K porozumeniu Čelovekom

OTEVŘENÁ VÝZVA PRÁVNÍKŮM A ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE K SPOLEČNÉMU JEDNOTNÉMU BOJI PROTI NASTUPUJÍCÍ TOTALITĚ

Otevřená výzva všem českým právníkům a České advokátní komoře.

Česká ADVOKÁTNÍ komora

Kaňkův palác (hlavní budova)

Národní 16

110 00 Praha 1

Pobočka ČAK Brno – Kleinův palác

Nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

V Praze dne 01.12.2021

Vážení zastánci práva,

Vážení ochránci právního státu,

Vážené právničky a vážení právníci,

na stránkách Vaší České advokátní komory se nachází projekt „Advokáti proti totalitě“. V rámci této virtuální výstavy je nám zde představována desítka Vašich advokátů, kteří se neváhali postavit proti totalitě. Dnešní doba bohužel opět s sebou nese rysy ztráty lidských práv a svobod a naše společnost se nikoliv pomalu, ale velmi rychle překlápí do zatím nejhorší formy totality, tzv. online technokracie pomocí uměle a mediálně vyvolané zdravotnické diktatury.

Namátkově Vám níže vyjmenujeme několik elementárních rysů, jakými jsou zejména zcela neakceptovatelné diskriminační zásahy do lidských práv a svobod všech občanů ČR vládními mimořádnými opatřeními, u nichž je zcela bezprecedentně přenášena odpovědnost za jejich vymáhání na obyčejné občany, úředníky, zaměstnance, policisty, pracovníky hygienických stanic, lékaře a zdravotní personál, živnostníky, poskytovatele rozličných služeb, zaměstnavatele a další, neboť neznalost zákona, jak pochopitelně víte, NEOMLOUVÁ. Pikantní na celé záležitosti je, že tato vládní mimořádná opatření
a vyhlášení nouzových stavů jsou na konci jejich použití soudy různého typu rušeny jako nezákonná či nedostatečně odůvodněná, ačkoli nedostatečně odůvodněná znamená de-facto opět nezákonná. Namátkou vybíráme jen několik již soudem zrušených opatření vztahujících se k pandemii:

1) X 14.04.2021,8 Ao 1/2021, testování zaměstnanců,

2) X 22.04.2021, 6 Ao 11/2021, zákaz shromáždění, náboženských akcí
a omezení vstupu na schůze a do vnitřních prostor

3) X 11.05.2021, 3 Ao 3/2021, testování OSVČ neodůvodněné, důrazná výtka vůči odůvodňování

4) X 20.05.2021, 8 Ao 4/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

5) X 21.05.2021, 6 Ao 22/2021, nezákonnost uzavření restaurací, výtka vůči zjevně nezákonným opatřením

6) X 27.05.2021,7 Ao 6/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor

7) X 28.05.2021, 8 Ao 14/2021, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek

8) X 01.06.2021, 8 Ao 11/2021, nezákonnost uzavření restaurací

9) X 02.06.2021, 10 Ao 2/2021, nezákonnost zavření mateřských
a základních škol

10) X 03.06.2021,9 Ao 3/2021, nezákonnost zavření mateřských a základních škol

11) X 09.06.2021, 8 Ao 15/2021, nezákonnost zavření sportovišť, posiloven
a fitness center

12) X 11.06.2021, 10 Ao 12/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor, mechanické kopírování odůvodnění

13) X 16.06.2021, 9 Ao 7/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

14) X 16.06.2021, 9 Ao 11/2021, nezákonnost zavření provozoven služeb

15) X 17.06.2021,4 Ao 1/2021, nezákonnost zavření mateřských škol, chybné čtení § 69 odst. 1 písm. b

16) X 17.06.2021, 6 Ao 24/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje

17) X 22.06.2021,2 Ao 3/2021, nezákonnost rotační výuky základních škol

18) X 22.06.2021, 8 Ao 6/2021, nezákonnost omezení maloobchodu zákazem přítomnosti lidí

19) X 23.06.2021, 8 Ao 16/2021, nezákonnost zavření středních škol, ministr není diktátor

20) X 28.06.2021, 6 Ao 7/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné

21) X 28.06.2021, 6 Ao 6/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné

22) X 29.06.2021, 8 Ao 7/2021, nezákonnost omezení vstupu do prostor, účasti na schůzích a provozoven služeb X 30.06.2021,6 Ao 21/2021, diskriminace lidí s protilátkami

23) X 01.07.2021, 1 Ao 4/2021, nezákonné omezení lázeňské péče

24) X 01.07.2021, 1 Ao 5/2021, nezákonné omezení činností stravovacích služeb a ubytovacích zařízení

25) X 02.07.2021, 9 Ao 8/2021, nezákonná široká škála zákazů a omezení

26) X 22.07.2021, 2 Ao 2/2021, nezákonné omezení provozu dětských klubů a dětských volnočasových středisek

27) X 27.07.2021,8 Ao 17/2021, nezákonné nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech

28) X 29.07.2021,1 Ao 9/2021, nezákonné omezení lyžařských vleků
a lanových drah

29) X 30.07.2021, 5 Ao 25/2021, nezákonné nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech

30) X 13.08.2021, 6 Ao 19/2021, nezákonné omezení lázeňských
a rehabilitačních služeb

31) X 18.08.2021,1 Ao 3/2021, nezákonný zákaz provozu zařízení a služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním

32) X 18.08.2021, 1 Ao 8/2021, nezákonný zákaz přítomnosti osob v hernách a kasinech, diskotékách, hudebních a tanečních klubech

33) X 19.08.2021, 1 Ao 11/2021, nezákonné stanovení provozních podmínek stravovacích služeb

34) X 31.08.2021, 8 Ao 8/2021, nezákonné omezení provozu zoologických
a botanických zahrad

35) X 02.09.2021, 9 Ao 13/2021, nezákonné omezení vstupu do vnitřních prostor pouze pro osoby OTN

36) X 14.10.2021, 9 Ao 15/2021, nezákonné stanovení podmínek pobytu na dětských táborech

37) X 15.10.2021, 9 Ao 18/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel ubytovacích služeb má kontrolovat splnění „zdravotních“ podmínek návštěvníků

38) X 15.10.2021, 9 Ao 17/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel musí informovat zákazníky o pravidlech vstupu do provozovny

Jedná se zejména o útoky na ochranu soukromí, omezování volnosti pohybu, omezování svobodného podnikání, nadřazení práva ochrany skupiny nad právy ochrany jednotlivce apod.

Ekonomický i mocenský střet zájmů, pro který by měl být trestně stíhán nejeden propagátor a politik prosazující různá nezákonná vládní opatření, a stejně tak jako tzv. dobrovolně povinné očkování, které je prováděno bez kompletního informovaného souhlasu, protože očkování probíhá experimentální GMO látkou, kdy se nejedná podle definice vakcíny o vakcínu, ale spíše o genovou terapii. Tato má velmi zjednodušeně za následek donutit buňky produkovat toxický spike protein a vlastní zdravé buňky se tak stávají cílem likvidace vlastního imunitního systému, což má za následek bezpočet naprosto neakceptovatelných autoimunitních poruch a nežádoucích účinků.

To vše probíhá před Vašimi zraky za účasti nebývalého a bezprecedentního nátlaku, jakým je ztráta zaměstnání, ztráta služebního poměru či nemožnost běžné obživy z podnikání, odebírání licencí a vylučování z profesních komor, bez jejichž členství nejsou dotčení schopni vykonávat svoji profesi. Dalším aspektem je pak zavádění kontroly obyvatel pomocí naprosto logických nesmyslů např. tzv. Covid pasů, které mají být průkazem bezinfekčnosti, ačkoli bezinfekčnost ve své podstatě nikomu nezaručují, a naopak umožňují sledování a trasování občanů hygienickými stanicemi. K tomu přidejme NEZÁKONNOU cenzuru na sociálních sítích, různé samozvané organizace na ověřování faktů, jednoduché nálepkování těch, co šíří pravdu, za konspirátory
a dezinformátory, kdy nakonec všichni zjistíme, že jsou to právě vládní představitelé
a státní instituce, které se dopouští nezákonného jednání a konspirace vůči vlastním občanům, jejichž platy jsou placeny z našich daní. Nevěříte?

MZČR na svých webových stránkách takto popisovalo „Dezinformace o Covid-19

Citujeme z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Budu si moci vybrat, kterou vakcínou proti Covid-19 mě lékař naočkuje? 

Přestože se nyní diskutuje o účinnosti jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost. Registrační řízení u Evropské lékové agentury stále probíhá. Teprve u registrovaných vakcín budou stanovené indikace a kontraindikace. Každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový stav.“ konec citace.

MZČR takto uklidňovalo v rámci boje s dezinformacemi své občany, že teprve
až u registrovaných vakcín budou stanovené indikace a kontraindikace, a že každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

  • očkování probíhá anonymně na nádražích, v obchodních centrech a velkých anonymních očkovacích centrech bez znalosti celkového zdravotního stavu, bez kompletního informovaného souhlasu a zcela bezprecedentně pod nátlakem a v některých případech i za úplatu!

Citujeme dále z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Očkování jako totalitní nástroj

Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování proti Covid.19 je vydávané za povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví ČR plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají odebírány základní lidská práva a svobody.“ konec citace

MZČR se takto vyjadřovalo o zavádění očkovacích pasů. Asi není sporu, že původní dezinformace a konspirace se již dnes stává velmi tvrdou realitou, která dolehne i na Vás, Vaše rodiny, děti, přátele, kolegy a známé.

Citujeme dále z obsahu uveřejněného na webových stránkách MZČR (bylo již staženo):

„Má očkování význam pro ty, co nemoc prodělali?

Určitě! Tzv. post infekční imunita není celoživotní ani dlouhodobá. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější. K zastavení šíření Covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním. Samovolné promoření by mělo za následek velké množství obětí, ve hře by byla i neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.“ konec citace

MZČR nám tedy tvrdilo, že je potřeba dosáhnout imunizace 60-70 % a nyní již tato procenta podle všeho nestačí a MZČR zcela nezákonně formou apartheidu „pomalu, ale jistě“ rozjíždí hon na neočkované, a pokračuje vesele v nezákonném rozdělování společnosti za situace bezprecedentního porušování Norimberského kodexu, a to rovnou ve všech jeho deseti bodech.

Ukazuje se, že samovolné promoření bylo daleko efektivnější cestou. Pokud se podíváme na situaci v Gibraltaru, v Izraeli, nebo v UK, kde je proočkovanost velmi vysoká, nevypadá to na to, že by očkování zabránilo velkému množství obětí,
a snižovalo riziko hospitalizací, kdy v těchto opravdu velmi proočkovaných zemích se k tomu navíc přidává neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému. Takže vakcína nefunguje, anebo, a to je ta horší varianta, funguje přesně tak, jak si její propagátoři přejí. To se přece musí zastavit, to se přece musí nejdříve vyšetřit. 

Pokud k tomu přičteme, hlásání jen té jediné pravdy z veřejnoprávních médií (propaganda) a znemožnění jakékoliv diskuze se skupinami obyvatel, které mají jiné názory a jejich následné ostrakizace, nemělo by Vám uniknout, že se zcela evidentně jedná o totalitní praktiky, a svým neutrálním a neaktivním postojem tak jen nečinně přihlížíte, a napomáháte tvorbě totalitní diktatury a likvidaci základních lidských práv
a svobod. Vašim dětem, a dětem Vašich dětí připravujete velmi neveselou budoucnost, pokud vůbec nějakou budou mít. Jistě se shodneme na tom, že by bylo velmi nepříjemné, aby to historicky bylo posuzováno jako hanebné, ostudné a amorální. Co tedy můžeme společně udělat proto, aby se tomu tak nestalo?

Jistě již máte nějaké své osobní zkušenosti, a jen si zřejmě stále ještě neuvědomujete, že současný stav společnosti není normální, protože i Vy jste přece u soudů museli také pracovat v rouškách/respirátorech. I vy musíte snad už vědět, že Vás ve většině případů to, co se prodává na českém / evropském trhu před viry neochrání ( podívejte se). Dlouhodobým nošením respirátorů, nejen že si významně snižujete přísun kyslíku, ale startujete tím tak velmi pravděpodobně ve svém těle rakovinotvorné procesy a logicky si ještě navíc tzv. zanášíte svůj plicní strom různými bakteriemi, stafylokoky apod. Určitě i Vy se testujete, ačkoliv se cítíte naprosto zdrávi. Pojem zdravý člověk se najednou vytratil. Na rozdíl od zdravotníků, učitelů, vojáků a dalších členů IZS na Vás jako na skupinu zatím nebyl vyvinut přímý nátlak k očkování. Očkuje se látkami, jejíž složení neznají ani sami lékaři. V případě vedlejších účinků tedy nevědí, jak poškozeným pomoci. Takové očkovací látky bez dlouhodobého testování jsou označovány neprávem za „bezpečné.“

Také není normální stav, kdy Nejvyšší správní soud opakovaně ruší jedno nařízení vlády za druhým, a vláda rozhodnutí tohoto soudu opakovaně a opakovaně nerespektuje. Není normální, že státní zastupitelství odkládá měsíc po zahájení pandemie zcela zásadní trestní oznámení, které již tenkrát popisovalo záležitosti, které dnes jen velmi pomalu dochází těm, co se začali o geopolitickou situaci ovlivňující i dění u nás v ČR skutečně zajímat. Pokud by státní zastupitelství trestní oznámení prošetřilo včas, a to velmi důsledně, kolik životů by se zachránilo? Kolik finančních prostředků by se ušetřilo? Kolik podnikatelů by nezkrachovalo?

Stejně tak není normální, aby z 97 organizačních složek státního zastupitelství, z 1235 jmenovitě adresovaných a oslovených státních zástupců v ČR se ani jeden nezaobíral námi podaným trestním oznámením doplněným o veřejnou výzvu ve smyslu prošetření všech námi uvedených podezření a doložených expertních zpráv světových vědců, virologů a mikrobiologů.

Ptáme se tedy, zda ještě stále existuje právní stát ČR?

Chtěli bychom Vás tímto vyzvat, jako obyčejní občané, zejména pro dobrou budoucnost našich dětí, jako muži a otcové, ženy a matky, abyste se zamysleli nad současnou společenskou situací. Pokud Vám není lhostejná budoucnost naší společnosti, tedy i Vaše vlastní a Vaší rodiny, přidejte se prostřednictvím emailu info@kulovy-blesk.cz do uzavřeného diskuzního fóra, v němž můžeme společně najít cestu ze současného neutěšeného stavu práva, soudnictví, a tedy celé společnosti. Spolupracujte velmi aktivně s Policií ČR, Armádou ČR, stejně tak jako s vybranými státními zástupci, jichž si velmi vážíte pro jejich etiku, morálku a čest.

Obáváme se, že času nám všem mnoho nezbývá. V nesvobodné společnosti, kde jednotlivci ztratili svá práva, budou v budoucnosti Vaší prací jen monstrprocesy se zločinci, kteří neměli správně nasazenou roušku, odmítli se testovat, nebo se vyhýbali povinnému očkování ukrýváním se v lese. Nemluvě o tom, že i Vy sami se můžete stát občany bez práv, až odmítnete jednu z mnoha teček.

V Praze dne 01.12.2021

David FORMÁNEK, nar. 21. 03. 1994

Za Iniciativu Kulový Blesk dále také Radek PECH, Mgr. Milena MÍČOVÁ, MUDr. Marek OBRTEL

PS: PROSÍME, přidejte se k lékařům, kteří se nebojí mít pochybnosti, kteří se nebojí varovat před syndromem kolektivního myšlení a vyzvat odpovědné orgány k uplatňování principu předběžné opatrnostiDůkazů pro uplatnění těchto principů je již více než dost. 

AUTOR: David FORMÁNEK

Zdroj: otevrisvoumysl.cz

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: