických zbraní. Ak bol prírodný, tak je ilegálne jeho patentovanie. Takže obidve možnosti – akokoľvek sa to vyrieši – sú ilegálne. Na jar 2007 CDC poslalo patentovému úradu žiadosť, aby s ich žiadosťou zachádzal ako s dôvernou a privátnou. Následne si dali zaregostrovať nielen vírus, ale aj jeho ochranu, a nástroje na jeho „merania“. Tento CDC patent im dal schopnosť kontrolovať, kto má autorizáciu, a kto nemá autorizáciu vykonávať nezávislé výskumy CORONA vírusu.  Ináč ho nemôžete skúmať, merať, vyvinúť test naň, a následne obdržať patenty, ktoré zabránia každému používať ho. Mali prostriedky, mali motív, a nadovšetko, mali peňažný zisk z obrátenia CORONA vírusu z patogénu na zisk.

Ďalej nastupuje dáma a popisuje zbrojné preteky v rámci vývoja vakcín. Potom to pokračuje:

A teda niekedy medzi rokmi 2012 a 2013 sa niečo stalo. Federálne financovanie výskumu, ktoré kŕmilo miesta ako Harvard, …, University of North Carolina Chapel Hill, .. toto financovanie sa zrazu zaseklo niečím čo sa stalo na NIH – kedy NIH malo ten mini moment jasného videnia a uvedomilo si, že niečo z toho čo robíme je zlé. A v roku 2013 NIH povedalo, že GOF  výskum CORONA vírusu by mal byť pozastavený (suspended). NIH malo morálny, sociálny, a potenciálne legálny dôvod aby namietalo voči výskumu. Ale listy poslané výskumníkom v základe povedali, že „posielame vám upozornenie, že vám nariaďujeme zastaviť to“. A potom, na spodku listu vám objasňujeme čo znamená zastaviť. Pokračujte. Ale keď teplo začne byť horúco, v rokoch 2014 a 2015, čo urobíte? Pošlete výskum  „offshore“. Platíte Wu Han inštitút pre alergie, aby to urobili (to do the stuff), hoci to znie ako mierne na hrane vo vzťahu k morálnosti a legálnosti, ale urobíte to napriamo? Jasné že nie. Posielate tie prachy cez sériu krycích organizácií, čo vyzerá akoby ste financovali US organizáciu, ktorá si len dáva subkontrakty pre Wu Han. USA hovoria Čína to urobila. Čína hovorí USA to urobili. A tá „cool“ vec je, že obidve strany skoro hovoria pravdu. 

Ivan Hečko

Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: