K porozumeniu Čelovekom

Prečo (cudzinci) zničili posvätné háje na území Veľkého Ruska a okoliu, v zemiach Slovienov ?

Ešte pred 500 rokmi vytvorila silná biosféra Zeme na planéte vysoký atmosférický tlak, kvôli ktorému bola vysoká tepelná vodivosť vzduchu. Táto okolnosť viedla k skutočnosti, že teplota na planéte bola rozdelená rovnomerne a podnebie na celej planéte bolo subtropické. 

Je pravda, že v tom čase naše Slnko svietilo oveľa jasnejšie (modrá farba je viac nasýtená energiou ako žltá). Za posledné tri storočia sa s rozvojom kapitalizmu v Európe a ničením lesov ochladenie prehĺbilo. Mapovanie Antarktídy zakotvené na mape Phineus sa uskutočnilo v období, keď bolo bez ľadu, čo sa nestalo skôr ako v XIV. Storočí nášho letopočtu, pretože písomné pramene neboli uložené viac ako 400 rokov. Nedávno sme na planéte zaznamenali postupný pokles tlaku. Už zriedka je normálny atmosférický tlak, častejšie nízky. Je potrebné poznamenať, že z roka na rok klesá. A za posledných tisíc rokov tlak, ak predpokladáme, že klesol o 1 – 2 mm ortuti za rok, klesol z troch na jednu atmosféru. Pred niekoľkými storočiami Arktída a Antarktída prirodzene prekvitali. Nie je náhodou, že v Grónsku (doslova z anglického „green country“), hoci je dnes spútaný ľadovou škrupinou, rozkvitli vinice pred 300 rokmi. V 16. storočí sa nazývala „Vinland“ (krajina hrozna). A na území moderného Petrohradu za čias Kataríny II. 

Sa citrusové plody, banány a ananásy pestovali nie preto, že by to Catherine vyžadovala toľko, ako sa nás snažia ubezpečiť, ale preto, že to bolo možné kvôli všeobecnému teplému podnebiu na planéte. V ére Kataríny ešte lesy neboli vyrúbané v takom množstve, ako je to teraz, a atmosférický tlak bol takmer dvakrát vyšší ako moderný. Pravda, zimné teploty (ako prírodná katastrofa) sa už blížili, napriek tomu ľudia pokračovali v zbere troch plodín ročne. Vytrvalý ruský výraz „ako sneh na hlave“ prežil, svedčí o tom, že vzhľad snehu pre našich predkov bol prekvapením. Napríklad nie tak dávno (v polovici 20. storočia) na pobreží Čierneho mora (napríklad v Soči) nikdy v zime sneh nebol, ale teraz sa „sneh na hlave“ stal bežným javom. Ruské slovo „bezstarostný“ znamená dnes bezstarostný človek, ale jeho koreň je spájaný s „sporákom-печью“ a označuje čas, keď bolo ľahké zaobísť sa bez sporáka, pretože bolo teplo, všetko rástlo dookola a nebolo treba nič variť, nieto ešte vykurovať svoj domov. Všetci ľudia boli neopatrní. Ale prišiel čas, keď čoraz častejšie začal padať „sneh na hlave“. Väčšina ľudí získala kachle a tí, ktorí naďalej dúfali, že sa staré časy vrátia a sneh už nebude padať, vytrvalo nedávali kachle do svojich domovov, pre ktoré sa im hovorilo „neopatrné“. 

O tom, že atmosféra bola hustá a subtropická a na petrohradskej šírke rástla tropická vegetácia, svedčia nasledujúce fakty. Ako viete, Peter I. náhle zomrel 28. januára 1725 na zápal pľúc, ktorý ochorel pri vypustení lode do vody. Zmokol, prechladol a o šesť dní zomrel. No, teraz mi povedzte tým, ktorí boli v zime v Petrohrade: videli ste už niekedy v januári Nevu alebo Fínsky záliv bez ľadu? Máte pravdu, nevideli to. V roku 1942, v tomto čase, bola po Fínskom zálive vytvorená Cesta života, po ktorej sa jedlo prepravovalo do obkľúčeného mesta a v roku 1917 Lenin cez ľad Fínskeho zálivu utiekol do Fínska a ukrýval sa pred agentmi dočasnej vlády, ktorí ho prenasledovali. Ale v čase Petra I., v tomto čase, sa lode spúšťali do vody, pretože bola teplá, rástli citrusové plody a Neva a Fínsky záliv boli bez ľadu. Teplé podnebie pretrvávalo až do roku 1800. Tento rok na Madagaskare poľovníci zastrelili obrovského vtáka s rozpätím krídiel šesť metrov, ktorý niesol kravy od roľníkov. Ak taký kolos dokázal lietať, znamená to, že hustota atmosféry bola na začiatku 19. storočia vyššia ako moderná a jej vysoká tepelná vodivosť umožňovala udržiavať teplé podnebie v oblasti Petrohradu v Archangeľsku a za polárnym kruhom. Okrem toho Rusko až do roku 1905 zostávalo hlavným dodávateľom ananásov do Európy. Vznik hypertenzie je dnes spojený s poklesom všeobecného atmosférického tlaku, v dôsledku ktorého stúpa krvný tlak človeka. Vznik stepí súvisí aj s ochladením na planéte. Ako sme si istí, stepi sa objavili pred naším letopočtom. Niektorí pokrokoví vedci tvrdia, že nemohli vzniknúť skôr ako v období XII-XIII. Ale v skutočnosti vznikli v 18. storočí, odvtedy tu stále boli pevné listnaté a ovocné lesy. Bolo to v 18. storočí po prijatí manifestu Kataríny II., Keď Európanom vyhnaným z krajiny bolo umožnené žiť v Rusku, kde len chceli, sa objavilo poľnohospodárstvo, ktoré zničilo lesy európskej časti Ruska. Vtedy vznikli ruské, donské, kazašské a ďalšie stepi. Práve v Európe potom začal v zime čoraz častejšie padať sneh a už nebolo možné ťažiť tri až štyrikrát do roka, rozšírenie a rozvoj nových orných pôd patril tejto dobe.

Čitateľ sa bude pýtať, čo s bitkou na ľade pri jazere Peipsi, ktorá sa odohrala, ako nám bolo povedané, v roku 1242? Nebola tam? Nie, bolo to, ale oveľa neskôr, keď sa v podnebí objavila predispozícia na mrazy a pred reformou pravoslávnej cirkvi Ivanom IV., Keď v jednotkách, tak z rytierov, ako aj z našej strany, boli kúzelníci, ktorí mohli náhle zmraziť nielen jazero Chudskoe, ale aj celé more. Podobná vec je opísaná v Biblii, keď Mojžiš vyviedol svoj ľud z Egypta a more sa pred ním rozdelilo. Neoddelila sa, ako správne naznačil N.A. Morozov, ale zamrzol. A keď Egypťania predbehli Mojžišov ľud, pod ich nohami praskal ľad.

Keď vedci objavili zamrznutého draka v Antarktíde, rozhodli sa, že k zaľadneniu došlo pred mnohými tisíckami rokov. Ale to sa stalo v stredoveku v dôsledku ničenia lesov a poklesu atmosférického tlaku. Inak by mapy Piriho Reisa a Mercatora jednoducho neprežili. Na jednom z kameňov Iki1-Ики1 je vygravírovaná kresba dinosaura, na ktorého zaútočili dvaja lovci. Táto rytina sa môže datovať do stredoveku nášho letopočtu, keď došlo k plazivej renesancii.

1 kamene Ica našli v Peru v roku 1961 guaqueros – hľadači keramiky. Od roku 1966 ich študoval doktor Cabrera z mesta Ica. Tvrdým sekáčom sú na nich vyryté výjavy zo života opičej civilizácie. K dnešnému dňu má jeho zbierka viac ako desaťtisíc položiek. Nie je náhoda, že na rôznych miestach planéty sú stále pozorované obrie plazy, ktoré podľa paleontológov mali už dávno vyhynúť. Dnes existujú diela vedcov, ktorí tvrdia, že tie plazy, ktoré tradične označujeme ako obdobie prvohôr alebo druhohôr, v skutočnosti patria do obdobia kenozoika, t.j. do našej doby.

Počas obdobia Filaretu boli obzvlášť intenzívne ničené lesy. Bolo to za jeho čias, keď začali horieť posvätné háje a spolu s nimi zhoreli lesy celých kontinentov. Po zničení posvätných hájov, ktoré harmonizovali priestor a prispeli k rozšíreniu tejto harmónie na spoločnosť a prírodu, sa na Zemi začalo obzvlášť intenzívne ochladzovať. Lesy boli chránené, zachoval sa tam duch véd, inšpirovaný posvätnými hájmi a spravodlivými myšlienkami ľudí. Posvätné háje organizujú negentropické procesy vo vesmíre, zabraňujú starnutiu a rozpadu človeka, čo vedie k prosperite a ďalšiemu vývoju človeka a ľudstva. Ako už bolo naznačené, chudoba alebo bohatstvo okolitej vegetácie závisí od kvality emócií. Čím viac radostných emócií bude, tým silnejšia bude biosféra, tým rozmanitejšie bude jej druhové zloženie. S rozvojom kapitalizmu na Zemi sa zmenila kvalita emócií, vznikla hrozba pre vlastný osud a osud blízkych. Počasie tiež závisí od kvality našich emócií. 

Čím viac budeme rozvíjať kultúru radosti, ktorá kedysi na Zemi existovala, tým bohatšie, krajšie a rozmanitejšie biocenózy budú okolo nás stáť biosféra a samotný život ľudskej spoločnosti. Ako sa pripravujú zemetrasenia:

Na vlastné oči môžeme pozorovať plody činnosti civilizácie, ktorá nás zachytila: vojny, revolúcie, sociálne krízy. Jednou z jej hlavných sabotáží je preorientovanie našej civilizácie z biotechnologickej (magickej) vývojovej cesty na technokratickú. Výsledkom je, že dnes máme problém s odpadom, ktorý nie je asimilovaný biosférou, a naša civilizácia sa ukázala byť cudzia živému organizmu – planéte Zem. Iba v Spojených štátoch sa každý deň umelo syntetizuje jedna látka pre priemysel, ktorá nie je biosférou spracovaná (asimilovaná). Otrava biosféry a ľudí sa môže skončiť ďalšou povodňou. Návrat k starodávnym predstavám, že všetky látky používané ľuďmi by mali byť prírodného pôvodu a jedlé, môže radikálne zmeniť postavenie našej civilizácie. Krémy, šampóny, detergenty, palivo atd. – všetko musí byť asimilované živými organizmami biosféry. Napríklad nie tak dávno bola pôda jedlá, čo sa prejavilo aj v jazyku („existuje zem“- есть землю). Nie je náhodou, že ju deti stále jedia. Humínové kyseliny, ktoré tvoria pôdu, sú súčasťou čierneho tela mozgu, ktoré je zodpovedné za tvorivý proces. Teraz existuje smer v biológii – zdravie pôdy. Ak bude zdravá, budú zdravé aj zvieratá, rastliny a ľudia.

Útočníci naďalej tlačia našu civilizáciu na cestu sebazničenia, pre ktorú je pre ľudstvo pripravený ďalší variant katastrofy. Nie je potrebné skrývať pred ľuďmi pravdu o tom, čo sa deje s atmosférou a ekológiou planéty. Obavy, že táto informácia spôsobí paniku, sú neopodstatnené. Preto je vhodné popísať podrobnejšie kataklizmu ohrozujúcu Zem, aby tí, ktorí ju náhle musia byť svedkami, poznali priebeh udalostí a dokázali sa správne orientovať, aby prežili.

Asi 500 jadrových staníc bolo postavených rukami ľudí v husto obývaných oblastiach Zeme, z ktorých väčšina bola špeciálne zriadená v oblastiach odolných proti zemetraseniu. Stačí vyvolať zemetrasenie, ktoré spôsobí na staniciach jadrové výbuchy, po ktorých nasledujú požiare a rozsiahle povodne, ktoré sa vyvinú do celosvetovej povodne.

Je známe, že pred akýmkoľvek zemetrasením zaregistrujú seizmické zariadenia nízkofrekvenčnú zložku rovnajúcu sa 7 Hz. To je frekvencia strachu, ktorú určil anglický fyzik Robert Wood, ktorý do predstavenia priniesol nízkofrekvenčný generátor pre experiment. Výsledkom bolo narušenie výkonu. Ukázalo sa, že 7 hertzov je frekvencia strachu. Zdrojom tejto frekvencie sa stávajú ľudia, ktorí cítia úzkosť pre svojich príbuzných, strach zo straty zamestnania a budúcnosti detí v našom nestabilnom veku. Ak veľa ľudí prežíva negatívne emócie (napríklad počas vojenských konfliktov alebo diktatúr), potom vzniká rezonancia, ktorá môže spôsobiť zemetrasenie, ktorého svedkami sme už viac ako rok. Takmer všetky vojenské konflikty sprevádzajú zemetrasenia.

Je obzvlášť nebezpečné prežívať negatívne emócie v časoch krížového usporiadania planét, ktoré sa pozoruje teraz a nastáva každých dvetisíc rokov, pretože v tomto prípade vznikajú kruhové oscilačné procesy s nízkou úrovňou útlmu. Po zložení sú schopné spôsobiť zemetrasenie na veľmi veľkej ploche. Útočníci teraz robia všetko pre to, aby medzi ľuďmi v tomto konkrétnom čase vyvolali čo najviac vojenských konfliktov. Príkladom toho je Juhoslávia, Írsko, Blízky východ, India, Kaukaz. Budú viesť k zemetraseniam, jadrovým výbuchom v jadrových elektrárňach, rozsiahlym požiarom. Zemetrasenia zničia nielen ľudskú civilizáciu, ale spôsobia nenapraviteľné škody aj v biosfére. Ničenie a požiare v chemických závodoch, výbuchy a nehody v jadrových elektrárňach a vojenských zariadeniach spôsobia, že planéta bude rádioaktívna a zmení chemické zloženie atmosféry do takej miery, že nielen ľudia, ale aj mnohé druhy zvierat a rastlín nebudú môcť existovať. Kde bude dosť na posedenie v podzemných bunkroch!

Len v Rusku sa v dôsledku pretekov v zbrojení nahromadilo asi 50 000 ton toxických látok, ktoré má v úmysle vylúčiť, a už pochovalo 120 000 ton. USA sa zatiaľ nechystajú zničiť svoj chemický potenciál toxických látok, ktorý nie je z hľadiska hmotnosti nižší ako ruský. Ale na otrávenie všetkého života na Zemi stačia iba dve tony. A v prípade povodní a zemetrasení to všetko spadne do riek, morí a atmosféry.

V podmienkach ekologickej a klimatickej katastrofy, keď vetry hurikánov a zakalené prúdy prskajúcej vody pohltia čoraz viac obetí, ľudia nepotrebujú vrecia s jedlom ani truhlice s cennosťami. A na zaplavených nížinách, v mestách rozpadajúcich sa na zemetrasenia a v rozbúrenom oceáne nemôže človek nájsť bezpečný úkryt. Za týchto podmienok budú hodnotami, ktoré odkladajú smrť, vytrvalosť, sila a vedomosti.

Čo bude čakať tých, ktorí z nejakého dôvodu budú môcť uniknúť a prispôsobiť sa novým podmienkam? Bez bývania, poľnohospodárstva, bez domácich zvierat, v neustálom boji s živlami a chladom, v klimatických podmienkach pre našu planétu úplne neobvyklých, podmienkach medzi znetvorenými krajinami – iba chorobami, mutáciami, divokosťou!

Preto je lepšie nedovoliť to a máme skutočnú šancu zabrániť tomu!

Kríž planét je schopný zvýšiť nielen negatívne vibrácie, ale aj tvorivé. Človek môže naplniť priestor pozitívnou energiou, ak oživíme starú tradíciu: každú hodinu – tri minúty éterického ticha, aby v tejto dobe bolo počuť lode stroskotané a vysielajúce SOS. Ak si ľudia na Zemi namiesto SOS, bez ohľadu na národ, vyznanie a farbu pleti, spomenú na niečo radostné vo svojom živote, napríklad na prvé v škole, vytvoria silnú frekvenciu tvorby, ktorá synchronizuje všetky procesy na Zem, napriek masmédiám, ktoré v tejto chvíli uvádzajú, kto kde zomrel a ku ktorým katastrofám došlo. Ešte silnejší účinok sa dosiahne, ak v týchto chvíľach všetci ľudia prečítajú modlitbu súčasne, napríklad tú, ktorú prednesú stúpenci fialového plameňa:

Nech naša Zem-Terra prekvitá, Nech sa galaxie stanú perlou, Nech skúsenosti celého vesmíru, V ňom ukážu najlepšiu moc.

pb

z útrob internetu

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: