Slovanské Noviny

Dar na rozvoj SN

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Revolut: IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659

BIC: REVOLT21

Wirex: IBAN: EE387777000012585575

SWIFT/BIC: LHVBEE22

darovať môžete ľubovoľnú čiastku

17. apríla 2021

Slovanské Noviny

prvé slovanské noviny

„Vězni v táborech.“ Profesor Pirk: Trvalé řízení státu nouzovým stavem. To je cíl

V připravované knize Institutu Václava Klause „Rozum proti kovidové panice“ má svůj příspěvek i profesor, kardiochirurg Jan Pirk. Zabývá se převážně systémem PES, kritizuje na něm nesrovnalosti v podobném duchu jako docent Ševčík z Národohospodářské fakulty VŠE. Ale přidává jedno závažné podezření. Že už se nikdy nebude žít normálně. V systému, který vláda nastavila, totiž není nikde psáno, kdy přestane platit. „Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem,“ obává se zasloužilý lékař.

Profesor Jan Pirk

Pirk konstatuje, že psi hlídali jak vězně v koncentračních táborech, tak hranice v dobách komunismu. „Bohužel i nyní mi připadá, že má PES plnit stejnou funkci jako v dobách, které, jak jsem doufal, se k nám již nikdy nevrátí,“ říká.

Kritizuje, že v systému se počítá s některými ukazateli dvakrát. Například že jedním ukazatelem je počet nově pozitivních na 100 000 obyvatel, druhým počet nově pozitivních ve věku od 65 let na 100 000 obyvatel, oba za čtrnáct dní. Jak Pirk poukazuje, lidé nad 65 let věku jsou již zahrnuti v prvním ukazateli, jsou tedy započítáváni dvakrát. Kromě toho PCR testy nejsou bezchybné a podle časopisu Lancet se počet falešně pozitivních testů pohybuje mezi 0,8 až 4 % všech testů. Což, pokud jde o výsledek za čtrnáct dní, může s ukazatelem jaksepatří zamávat.

Kromě počtu pozitivních testů Pirkovi nevoní ani reprodukční číslo R, počítané z počtu pozitivních nálezů, o kterém i samo ministerstvo uznává, že je pouze odhadem. „Z tohoto neurčitého modelu počítáme číslo R na setiny a považujeme je za zásadní zaklínadlo, podle kterého se vše řídí,“ říká profesor.

Co ale Pirkovi nejvíce vadí a spatřuje v tom nebezpečí, je, že i teoreticky nedosažitelný první stupeň vyžaduje nouzový stav, ve vymezených prostorách a v hromadné dopravě stále bude nutná ochrana úst a nosu, stále budou omezovány hromadné akce i kulturní akce a také některé provozovny. „Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m² prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku,“ píše se například u prvního stupně PES.

Opatření systému PES v 1. zeleném stupni:

Pro Pirka z toho vyplývá jedna věc. Že podle tohoto systému už nikdy normálně žít nebudeme. „Vláda, která si zvykne, že nouzový stav je normou řízení společnosti, přestává být vládou demokratickou, ale stává se diktaturou,“ odkazuje se na historika Timothyho Snydera. „Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem. Čili likvidace liberální demokracie. Protože v systému PES není ani zmínka, za jaké situace a zda vůbec někdy nouzový stav skončí,“ uzavírá Jan Pirk.

Celý text prof. Pirka:

Protiepidemický systém ČR

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Když byl zveřejněn Protiepidemický systém ČR, zkratkou PES, a viděl jsem jeho grafické znázornění, tak první, co mi vyvstalo na mysli, bylo, že v dobách naštěstí již dávno minulých, psi hlídali naše předky v koncentračních táborech a po skončení tohoto období začali psi hlídat naše hranice ve službách pohraniční stráže. Bohužel i nyní mi připadá, že má PES plnit stejnou funkci jako v dobách, které, jak jsem doufal, se k nám již nikdy nevrátí.

Jak všichni dobře víme, PES má pět stupňů pohotovosti dle aktuální epidemické situace. Není třeba se zabývat 2.–5. stupněm, ale abychom pochopili absurditu tohoto systému, stačí, když se budeme zabývat stupněm č. 1. Nejprve je nutno si objasnit, jak se vypočítávají a co znamenají čísla rizika – R. Ve stupni 1 je jeho hodnota 0–20. Metodika pro výpočet indexu rizika vyšla ve formě metodického dopisu Ministerstva zdravotnictví 11. 11. 2020. Jeho součástí jsou rovněž podkladové materiály pro definici indexu rizika. Jsou uvedeny čtyři klíčové ukazatele indexu.

Prvním je čtrnáctidenní počet nově pozitivních na 100 000 obyvatel. Tento ukazatel je na první pohled jasně definovaný, i když to není pravda, protože pozitivní neznamená nemocný. „Druhým ukazatelem je čtrnáctidenní počet nově pozitivních ve věku od 65 let na 100 000 obyvatel. Zde vzniká další nejasnost. Pravděpodobně tito nově zjištění senioři jsou z definice uvedeni již v prvním kritériu, protože nikde není uvedeno, že by první kritérium bylo do věku 65 let. Z metodologického hlediska je zvláštní, že jeden a týž ukazatel se počítá dvakrát. Další námitka je ta, že podle jednoho z nejprestižnějších medicínských časopisů „The Lancet“, prokazuje PCR test oficiálně 0,8 %–4 % falešně pozitivních nálezů. To znamená, že i kdyby všichni byli zdraví, přesto může být až 4 % falešně pozitivních lidí, kteří budou počítáni jako infekční. I kdybychom brali chybovost 2 %, tak při 25 000 testech je to za 14 dní 250 x 2 x 14 = 7000. A to i za předpokladu, že skutečně nikdo nebude nemocný, nás řadí přinejmenším do stupně 2. „A tento faktor vůbec není brán v potaz. A že počet těchto falešně pozitivních testů může být podstatně vyšší, je uvedeno v článku MUDr. Jana Káni z 27. 9. 2020 na serveru Echo24.cz.

Třetím ukazatelem je zjednodušený výpočet reprodukčního čísla. Nevím, jak vypadá nezjednodušený výpočet, mně, který nejsem matematik, např. věta „…představuje podíl sedmidenních oken, vzájemně posunutých o užívanou průměrnou délku sériového intervalu (5 dní)“, nepřijde tak zcela srozumitelná.

Čtvrtým ukazatelem je průměrná pozitivita testů za posledních 7 dní. To se zdá být na první pohled jednoznačným ukazatelem, avšak podle mého je zcela zásadně ovlivněn výběrem testovaných osob. Jako extrémní příklad bych uvedl, že pokud budeme testovat pouze extraligové hokejisty, z nichž velká většina toto onemocnění již prodělala, dojdeme pravděpodobně k výsledku 0. Pokud bychom jeli do některého domova důchodců, kde řada obyvatel trpí horečkami a příznaky, budeme mít 100 % pozitivních nálezů. Jak upozorňuje materiál Ministerstva zdravotnictví s názvem „Význam a výpočet reprodukčního čísla R“, na jednu stranu se „jedná o snadno prezentovatelnou charakteristiku infekčnosti onemocnění, ale nesmíme zapomenout na to, že je pouze odhadem parametrů modelu. Modely jsou vždy zatíženy různými neurčitostmi“. A z tohoto neurčitého modelu počítáme číslo R na setiny a považujeme je za zásadní zaklínadlo, podle kterého se vše řídí. To bylo na úvod několik metodických poznámek.

A nyní se dostaneme k stadiu 1. Někteří matematici tvrdí, že matematicky se při současném stavu testování nemůžeme na tento zelený stupeň nikdy dostat. Ale i kdybychom se dostali a v PES systému při čísle R bude hodnota 0, stejně nebudeme žít normálně. Protože i v tomto stadiu je nezbytné vyhlášení nouzového stavu. A jak píše Timothy Snyder ve své knize „Tyranie (20 let lekcí z 20. století)“, vláda, která si zvykne, že nouzový stav je normou řízení společnosti, přestává být vládou demokratickou, ale stává se diktaturou. To, že PES předpokládá, že již nikdy nebudeme žít jako normální lidé, vyplývá z několika příkladů. Stupeň 1 – Opatření: „Ochrana nosu a úst, tj. roušky, respirátory apod., ve vymezených vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě“. “

To znamená, že děti budou i nadále trvale v rouškách, tedy pokud budou moci chodit do školy. Co se týče hromadných akcí ve vnitřních prostorách, jako např. sympozia a kongresy, pak v matici „Opatření – průmysl a obchod“ je uvedeno, že opatření budou následující: „Roušky účastníků po celou dobu trvání akce, rozestupy židlí minimálně dva metry, konzumace občerstvení pouze vsedě. Maximální počet účastníků 100“. To znamená faktickou likvidaci sympozií. Protože například Česká kardiologická společnost má přes 3000 členů, z nichž většina se zúčastňuje pravidelných výročních konferencí s mezinárodní účastí. Ale pozoruhodné jsou u řady aktivit (např. knihovny, lázně, podnikatelské subjekty – kanceláře a ostatní provozy atd.) poznámky: „Organizační a režimová opatření“. Jaká? A kdo je bude určovat? A kontrolovat je bude policie ORP (což nevím, co znamená).

Po prostudování dostupných materiálů o souboru PES jsem získal dojem, že tato epidemie, ve které jsme nešťastní, by měla sloužit k trvalému zavedení systému řízení státu nouzovým stavem. Čili likvidace liberální demokracie. Protože v systému PES není ani zmínka, za jaké situace a zda vůbec někdy nouzový stav skončí.

Zdroj: Parlamentní Listy

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí. 

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar

ďakujeme

Vyhlásenie: 

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu  redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

%d blogerom sa páči toto: