K porozumeniu Čelovekom

Viac ako 160 expertov v dopise „roznieslo“ COVID Vakcíny ako „Nie nevyhnutné, Neúčinné a Nebezpečné“

Hneď na začiatku musím upozorniť, že článok ktorý prekladám bol publikovaný už 19. Mája na Global Research. Takže o tom, že vakcíny nie sú bezpečné sa hovorí už hodne dlho – ale medzi odborníkmi, nie „odborníkmi“. Autorom je Raymond Wolfe. 

Celé tucty  medických expertov vydali tento mesiac (t.j. máj) varovanie ohľadne vakcín proti COVID-19, zhadzujúc tie injekcie ako „zbytočné, neúčinné, a nebezpečné” a ktoré pravdepodobne budú viesť k „predpovedateľným masovým úmrtiam.” 

„Skrátka, dostupné záznamy a vedecké poznatky indikujú, že COVID-19 vakcíny sú nepotrebné, neúčinné a nie sú bezpečné,” Doctors for COVID-19 Ethics povedali v otvorenom liste pred dvomi týždňami. “Činitelia, ktorí autorizujú, vynucujú, alebo  nariaďujú vakcináciu experimentálnou COVID-19 vakcínou, vystavujú populácie a pacientov vážnym, nie nevyhnutným, a neoprávneným medickým rizikám.”

Doctors for COVID-19 Ethics, skupina založená pánom menom Dr. Stephen Frost obsahuje viac ako 160 medických expertov z celého sveta medzi signatármi. Medzi jej členmi sú Dr. Mike Yeadon, Prof. Sucharit Bhakdi MD, niekdajší predseda  Institute of Medical Microbiology and Hygiene na Univerzite Johannes Gutenberg v  Mainzi, Nemecko a Dr. Wolfgang Wodarg, predchádzajúca hlava zdravotného výboru Parlamentného Združenia Rady Európy.

Títo doktori už napísali viacero listov do the Európskej Liekovej Agentúry (EMA) na tému COVID-19 vakcinačných záležitostí, a sú vystavení cenzúre, hoci ich posledný list možno nájsť archivovaný -tu- . Skupinu možno nájsť aj na Twitteri. Ich výpoveď odráža aj pribúdajúce telefonáty od expertov, ako Dr. Janci Chunn Lindsay  a Dr. Peter McCullough , aby sa tie injekcie zastavili.

Ten vrchol obrovského ľadovca’

Vo svojom liste zo začiatku tohto mesiaca, Doktori za etiku COVIDu – for COVID-19 Ethics – zdôraznili vážne zdravotné implikácie vakcín ako pre zdravých, tak aj chorých, vyhlásením, že tie injekcie “nie sú bezpečné, ani pre tých prijímateľov, ani pre tých čo ich nasadzujú, alebo autorizujú ich používanie.”

Poukázali na riziká of “smrteľné alebo nie smrteľné narušenia zrážania krvi včítane porúch krvácania, trombózy v mozgu, mozgových a srdcových porážok,” “antibody-dependent enhancement of disease – ADE – na protilátkach závislé zvýraznenie choroby”, autoimunitné reakcie, a potenciálne účinky “nečistôt vo vakcínach spôsobených unáhlenou výrobou a neregulovanými štrndardmi výroby.”

“V rozpore s vyhláseniami, že poruchy krvi následné po vakcinácii sú ‘zriedkavé’, mnohé bežné vedľajšie účinky vakcín (bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie, a  hematómu podobné ‘vyrážky – rashes’ po tele) môžu indikovať trombózu a ďalšie vážne abnormality,” povedali experti. “Udalosti zrážanlivosti, ktoré v súčasnosti dostávajú pozornosť médií, sú pravdepodobne iba ten ‘vrchol obrovského ľadovca.’”

“Vzhľadom na imunologickú prípravu, riziko zrážania krvi, krvácania a iných nepriaznivých efektov, sa dá očakávať, že sa zvýši s každou re-vakcináciou a každým vystavením sa medzitým koronavírusu,” pridali Doctors for COVID-19 Ethics. “V čase, či v mesiacoch, alebo rokoch, toto urobí ako vakcináciu, tak aj coronavírusy nebezpečnými pre mladé a zdravé vekové skupiny, pre ktorých bez vakcinácie  COVID-19 nepredstavuje žiadne významné riziko,” argumentovali.

Presne tak ako sa predpovedalo, že fajčenie mohlo, a bolo predpovedané že bude, spôsobovať rakovinu pľúc, podľa základných princípov, u všetkých vakcín založených na génoch sa dá očakávať, že budú spôsobovať krvné zrazeniny a poruchy krvácania, na základe molekulárneho mechanizmu ich činnosti,” povedali. “Konzistentne s týmto,  ochorenia tohto druhu boli pozorované cez všetky vekové skupiny, čo viedlo k dočasným zastavovaniam vakcinácií po svete. ”

“Od nasadenia vakcín, incidencia COVID-19 vzrástla v mnohých oblastiach s vysokou početnosťou vakcinácie. Ďalej, mnohé série úmrtí na COVID-19 nastali krátko po nasadení vakcinácií v seniorských domovoch ,” povedali doktori. “Tieto prípady mohli byť spôsobené nielen ADE (viď vyššie), ale aj všeobecného imunosupresívneho účinku tých vakcín, čo je naznačené zvýšeným výskytom Herpes oparov u určitých  pacientov.”

Bez ohľadu na presný mechanizmus zodpovedný za tieto reportované úmrtia, musíme očakávať, že tie vakcíny skôr zvýšia ako znížia smrteľnosť COVID-19,” pokračovali.

Skupina zdôraznila, že tie injekcie ostávajú technicky pokusnými – čo je skutočnosť, ktorá podľa práva zabraňuje povinnú vakcináciu v mnohých prípadoch:

“Tie vakcíny sú experimentálne ich definíciou. Ostanú v úrovni pokusov Fázy 3 do roku 2023. Recipienti sú ľudské subjekty, s právom na slobodný informovaný súhlas  v rámci Norimberského kódexu a ďalších ochrán, včítane rezolúcie 2361 Parliamentného Združenia Rady Európy a podmienky Autorizácie na Núdzové Použitie FDA. ”

Útok naplno na imunitný systém’

Doktori pre Etiku COVID-19 špeciálne varovali pred vakcínami, ako tie vyrobené firmami Pfizer a Moderna, ktoré sú založené na tej novej mRNA vakcinačnej metodike.

“Počiatočné skúsenosti by mohli naznačiť, že tie z adenovirusu-odvodené vakcíny (AstraZeneca/Johnson & Johnson) spôsobujú vážnejšie nepriaznivé účinky ako tie  mRNA (Pfizer/Moderna) vakcíny. Avšak, pri opakovaných injekciách, tie prvé zakrátko indukujú protilátky proti proteínom toho vektora adenovírusu,” podľa doktorov. “Tieto protilátky potom neutralizujú väčšinu z čiastočiek vírusu vo vakcíne a spôsobia ich odstránenie skôr ako dokážu infikovať akékoľvek bunky, čím limitujú intenzitu škôd spôsobených na tkanive.”

“Naproti tomu v mRNA vakcínach nie je žiaden proteínový antigén, ktorý by mali protilátky rozpoznať. Takto, bez ohľadu na existujúci stupeň imunity, tá vakcína mRNA dosiahne svoj cieľ – bunky tela, povedali. “Tie potom vystavia svoj spike protein a následne utrpia plný útok imuitného systému. Pri mRNA vakcínach, to riziko vážnych nepriaznivých účinkov je virtuálne zaručené že sa bude zvyšovať s každou ďalšou injekciou. ”

“Zjavné preferovanie tých druhých spôsobuje starosti najvyššieho charakteru.”

Nie nevyhnutné vakcíny, ‘žiadne stredne- alebo dlho-dobé údaje’

“Vo väčšine krajín, väčšina ľudí bude teraz mať imunitu na SARS-CoV-2,” poznamenali experti na dôvažok, a upozornili, že coronavirus má odhad prežita  99.8% – globálne. “Bez ohľadu na vážnosť ochorenia, budú mať teraz dostatočnú imunitu aby ich ochránila pred vážnym ochorením v prípade opätovnému vystaveniu. Väčšina populácie nebude mať vôbec žiaden benefit z toho, že sú vakcinovaní. ”

Pre tých čo sú vystavení riziku silnej infekcie, vírus zostáva zvládnuteľný, Doctors for COVID-19 Ethics povedali. “A rôzne zdroje evidencie indikujú, že včasné ošetrenie existujúcimi liekmi redukuje hospitalizáciu a úmrtnosť o ~85% a 75%, v tom poradí,” vysvetlili, zdôrazňujúc, že “many tried and true – mnohí to skúšali a osvedčilo sa – protizápalové, antivirálne, a antikoagulačné medikamenty, ako aj monoklonálne protilátky, zinok, a vitamíny C a D.”

“Prirodzená T-bunková imunita poskytuje silnejšiu a všeobecnejšiu ochranu proti všetkým SARS-CoV-2 verziám ako vakcíny, pretože prirodzene pripravená imunita rozpoznáva viaceré epitopy (antigenický determinant) vírusov a ko-stimulatórne signály, nie iba jeden (spike) proteín,” pokračovali.

List doktorov zmietol aj vyhlásenia, že vakcinácia je nevyhnutná aby zabránila šíreniu vírusu cez asymptomatickú infekciu.

“Tie vakcíny sa podstrkovali ako prostriedky na prevenciu asymptomatickej infekcie, a rozšírili to na ‘asymptomatický prenos,’” povedali Doctors for COVID-19 Ethics. “Avšak, ‘asymptomatický prenos’ je artefact – umelý výtvor – neplatných a nespoľahlivých PCR testov a procedúr a interpretácií, ktoré viedli k vysokým počtom  falošne-pozitívnych. Evidencia naznačuje, že PCR-pozitívni asymptomatickí ľudia sú zdraví falošne pozitívni, nie prenášači.”

Skupina citovala aj Čínsku štúdiu so skoro 10 miliónmi ľudí, ktorá zistila, že asymptomatickí prenášači COVIDu virtuálne nikdy neprenesú vírus. “Ako protiklad, práce (the papers) citované Centre for Disease Control aby zdôvodnili vyhlásenia o  asymptomatickom prenose sú založené na hypotetických modeloch, nie empirických štúdiách,” povedali. “Povedané jednoducho, vakcíny nie sú nevyhnutné aby sa predišlo vážnej chorobe.”

Experti tiež vyjadrili starosti ohľadne aj účinnosti tých COVID-19 vakcín, vyhlasujúc, že  “žiadne strednedobé alebo dlhodobé časové dáta” nedokazujú účinnosť vakcín. Kritizovali skúšky vakcín proti coronavírusu, všímajúc si, že European Medicines Agency “si všimla pri Comirnaty (Pfizer mRNA) vakcíne, že vážne COVID-19 prípady  ‘boli v štúdii vzácne, a štatistická istota z nich nemôže byť odvodená.’”

“Ten risk-benefit počet je teda jasný, tie experimentálne vakcíny sú nepotrebné, neúčinné a nebezpečné.” “Tlačenie do vakcinácie aby sme ‘chránili iných’ teda nemá žiaden základ,” uzavrel ich list, ponúkajúc varovanie na vytriezvenie pre tých čo pretláčajú očkovanie.

“Činitelia, ktorí autorizovali, vynucovali, alebo organizovali experimentálne COVID-19 vakcinácie, vystavujú populáciu a pacientov vážnym, nie nevyhnutným, a nezdôvodneným medicínskym rizikám,” povedali. “Výrobcovia vakcín sa vyvliekli z právnej zodpovednosti za nepriazniké účinky nie bezdôvodne. Keď úmrtia následkm vakcín nastanú, zodpovednosť padne na tých, ktorí sú zodpovední za autorizáciu vakcín, administráciu a/alebo nátlak cez vakcinačné pasy, z čoho nič nie je možné uznať za oprávnené, na základe triezvej, na dôkazoch založenej analýzy riziko/prospech.

Moja vsuvka – Oviedska Konvencia explicitne hovorí, že právo jednotlivca nemôže byť potláčané pod zámienkou záujmov väčšieho celku – Kapitola 1, Článok 2 – Primacy of the human being. The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Záujmy a prospech človeka budú prevažovať nad výlučnými záujmami spoločnosti alebo vedy.

Ivan Hečko/ Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: