K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: 4. časť Rozhovor s Jeho Excelenciou, Hlavným pokladníkom Medzinárodnej kasy M1, najvyšším úradníkom a vykonným riaditeľom White Spritual Boy Corp. p. Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom.

Vladimír: Otázka k Vám ako k finančníkovi. Môžeme my dnes prebrať finančnú iniciatívu a finančné toky? MY, v zmysle ľudia, žijúci na teritóriu, to jest, Národ.

ANP: Od koho?

Vladimír: No od moci, ktorá nás dnes riadi. 

ANP: Veď Vám hovorím, že moc je Národ. Nebudeme hovoriť “moc”. Budeme hovoriť o tých pánoch, ktorí prišli vládnuť moci, vládnuť národu. Tak?

Vladimír: Áno, ale fakt je taký, že Národ nie je moc, nedrží moc.

ANP: Národ je moc! V predošlom videu sme s Vami o tom hovorili. Ešte raz: Národ je moc. Je to vo všetkých Deklaráciách.

rozhovor slovenský dabing:

Vladimír: Mal by byť, ale fakticky nie je.

ANP: Nie mal by byť, ale je to Národ. Národ je moc. A to, čo teraz vidíme v televízore, toto teleshow, túto Santa Barbaru, krutú…

Vladimír: Telekanalizáciu

ANP: Áno, telekanalizáciu. To je panstvo, to je nadvláda. Oni sú páni, čo je to “pán”?

Vladimír: Nadvláda nad Národom, nad nami.

ANP: Nadvláda nad mocou, nad Národom!

Vladimír: Môžeme teda prebrať tú iniciatívu?

ANP: Počúvajte, teraz sme otvorili veľmi dôležitú otázku: Vláda nad mocou! Pretože moc a Národ to sú neoddeliteľné veci, oni sa nedajú oddeliť. Sú to predstavitelia moci, predstavitelia Národa to sú predstavitelia moci ! Im národ delegoval práva. Ale týmto nikto nič nedeleguje a nedáva.

rozhovor pôvodné znenie + sk titulky:

U nás v meste bolo nedávno hlasovanie. Potom mi povedali potajomky, že účasť na hlasovaní bola menšia ako 10%. Píšu 90%, rozumiete? A tak je to všade. Niekde 5%. Niekde 20%. To je všetko. A všetko, čo z týchto 20-ich, 15-tich vychádza, to nie je to, tento systém čestne povedané, pozorujem ho, niekedy je to až smiešne.  

Ja, ako analytik, ako systémový analytik a realista viem ako takéto systémy majú fungovať. Toto vôbec nie je ono. V „Kyselnom pereulku“ v pivnici stojí počítač, doteraz tam stojí, aj predtým tam bol. Servisný server  úradu, ktorý sa zaoberá touto tematikou, FAPSI (Federálna Agentúra Vládneho Spojenia a Informácie, ФАПСИ). V tomto servri, nakoľko si pamätám, ovládací pult ponúkaných scenárov, variánt show, predĺženie nadvlády nad mocou, ovládacie gombíky sa nachádzajú v Londýne. Vždy sa tam nachádzali. Neviem či im ich zodrali, ale skôr si myslím, že nie. Myslím, že sa nič nezmenilo.

Firma Ruská federácia s Centrálnou Bankou, ktorá nie je bankou, to vám hovorím, ako finančník, ktorá je len finančná firma, menový regulátor, podštruktúra FED, je zaregistrovaná vo Washingtone. Celé jej vedenie, celá správna rada je vo Washingtone, tam sa prijímajú všetky rozhodnutia. 

A tá madam ( Nabibulina, šéf CB RF), neviem, či je dáma, alebo nie je dáma, ja som ju osobne nestretol.  Treba pozrieť či je to človek, alebo nie. Možno má chvost. Takých je tam veľa.  Túto dámu kopú zo všetkých strán, preklínajú, ale ona za nič nezodpovedá, ona je len zamestnanec FED, Federálnych rezerv. Ona neriadi tieto toky, tieto cifry. Táto firma nezákonne sedí na počítačovom systéme Štátnej banky CCCP, kradne peniaze z účtov Štátnej banky CCCP, používa klíringový systém Štátnej banky CCCP. Kód 810 je kód Sovietskeho Zväzu a nie kód meny. O prevzatí iniciatívy teraz hovorím. A preto treba chápať, že systém je jeden a ten zostal v  držaní ŠB CCCP. 

Áno, vyčlenili im účet, môj duchovný syn Salamin Rizal, historický majiteľ všetkého zlata, kolaterálnych účtov a celého finančného systému, on, nevediac, jeho skrátka oklamali. Nevedel, že RF nie je štát, ale že to je spoločnosť. CCCP štát ako bol tak aj zostal, Zväzové republiky ako boli tak aj zostali v rámci jedného štátu. Nevediac o týchto faktoch im vyčlenil účet, Ruskej federácií vyčlenil kolaterálny účet, Centrálnej Banke RF. Tento kolaterálny účet nevlastní CB RF, jeho nevlastní RF, jeho nevlastnia Rotchildovci, jeho nevlastnia ilumináti.

Kto sú 13 rodov iluminátov? Romanovovci, Rotchildovci, Rockefellerovci, Baruchovci, Oppenheimerovci… Všetky tieto rodiny, priezviská, prezývky, to je skupina iluminátov, ktorým nikto právo Rádu (Hospitaliérov) nedal.  Rád znamená slobodu suveréna. Oni by museli dostať diplom Rádu Hospitaliérov o suverenite. Rád Hospitaliérov je najvyšší suverén, ktorý udeľuje suverenitu. A Rád im neudelil žiadny diplom. Oni nemajú suverenitu. Je to skrátka organizácia zločincov. Táto zločinecká organizácia sa vlámala do počítača, ktorý je tu na Zemi už 1000 rokov. Teraz im už neslúži. Nehľadiac na vymazávanie všetkých civilizácií on ďalej funguje, tento superpočítač, a všetky systémy, ktoré boli nadstavané, tieto moderné bankové systémy boli všetky zneužité. Všetky tieto systémy boli nezákonne zneužité. Svetovú banku riadi päť rodín týchto iluminátov: Rotchildovci, Morganovci, Rockefellerovci Baruchovci, Romanovovci. Oni riadia Svetovú banku.  Bez ich rozhodnutia sa nedej nič. 

Teraz sa tieto maniere v Svetovej banke končia, to hovorím otvorene prvý raz. 

Ďalej ide Finančný Výbor 300, tam je zase 300 priezvísk. Potrebujú svoj systém nejako kŕmiť, z niečoho financovať tieto nemravné a bezduché aktivity. To je Finančný Výbor 300, ktorá spolčuje parazitov zainteresovaných drancovať človečenstvo a tento svet. 

Banka pre medzinárodné zúčtovanie BIS je družstvo s IT systémom, ktorý je prepojený so superpočítačom cez jadro. Tento IT systém tohto družstva riadi Baruch, bez jeho priezviska, bez jeho prezývky sa nič nerozhodne. Rozumiete? 

Ďalej dopoviem, aby ľudia vedeli. Medzinárodný menový fond je akoby medzinárodná organizácia. Na akých účtoch bola založená? Na účtoch ŠB CCCP, na majetku  Sovietskeho národa. Pričom, v súlade so zákonmi Sovietskeho Zväzu, účet otvorený v ŠB CCCP je individuálny, osobný a dediteľný. Čiže oni všetky dedičné účty ukradli, zobrali ich pod svoju správu, k nim dodali ešte niekoľko cifier a vytvorili podúčty. A cez ne sa pripojili do systému. A na nich pracujú. To ale nie sú ich účty, to je zločin. V medzinárodnom finančnom práve sa to volá globálny finančný zločin, za taký zločin je predpísaná najvyššia miera trestu. Z týchto zločinov je vinný David  Rotchild, ktorý je načele korporácie Zem, v ktorej sú všetky tieto prezývky zjednotené: Romanovoci, Rockefellerovci, Baruchovci. Majú aj erb, ktorý označuje, že sú akoby “aristokracia”.  Aristokrat znamená ARIJ STO KRÁT. Aký sú oni Árijci? Arijci sú pozemšťania a nie kolonizátori Zeme. Arij sto krát je, naopak, človek, ktorý sa nepachtí za peniazmi, váži si mravnosť, svedomie, duchovno, vzdelanosť, lásku a tvorenie. To je aristokrat. 

Títo nemajú s aristokratmi nič spoločné. Ukradli farby aristokracie, aj keď s farbami a svetlom tiež nemajú nič spoločné.  Do erbu si dali leva. Oni nemajú predstavu, čo je súhvezdie leva. Súhvezdie leva je silné súhvezdie Árijcov. Súhvezdie Leva a súhvezdie Sokola sú ochrancovia Árijcov. 

Títo nemajú s levom nič spoločné. Oni sú schopní len privlastňovania si silných symbolov, silných znakov, s ktorými nemajú nič spoločné, a potom, po čase hovoriť, že je to ich. Nie je to ich a nikdy to ich nebude, to chcem podčiarknuť.

Preto človek, aby dosiahol nezávislosť, musí dospieť k tomuto hlbokému uvedomeniu si vecí, o ktorých hovorím. On musí pochopiť a uvedomiť si, že on žije na Zemi, jemu dal ROD Najvyšší energiu života, priestor, energiu peňazí, energiu komunikácie, vzduch, práva. Všetko potrebné mu dal a je to jeho. Nikoho iného. A nik nemá právo odnímať mu to alebo prehradzovať tieto energie. A aktivovať ich môže jedine on sám. Kvôli tomu pracujeme, kvôli tomu pripravujeme systémy, poznáme, ako pracuje tórus, ako pracuje takýto systém.

Títo, ako by som ich nazval, aby som ich neurazil, ale aby pochopili. Títo fragmentátori, lebo fragmentujú a nechápu celostnosť systémov života, systémov ako takých. Chápu iba fragmenty.

Čiže, títo fragmentátori, zneužívatelia, kolonizátori, oni takýmto veciam vôbec nerozumejú. Niekoľko krát som skúšal  poradiť týmto v úvodzovkách velikým ľuďom, niektorým. Väčšina sa bojí so mnou stretnúť. No niektorých som stretol. Hovorím, objasňujem, energetickým prúdom do nich ukladám vedomosti ale v určitom momente chápem, že prišiel koniec, on nerozumie. On nerozumie elementárnym obrazom, on ich nechápe lebo sú mu nedostupné, on nemá dostatok vedomia, RAzum nemá. 

Aby pracoval RAzum, musí pracovať pravá hemisféra, ľavá hemisféra a šišinka naraz a v harmónií.  Dám Vám radu, aj nášmu váženému publiku, ako harmonizovať obe hemisféry. Je veľké množstvo cvikov, ktoré sú pred ľuďmi ukryté. Ich nik neučí a mal by, lebo tieto cviky rušia blokovanie, vložené Oriónom, oriónskymi reptiloidmi do nášho vedomia, do našich hláv. Je to jednoduché: dva ukazováky takto postavíme proti sebe a oboma naraz opíšeme kruh, jedným na jednu stranu, druhým na druhú. Oboma naraz. Potom na druhú stranu. Nie jeden za druhým, naraz.  

Vladimír: To je synchronizácia pravej a ľavej hemisféry?

ANP: Áno, tak je. Ak to budete cvičiť, pomôžete vedomiu zlepšiť sa, cez fyzické cvičenia sa dá napomôcť vedomiu rozvíjať sa. Cez vaše vnútorné systémy. Potom môžeme krútiť rukami do rôznych strán, synchrónne a asynchrónne, toto všetko pomáha harmonizovať hemisféry. Treba tieto cvičenia robiť aby vaša hlava nerozmýšľala iba stereotypom ale objemovo. Čiže nie jeden bod, druhý bod, stereo, ale objem. Ona musí dať jednej ruke jednu úlohu a druhej druhú. Treba tieto cviky vykonávať a časom sa vaše vedomie dostane na vyššiu úroveň. 

Všeobecne treba prestať dávať do seba toxíny, treba sa naučiť rozumieť jedlu, prestať jesť živočíšne bielkoviny, postupne ale treba. Oni nám nie sú vôbec prospešné, bránia správnemu fungovaniu organizmu. Zamieňajú v organizme prirodzené ľudské bielkoviny za cudzie živočíšne, a tým znižujú vedomie a uvedomenie človeka. Znižujú jeho frekvenciu na nízke vibrácie. Iba pri vysokých vibráciách začnú vznikať mnohorozmerné štruktúry. Je jednoduché si to overiť, postavíte bubon na reproduktor, na bubon nasypete proso a budete regulovať frekvencie. A uvidíte, aké štruktúry, aké svastiky sa začnú tvoriť. Aké symboly, ktoré poznáme  v našej VédickejRusi. Každý symbol označuje dimenziu, rezonanciu, portál do tej alebo inej dimenzie alebo sveta. Ale to už je na inokedy.

Vladimír: Blagodar!

zlatá eRA a Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: