K porozumeniu Čelovekom

Robert F. Kennedy, Jr. : „Skutočný Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma a globálna vojna proti demokracii a verejnému zdraviu“

Vo svojej najnovšej knihe -„Skutočný Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma a globálna vojna proti demokracii a verejnému zdraviu“- sa podrobne pozerám na katastrofálne dôsledky 50-ročného panovania doktora Anthonyho Fauciho ako amerického prezidenta. Cár pre verejné zdravie.

Robert F. Kennedy, Jr. : „Skutočný Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma a globálna vojna proti demokracii a verejnému zdraviu“

9. novembra vydá predseda Obrany zdravia dieťaťa Robert F. Kennedy mladší svoju novú knihu – „Skutočný Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma a globálna vojna proti demokracii a verejnému zdraviu“.

Ako riaditeľ Národného ústavu pre alergiu a infekčné choroby (NIAID) Dr. Anthony Fauci každoročne vydáva 6,1 miliardy dolárov na financovanie vedeckého výskumu poskytovaného daňovými poplatníkmi.

Výskum, ktorý som vykonal pre svoju novú knihu, odhaľuje, ako mu Fauciho obrovské ročné platby umožňujú diktovať predmet, obsah a výsledky vedeckého výskumu zdravia na celom svete.

Tieto ročné platby tiež umožňujú Faucimu vykonávať diktátorskú kontrolu nad armádou lídrov „znalostí a inovácií“, ktorí obývajú „nezávislé“ federálne panely, ktoré schvaľujú a predpisujú lieky a očkovacie látky-vrátane výborov, ktoré povoľovali núdzové použitie povolenia na COVID- 19 vakcín.

Fauci využíva finančný vplyv, ktorý má k dispozícii, na mimoriadny vplyv na nemocnice, univerzity, časopisy a tisíce vplyvných lekárov a vedcov – ktorých kariéru a inštitúcie má moc zničiť, napredovať alebo odmeňovať.

Sú to tí istí lekári, ktorí sa objavujú v spravodajských reláciách siete, publikujú na upravených stránkach vplyvných médií a vyrábajú a obhajujú oficiálne príbehy farmaceutického kartelu.

Fauci len zriedka vykonáva tradičnú misiu NIAID – skúmanie príčin explodujúcich epidémií alergických a autoimunitných chorôb – o čom svedčí skutočnosť, že pod jeho dohľadom Kongres pre chronické choroby účtoval Kongresu NIAID prevenciu medzi 1,8 % detí, keď Fauci prišiel k NIAID. v 60 -tych rokoch minulého storočia na 54% dnes , keď je započítaná obezita.

Namiesto riešenia nárastu chronických chorôb Fauci transformoval NIAID z regulátora svetovej triedy na produktový inkubátor pre spoločnosť Big Pharma vývojom nových liekov a vakcín, na ktoré on, jeho agentúra a jeho zamestnanci často zdieľajú patenty a licenčné poplatky.

Napríklad Fauci a štyria jeho ručne vybraní zástupcovia sa budú podieľať na Moderne v miliónoch dolárov na licenčných poplatkoch z predaja vakcíny COVID spoločnosti Moderna-ktorú spoločne vyvinuli Moderna a NIAID.

Fauci sa stal vedúcim zástancom „agentúrneho zajatia“ – rozvracania demokracie a verejného zdravia farmaceutickým priemyslom.

Ako ukazuje „Skutočný Anthony Fauci“, Fauci neustále zlyhal smerom nahor. Jeho dedičstvom je národ, ktorý používa čoraz viac liečiv, platí takmer trikrát trikrát viac za lieky na predpis ako ľudia v desiatkach ďalších krajín a má horšie zdravotné výsledky a chudobnejšiu populáciu ako ostatné bohaté národy.

Dnes sú lieky na predpis – mnohé vyvinuté Národnými ústavmi zdravia (NIH) počas Fauciho pôsobenia v NIID NIH – treťou najčastejšou príčinou smrti v Amerike.

Moja kniha tiež odhaľuje, ako Fauci a jeho kohorty vo Pharmai pekne profitujú z chorôb – ale nie tak z dobrého zdravia.

50 rokov ako J. Edgar Hoover pre verejné zdravie

Fauci prežil pol storočia vo svojej vládnej funkcii – je J. Edgarom Hooverom pre verejné zdravie – vďaka tomu, že sa prikláňa k (a profituje) z farmaceutických záujmov.

Svoju kariéru zahájil počas ranej krízy AIDS partnerstvom s farmaceutickými spoločnosťami s cieľom sabotovať bezpečnú a účinnú nepatentovú terapeutickú liečbu AIDS.

Fauci zorganizoval podvodné štúdie a potom tlačil na americké úrady pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), aby schválili smrtiacu chemoterapiu, o ktorej vedel, že je proti AIDS bezcenná.

FDA považoval AZT za príliš toxický na použitie u ľudí. Mnoho vedcov dnes tvrdí, že AZT zabila oveľa viac ľudí ako AIDS .

Vďaka Fauciho skorumpovanému zásahu sa AZT s 10 000 dolármi na pacienta za rok stala najdrahším komerčným liekom v histórii – ktorý na GlaxoSmithKline zarobil miliardy.

Fauci opakovane porušoval federálne zákony, ktoré umožnili jeho partnerom v spoločnosti Pharma využívať zbedačené deti s tmavou pleťou ako laboratórne potkany pri smrteľných experimentoch s toxickou chemoterapiou AIDS a rakovinou.

V roku 2005 Kongres citoval svoju agentúru za dôsledné porušovanie federálnych zákonov pri zakázaní experimentov na čiernych a hispánskych sirotách v detských domovoch v New Yorku a ďalších šiestich štátoch.

Fauciho dlhý zoznam neetických a genocídnych experimentov na Afričanoch spôsobil chaos a tragédie na celom kontinente, najmä pre deti a tehotné matky.

Každá z vakcín financovaných Faucim a Billom Gatesom – detská obrna , DPT , malária , meningitída , tetanus a HIV – pravdepodobne spôsobila oveľa viac zranení a úmrtí na celom svete, ako odvrátila.

Starostlivo vybudovaná aliancia Pharma-Fauci-Gates

Začiatkom roku 2000 si Fauci potriasol rukou s Gatesom v knižnici sídla Gatesovho sídla v Seattli za 147 miliónov dolárov, čím stmelil partnerstvo, ktoré by malo za cieľ ovládať čoraz výnosnejší globálny očkovací podnik v hodnote 60 miliárd dolárov s neobmedzeným potenciálom rastu.

V roku 2009 stál Gates pred OSN a vyhlásil „ Dekádu vakcín “. Zaručil 10 miliárd dolárov na vybudovanie regulačnej, politickej, mediálnej a kamennej infraštruktúry s cieľom do roku 2020 naočkovať celú globálnu populáciu viacnásobným úderom.

Aliancia Pharma-Fauci-Gates prostredníctvom nadvlády financovania a starostlivo kultivovaných osobných vzťahov s hlavami štátov a poprednými inštitúciami v oblasti médií a sociálnych médií prevláda nad globálnou politikou v oblasti zdravia.

Gates a Fauci teraz disponujú ďalekosiahlym vplyvom a bezprecedentnou mocou zastaviť globálne hospodárstvo, zrušiť občianske a ústavné práva, zaviesť dohľad nad policajným štátom a vytvoriť najväčší posun globálneho bohatstva smerom nahor v histórii ľudstva.

V mojej knihe som odhalil, ako Fauci, Gates a ich spolupracovníci:

  • vynašiel a vyzbrojil prehliadku podvodne vymyslených globálnych pandémií vrátane vtáčej chrípky (2005 ), prasacej chrípky (2009) a Zika (2015-2016) s cieľom predávať nové očkovacie látky, obohatiť svojich farmaceutických partnerov a zvýšiť silu technokratov v oblasti verejného zdravia a Gatesov sprievod medzinárodných agentúr.
  • použil experimenty „ získania funkcie “ na chov pandemických superbugov v nekvalitne vybudovaných, zle regulovaných laboratóriách vo Wu-chane v Číne a inde za podmienok, ktoré takmer určite zaručovali útek ozbrojených mikróbov, v spolupráci s Pentagonom , čínskou armádou a tienistá kabala uchopovačov biologických zbraní.
  • robil sériu s jasnozrivými predpoveďami o hroziacej COVID-19 pandémii – takmer na deň. Ich presné veštenie ďalej ohromilo falošné, dôveryhodné a vedecky negramotné médiá, ktoré s Gatesom a Faucim zaobchádzajú ako s náboženskými božstvami, izolujú ich od verejnej kritiky a hanobia ich pochybovačov ako kacírov a „ teoretikov konšpirácie “. Bežné antidopingové médiá navádzali na Fauciho sprisahanie, aby zakryli pôvod COVID vo wuhanskom laboratóriu.
  • v spolupráci s vládnymi technokratmi, vojenskými a spravodajskými plánovačmi a zdravotníckymi úradníkmi z USA, Európy a Číny, aby zorganizovali sofistikované pandemické „simulácie “ a „ Germ Games “. Cvičenia ako tieto, podporované Radou pre monitorovanie globálnej pripravenosti , položili základ pre zavedenie globálnej totality vrátane povinného maskovania, blokovania, masovej propagandy a cenzúry s konečným cieľom nariadiť donucovacie očkovanie 7 miliárd ľudí.
  • v každej zo svojich „simulácií“ praktizovali techniky psychologickej vojny s cieľom vytvoriť chaos, vyvolať strach, rozbiť ekonomiky, zničiť verejnú morálku a potlačiť sebavyjadrenie jednotlivca-a potom zaviesť autokratickú správu.

Vyvolávanie strachu z pandémie COVID-19

Ďalej len “ o reálnom Anthony Faucim “ detaily, ako Fauci, jeho spoločníci a ich komplici používajú ich kontrolu médií, vo vedeckých časopisoch, kľúčových vládnych a kvázi-vládnych agentúr a vplyvných vedcov a lekárov zaplaviť verejnosť strachom, propagandou o COVID-19, virulenciou a patogenézou a na náhubkovú diskusiu a bezohľadne nesúhlas cenzúry .

Gates a Fauci sa počas výluky zapojili do takmer každodennej komunikácie a koordinovali navzájom prakticky každé rozhodnutie o obranných opatreniach proti COVID-19.

Účinne umiestnená globálna populácia v domácom väzení, a záplava hlavného prúdu a sociálnych médií s propagandou vytvorenou terorizovať.

Aby ospravedlnili implementáciu drakonických opatrení, Gates a Fauci systematicky vyvolávali iracionálne obavy a potláčali zdravý rozum, aby navodili formu hromadnej psychózy známej ako „ štokholmský syndróm “.

Oni inšpirovali v ich rukojemníkoch vďačnosť k svojim väzniteľnom a presvedčenie, že celková poslušnosť a nekritické podania k experimentu, testovaniam, covid-pasom, nulovej zodpovednosti za vakcíny COVID, boli ich jedinou nádejou na bezpečný únik zo zajatia a „návrat k normálu .”

Ako pandémia prebiehala, Gates a Fauci:

  • schválila podvodné modelovanie a algoritmy na zámerné zveličovanie projekcií nehôd pre COVID-19 s cieľom racionalizovať drakonické zablokovania.
  • pomazané podvodné testy PCR s cieľom úmyselne zvýšiť počet prípadov COVID o približne 90% .
  • uľahčilo prijatie nových, bezprecedentných pokynov pre koronerov, aby podvodne pripísali COVID ako príčinu smrti „v úmrtnom liste pre všetkých zosnulých, kde choroba spôsobila alebo sa predpokladá, že spôsobila alebo prispela k smrti“- s pozitívnym COVID alebo bez neho, testom.
  • zdiskreditoval všetky rané liečebné postupy súvisiace s ochorením COVID-19, ako je hydroxychlorochin, a mnohé ďalšie nápravné opatrenia, ktoré mohli rýchlo ukončiť pandémiu a zachrániť státisíce životov.

Ako sa dalo predpokladať, počas krízy COVID Fauciho politika viedla k tomu, že USA sa podieľali na 20% úmrtí na COVID na svete, napriek tomu, že tvorili iba 4,2% svetovej populácie – ďalší príklad toho, že Fauci zlyhal.

Ako ukazuje moja kniha : Fauciho politika COVID priniesla aj nové zákerné autoritárstvo – a poháňala Ameriku po klzkom svahu smerom k ponurej budúcnosti ako temného totalitného štátu bezpečnosti a dohľadu.

podtatranský kurier

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: