Slovanské Noviny

prvé slovanské noviny

Veľká RASA

Z vyučovania Asgardskej Duchovnej Školy

Inglizmus

Veľká RASA

Pozri Obrázok: RACA – farba očí (da’Árijci, ch’Árijci, Raséni, Svätorusi). Slavianov volajú Nebeskými obyvateľmi – Bohmi. A tých Bohov, ktorí žijú na Zemi, volajú Asami (odtiaľto je obraz bukvice АЗъ = As a Zem, teda Boh žijúci na Zemi). Doteraz najlepších, vo svojej profesii, volajú Asami : водитель-АС (vodič-As), лётчик-АС (pilot-AS), токарь-АС (sústružník-AS) atď…

Naša krajina sa volá АСИЯ (ASIA, ÁZIA) – Krajina Asov, a keďže žili naši Predkovia Rodmi, vyšla skratka «РАСА» (RASA) – Роды Асов Страны Асов (Rody Asov Strany (krajiny) Asov). Preto pomenovanie «РАСА» (RASA) sa vzťahuje iba na ľudí s bielou farbou kože. Nemôže existovať «чёрная Раса» (čierna Rasa), «жёлтая Раса» (žltá Rasa)… Druhé národy mali svoje vlastné pomenovania. Keď sa Rody Asov mnohonásobne rozmnožili, rozrodili sa po Zemi, stali sa Veľkou Rasou, teda obrovským, mnohopočetným národom (великий (veľký) = большой (obrovský)).

1. Presídlenie na Midgard-Zem.

2. Da’Árijci, Ch’Árijci, Raséni, Svätorusi

3. Symbol Rasy

4. Viera Rasy

1. Presídlenie na Midgard-Zem

Asovia prileteli na Midgard-Zem z kozmosu. Počas Druhej Veľkej Assy (bitva medzi Svetlými a Temnými Silami https://vk.com/id510552269?w=wall510552269_907%2Fall), veľká medzigalaktická loď typu Vajtmara bola poškodená a zastavila sa na opravy v systéme Jarilo-Slnka. Tu už boli obývané dve Zeme (planéty) : OREA (Mars) a DEA (zostal pás asteroidov). Na nich sa nachádzali stanice kozmickej navigácie a spojenia. Ale bližšie k Vajtmare sa nachádzala nepreskúmaná Midgard-Zem, odobraté vzorky ovzdušia, zeme aj vody preukázali jej vhodnosť pre život a časť posádky sa vysadila na Midgard.

Po oprave, Vajtmara pokračovala vo svojej ceste ((«Боги вернулись на Небеса») Bohovia sa vrátili na Nebesia) a časť presídlencov zostala žiť a zušľachťovať Midgard-Zem, na ktorej v tom čase nebolo žiadnych ľudí, ale iba rastliny a zvieratá. Kontinent, na ktorom sa usadili naši Prvopredkovia sa nachádzal na Severnom póle a rieky ho rozdeľovali na štyri časti. Kontinent pomenovali ДААРИЯ (DAÁRIA) = «Дар Ариям» (Dar Árijcom). Teraz je skôr známy pod gréckym pomenovaním HYPERBOREA (Гиперборея). Takže naši Predkovia ako prví kolonizovali Midgard-Zem a ľudia s inou farbou kože (červenou, žltou, čiernou, šedou, zelenou) sa tu objavili ďaleko neskôr, iba asi pred 40.000 rokmi.

2. Rody Asov – Da’Árijci, Ch’Árijci, Raséni, Svätorusi

RASA pozostáva zo štyroch Rodov : Da’Árijci, Ch’Árijci, Raséni, Svätorusi – sú to ľudia s bielou farbou kože, čistými úmyslami aj čistou Dušou, rozdiel medzi nimi je len vo farbe očí (iris, dúhovky). Keďže pôvodne žili v iných hviezdnych systémoch, v závislosti od toho, aké bolo spektrum Svietila (slnka), takú farbu dúhovky majú uloženú v DNK (DNA).

Ešte jedna zvláštnosť – je ňou krvná skupina, spočiatku mali biely ľudia iba prvú a druhú skupinu krvi (známu akoby “severnú”). Neskoršie pri presídľovaní na juh (RASA sa rozmnožila a bolo potrebné nové územie), v dôsledku zmien stravy, klímy, magnetického poľa Zeme, gravitačných podmienok – postupne dochádzalo k zmeneniu zloženia krvi, takýmto spôsobom Mať-Príroda (Мать-Природа) zlepšila aj zvýšila imunitu (ochranné funkcie organizmu). Preto vznikli tri aj štyri krvné skupiny. Ale krvou sa budeme ešte zaoberať. Nemyslíte si, že je všetko také jednoduché, pretože krv = to je “ENERGIA ŽIVOTA”. Teda, keď sme prišli na Midgard, každý Rod mal iba prvú krvnú skupinu a podľa rozsídlenia, adaptáciou sa u niekoho menila krv na druhú skupinu, neskôr na tretiu a štvrtú. Napríklad Da’Árijci, majú imunitu, energetický potenciál tak vysoký, že keby sa kdekoľvek presídlili, stále budú mať prvú skupinu. Preto je nemožné posudzovať iba podľa jediného národa. Teraz sa vo svete registruje viac, ako 500 druhov krvných skupín a prvá skupina bieleho človeka je absolútne odlišná od prvej skupiny žltého alebo šedého, čierneho, červeného.

Odlišujú sa aj ostatné krvné skupiny, napríklad nieje možné človeku s prvou skupinou krvi dať druhú krvnú skupinu a prvá krvná skupina bieleho človeka je vhodná pre všetkých.

Rozdiely Rodov Asov :

– Da’Árijci – vzrast 175 – 190 cm, pôvodne žili viac, ako 300 rokov, farba očí strieborná (sivá, oceľová), farba vlasov svetlá (svetlo hnedá, blond, takmer belavá), prvá krvná skupina.

– Ch’Árijci – vzrast 180 – 260 cm, farba očí zelená, farba vlasov svetlá-blond, prevláda prvá krvná skupina, zriedka druhá.

– Raséni (lat. Etruskovia, grec. Tirreni) – vzrast 165 – 185 cm, farba očí ohnivá (к’Арий (k’Árij – karmínová) и светло-к’Арий (svetlo-k’Árij – svetlo karmínová)), vlasy tmavohnedé, tmavo blond, prevláda druhá krvná skupina, zriedkavo prvá.

 – Svätorusi – vzrast 155 – 195 cm, niekedy až do 220 cm, farba očí nebeská (modrá, jazerná, nevädzová, blankytná atď), farba vlasov od bielej po tmavo blond, krvná skupina môže byť prvá aj druhá.

Je to, akoby modené danosti a do doby Ľadovej (Ледникового периода), bol vzrast vyšší. Najvyšší vzrastom boli Ch’Árijci, ich výška dosahovala až 360 cm (aj keď archeológovia našli kostry aj 4 metre vysoké) a v dobách Daárie bol vzrast Rasy ešte vyšší. Bolo to spôsobené tým, že dávnejšie bola iná ekológia, vzduch mal ďaleko inú hustotu, okolo našej Zeme obiehali tri Luny (mesiace) a to znamená, že aj gravitačné pôsobenie bolo ďaleko odlišné. Napríklad, ak by sa teraz objavili dinosaury, pri súčasnej sile gravitácie a atmosférickom tlaku, nedokázali by sa ani pohnúť a dobre by sa cítili iba vo vode, kde je zníženie gravitácie a aj tlaku. Preto nieje prekvapujúce, že ľudia mali tak vysoký vzrast.

3. Symbol Rasy

Pozri obrázok Symbol Rasy. Tam je Runa Inglia (na obrázku – centrálna “svastika”), znamená Prvotný Oheň Tvorenia. Je tam symbol zachovania Múdrosti – ten meč hrotom nadol. Takže, symbol Rasy sa zobrazuje ako naloženie prvotného Ohňa na Múdrosť, zachovanie Múdrosti. A tu sú zašifrované štyri národy : Da’Árijci (strieborné oči), Ch’Árijci (zelené oči), Svätorusi (nebeské oči), Raséni (ohnivé oči). A všimnite si, že v každom z lúčov sú po dve farby : červená-zelená, sivá-zelená, nebeská-zelená, zelená-červená, teda akoby dvojfarebnosť. 

RASA sa rozsídlila po celom, ako teraz nyzývame “euroázijskom” priestranstve a naši Predkovia toto priestranstvo nazývali RASÉNIA (РАССЕНИЯ), územie, na ktorom sa usadila RASA. Latinčania zapisovali Raséniu ako “Ruthenia” a neskôr Rus (Русь), cez “Ouk”, a v každodennom živote sa objavili : Strieborná Rus (Srbsko), Červená Rus, doteraz zostala Pomorská Rus (Prusko), Božia Rus (Borus), keď bola Červená Rus rozdelená močiarmi, východná Borus sa teraz nazýva Bielorusko a západná Borus sa nazýva Borusia (viď športový klub Borusia Dortmund)(viď rozsídlenie západných slavianov). 

4. Viera Veľkej Rasy

Ak by na akejkoľvek Zemi žili bieli ľudia, Vieru budú mať jedinú, a podľa tejto Viery prežívajúc v Javnom Svete, človek odchádza do Sveta Slavi (Svetlá Nav), potom do Sveta Prav a tak ďalej – neustále zdokonaľovanie, rozvoj, stvorenie. Takže, Učenie našich Predkov a samotná RASA je v neustálom rozvoji. Cieľ Asov = odovzdávať Múdrosť z pokolenia na pokolenie. Všetky základy sú postavené na filozofii Ducha, najvyššom stupni, ktorý je stvoriteľským potenciálom. Asovia sú Tvorcovia, vštepujú svojim potomkom lásku k tvorbe (Трудолюбие – Usilovnosť), hlavne usilovnosť a nie schopnosť robiť (работать), lebo robota – je bezduchý, mechanický proces, Asovia pracujú (tvoria), teda “vkladajú Dušu do plodov svojej práce”.

* Slovo “Rody” – sa píše s veľkým písmenom, pokiaľ ide o všetkých našich Predkov. A keď hovoríme o rodení našich detí – s malým písmenom “rody”.

králičia nora

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: