K porozumeniu Čelovekom

Riziko úmrtia vakcinovaných vyššie ako u nevakcinovaných

Článok pochádza od špecialistu menom Dr. Gérard Delépinepublikovaný na Global Research.

Začiatok článku je ako zo Slovenska:

Už od začiatku zdravotnej krízy Francúzska vláda vyhlasovala, že to včasné liečenie nebolo účinné. Nasadila značné obmedzenia naších slobôd, zvášť na predpisovanie liekov lekármi ,[1]

Tiež sľúbila, že vakcináciou bude dosiahnutá kolektívna imunita, koniec krízy, a návrat k normálnemu životu. 

Ale 18 mesačné zlyhanie, tejto tzv. “stratégie zdravia” založenej na falšovaných simuláciách, nespočetných klamstvách, nikdy nedodržaných sľuboch, ako aj kampaniach propagandy a zastrašovania, sa stalo neznesiteľným. 

Ako ďalší krok to bolo nasledované vynucovaním súhlasu dať sa vakcinovať, cez celkom priamočiare vydieranie, zatiaľčo sa obmedzovali naše slobody pohybu a spoločenského života, nášho práva na prácu a oddychové aktivity. 

Sú tie vakcíny, ktoré na nás chcú nasadiť účinné?

Môžu viesť ku kolektívnej imunite, alebo je to len mýtus? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, urobíme si aktuálne sanitárne vyhodnotenie tých najvakcinovanejších krajín, podľa čísel poskytnutých v zdrojoch World Health Organization a z grafov od OurWorldinData. (Od Nasadenia Vakcin v Decembri 2020 po 15. September 2021)

Moja poznámka: všetky nasledujúce časti majú zodpovedajúce grafy, tie treba pozrieť v originálnom článku.

Rekordná úmrtnosť v Gibraltári, čo je šampión injekcií od Astra Zeneca.

Gibraltar (34,000 obyvateľov) začal vakcináciu v Decembri 2020, kedy zdravotná agentúra narátala iba 1040 potvrdených prípadov a 5 úmrtí  pripísaných Covidu19 v tejto krajine. Po značne komplexnej vakcinačnej akcii, a dosiahnutí 115% pokrytia (vakcinácia bola rozšírená na mnohých Španielskych hostí), počet nových infekcií vzrástol päťnásobne (na 5314) a počet úmrtí vzrástol 19-násobne. Teda počet úmrtí vzrástol 19-násobne, a dosiahol 97, t.j. 2853 úmrtí na milión obyvateľov (t.j. v prepočte), čo je jeden z Európskych rekordov úmrtnosti. Ale zodpovední za vakcináciu popierajú akúkoľvek kauzálnu súvislosť, bez toho, aby navrhli akúkoľvek inú pravdepodobnú  kauzalitu (etiology). A po niekoľkých mesiacoch pokoja epidémia prišla znova, čím potvrdila, že 115% pokrývajúca vakcinácia nechráni proti tomu ochoreniu.

Malta: 84% pokrytie vakcináciou, ale rovnako neúčinné.

Malta je jedným z Európskych šampiónov pseudo-vakcín: na tomto ostrove s  500,000 obyvateľmi bolo nasadených skoro 800,000 dávok, čo zabezpečilo vakcinačné pokrytie na skoro 84% s oneskorením asi 6 mesiacov.

Ale od začiatku Júla 2021, epidémia naštartovala znova a vážne (smrteľné) prípady pribúdajú, čím nútia príslušné autority uznať, že vakcinácia nechráni obyvateľstvo, a nasadiť obmedzenia.

Tu opäť, tá recidíva epiémie v zmysle počtu prípadov a úmrtnosti dokazuje, že vysoký stupeň vakcinácie nechráni obyvateľstvo.

Na Islande už dnes ľudia neveria na stádovú imunitu. 

V tejto malej krajine s 360,000 obyvateľmi, viac ako 80% má prvú vakcínu (primo-vaccinated) a 75% má kompletný vakcinačný cyklus. Ale ku stredu Júla 2021, nové denné infekcie vzrástli z asi 10 na okolo 120, pred stabilizovaním sa na počte vyššom ako v období pred-vakcinačnom. Táto náhla recidíva presvedčila hlavného  epidemiológa o nemožnosti získania kolektívnej imunity prostredníctvom  vakcinácie. “To je mýtus,” vyhlásil verejne.

Belgicko: recidíva ochorenia napriek vakcinácii

V Belgicku, skoro 75% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny. A 65% obyvateľstva má kompletný vakcinačný cyklus. Avšak, od konca Júna 2021, počet nových denných infekcií vzrástol z menej ako 500 na skoro 2000. Ako priznáva RTBF, tvárou v tvár  Delta variantu, súčasná vakcína je ďaleko od toho, aby ochránila obyvateľstvo. 

Singapúr prestal dúfať v “Zero Covid” cez vakcíny

Táto malá krajina je tiež vysoko zaočkovaná a skoro 80% obyvateľstva obdržalo aspoň jednu dávku. Ale od 20. Augusta 2021, musela čeliť exponenciálnemu obnoveniu sa epidémie s vzrastom počtu denných prípadov z približne 10 v Júni  na viac ako 150 na konci Júla, a 1246 prípadov 24. Septembra.

Toto nekontrolovateľné „obnovenie“ ochorenia napriek vakcinácii viedlo k  opusteniu stratégie vymazania vírusu v prospech modelu “žijeme s vírusom”, pričom sa pokúšame zachádzať s ochorením “ako s chrípkou“.

V Británii: starosti spôsobujúci nárast v počte infekcií

Soojené Kráľovstvo je Európsky šampión vakcinácie od Astra Zeneca, s viac ako 70% obyvateľstva vakcinovaného prvý krát, a 59% s kompletnou vakcináciou. Táto vysoká miera “vakcinovania” nezabránila explózii prípadov na začiatku leta, s do 60,000 novými prípadmi denne k prostriedku Júla.

Zoči voči tomuto významnému obnoveniu epidémie napriek vakcinácii, Andrew Pollard, zástupca Oxford Vaccine Group, priznal pred Parlamentom: “kolektívna imunita  cez vakcináciu je mýtus“.

Tento opätový výskyt infekcií bol sprevádzaný aj obnovením hospitalizácií, ťažkých prípadov, a úmrtí. Podľa oficiánych reportov z Augusta,[2] úmrtia boli častejšie medzi plne vakcinovanými pacientmi (679), ako medzi nevakcinovanými  pacientmi (390), takto kruto potierajúc nádeje ochranného účinku vakcín proti úmrtnosti. 

Po zrušení posledných sanitárnych obmedzení, epidémia poklesla na úroveň menej ako 30,000 prípadov denne, zatiaľčo na začiatku Júla, simulácie covid špecialistov  predpovedali až do 100,000 nových prípadov denne ak sa zrušia sanitárne opatrenia.

Izrael: zjavná post-vakcinačná katastrofa popieraná úradníkmi

Izrael, šampión injekcií od Pfizeru, kedysi všade citovaný ako príklad efektivity, dostal teraz tvrdú pripomienku realitou, a je teraz modelom zlyhania vakcíny.

70% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny, a skoro 90% tých z rizikových skupín majú kompletný vakcinačný cyklus. Ale epidémia vyskočila silnejšie ako kedykoľvek predtým od konca Júna, a viac ako 11,000 nových prípadov bolo zaregistrovaných za 1 deň (14. September 2021), prekonajúc vrcholy zaznamenané  v Januári 2021 počas vypuknutia, nasledujúceho prvé Pfizer injekcie, skoro o 50%.

Toto obnovenie  epidémie, napriek Pfizer injekciám, je sprevádzané vzrastom v  hospitalizáciách, kde tí vakcinovaní reprezentujú väčšinu z tých  hospitalizovaných.

Vakcinácia neochráni proti ťažkým formám ochorenia, ani proti úmrtiam. 

Koniec Júla: 71% zo 118 vážne chorých  Izraelcov (vážne, kritické) bolo plne vakcinovaných!

Takáto časť vážne chorých ľudí – vakcinovaných – je oveľa väčšia ako podiel plne vakcinovaných ľudí: 61%. Vyhlasovať, že vakcína ocgraňuje pred vážnymi formami toho ochorenia, ako Israelský Minister Zdravotníctva nerozvážne vyhlásil, je veľká chyba (alebo dezinformácia?).

V rámci snahy nepriznať si svoje chyby, Izraelská vláda zotrváva v popieraní svojho zjavného zlyhania, a pokračuje v navrhovaní výlučne vakcinácie ako riešenia. O koľko viac úmrtí bude treba, kým bude nasledovať príklad Indie alebo Japonska, a konečne nasadí včasné liečenie?

Závery

Tie súčasné pseudo vakcíny nie sú dostatočne účinné. Nedokážu predísť recidíve tej epidémie, ani hospitalizáciám, a ani vážnym formám, ani úmrtiam. V Izraeli a vo Veľkej Británii, ktoré špecifikujú vakcinačný status obetí, tí vakcinovaní majú (suffer from) zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s nevakcinovanými. 

To sledovanie politiky výlučne vakcinovania (vaccine-only policy) vedie do smrteľnej slepej uličky, zatiaľčo krajinám, ktoré oficiálne odporúčajú včasné liečenie  (India, viď aj predošlý článok), alebo dovoľujú svojím lekárom ho predpisovať (Japonsko, Kórea) sa darí oveľa lepšie. 

Na čo čakajú naše zdravotné autority, aby prestali veriť falšovaným simuláciám vykonávaným epidemiológmi ktorí sú príliš úzko naviazaní na vakcinačné firmy, aby sa pozreli na dokázané fakty a zastavili svoju podvodnú a zhubnú (deleterious) pro-vakcinačnú kampaň a odporučili včasné liečenie?

Pokračovanie v tom zákaze včasného liečenia vyvíjaním tlaku na lekárov (by treating physicians – opatrná formulácia, ktorá v angličtine môže znamenať všeličo, až po uplácanie alebo vydieranie) vedie ku strate šance pre mnohých pacientov, a priamo sa dotýka zodpovednosti vlády, a konkrétne Ministra Zdravotníctva.

Dr. Gérard Delépine  je  onkológ a štatistik

Poznámky

[1] For the first time in 2500 years…

[2] SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 21
Published August 2021 Public Health England Gateway number : GOV 9374 20 August 2021

The original source of this article is nouveau-monde.ca, published on our French language web site mondialisation.ca
Copyright © Dr. Gérard Delépinenouveau-monde.ca, 2021

preklad: Ivan Hečko- Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: