K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: 1. časť Rozhovor s Jeho Excelenciou, Hlavným pokladníkom Medzinárodnej kasy M1, najvyšším úradníkom a vykonným riaditeľom White Spritual Boy Corp. p. Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom.

Vladimír: Zdravie Vám priatelia, dne sme na návšteve u Alexandra Nikolajeviča Paramonova, pokladníka Veľkej Svetlej Rusi, zdravie Vám Alexander Nikolaevič,

ANP: Zdravia Ti brat Vladimír

Vladimír: Prosím Vás o odpovede na niekoľko otázok pre poslucháčov nášho kanála Sláva Rodu.

ANP: Prekrásny kanál.

Vladimír: Aké vidíte v prechodnom období štátoprávne usporiadanie rodného štátu? Imperiálne, dŕžavné, republikánske alebo nejaké iné?

video sk dabing:

ANP: Ja by som odpovedal tak: aby som mohol povedať ako to vidím, musím sa najprv pozrieť ako je usporiadaný vesmír. Vidím ho ako spravodlivé usporiadanie. Spravodlivé, tak Vám poviem, ak hovoríme o tej súčasnej mape, ktorú si pamätáme, napríklad ZSSR, alebo Tartária – Veľká Rus Védická, musím povedať, že k dnešnému dňu, v tejto realite, v tomto časovom období je potrebné sa oprieť o základy práva. Pretože, k dnešnému dňu, sa podarilo nepriateľom človečenstva, nepriateľom Národa, a Národ je iba jeden na Zemi, Náš Rod, on je nebeský, podarilo sa týmto nepriateľom odtrhnúť stred Matušky Rusi, Mať Rus je celá Zem, odtrhnúť stred RA Siju (РА – сия – RA svieti), ktorú vytvorila počas boja v noci Svaroga, boja medzi Ničiteľmi a Tvorcami, Tvorcami a Ničiteľmi, vytvorila stred, suverénny štát, suverénny národ, Zväz Sovietskych Socialistických Republík. Ja stále hovorím všetkým tým FO, ktoré tam podchvíľou kričia: “lopata”, alebo ešte niečo iné, nevďační ľudia, ktorí nemajú v sebe RAzum a objektívne hodnotenie reality, hovorím im tak: to nie je lopata, ale vždy treba obrátiť pozornosť na hymnu, na prvý verš hymny: Zväz nezničiteľný republík slobodných zomkla na veky na ochranu od všetkého parazitizmu Veľká Rus”. Preto, chceš-nechceš, z piesne slová nevytrhneš, a preto Rus teraz aj zomkla a zorganizovala tohto suveréna. 

video v pôvodnom znení sk titulky:

Aby som mohol úplne a zrozumiteľne odpovedať na túto otázku, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu tohoto slova, aká je tu vlastne otázka, ako otázka správne znie, nie ako povrchní xeroxi s niečími obrazmi v hlavách, ale treba preveriť ten obraz, samému treba vôjsť do obrazu tohoto slova, aby sme porozumeli ako máme odpovedať, sme predsa ľudia, máme ČeLo na vek (čelovek), máme obrazné myslenie, máme logické myslenie, matematické a tak ďalej, všetko je to v symbióze, narozdiel od niektorých iných prítomných, nie tu prítomných, ale na Svetlej Veľkej Rusi prítomných. Preto treba vôjsť do obrazu a obraz, aby som to rozjasnil, treba povedať tak:  existuje také slovo, na ktoré sa orientujú všetci, vrátane Ničiteľov, oni tiež o ňom hovoria, aj keď ho nedodržujú, aj Tvoritelia ho dodržujú, lebo chápu, že na ňom je postavené všetko, ľubovoľný vesmír, a to je PRÁVO, ako nám ho predkovia odkázali. A aké je základné PRÁVO? Teraz právo podelili na právo Rímske, právo Morské, právo Kontinentálne, právo tam ešte nejaké… prírodzené, to je dobré právo. Tak že, začali deliť právo, ale ako ho vlastne rozdeliť? Keď rozdelíš právo, hneď je u jedného také právo, u druhého onaké, a už je to tu, kto má pravdu, kto nemá, dokazuj. To sa robilo naschvál. Musím povedať, že je iba jedno právo, ono bolo, je a bude, a je to právo Historické. Historické právo je večný prúd PRAVI a bodkami, malinkými fragmentami sú tí, ktorí  začali deliť Rímske právo, Admirálske právo – jasné, že Admirálske právo je pirátske právo, že nie je previazané s poňatím práva kontinentálneho a obyvateľov zeme, chleborobov, hospodárov, rodových občín, ich zaujíma iba jedno, prísť, dobiť, vykradnúť, kolonizovať a vyberať dane.

To je koloniálna Veľká Británia, kolonizovala, to je historický fakt, o ktorom vedia všetci. Po tej istej ceste sa vydalo aj Francúzsko, po tej istej ceste sa vydali aj iné štáty, ktoré majú doteraz kolónie, doteraz ich majú, neoficiálne. U nich je takáto priorita. Admirálske právo porodilo demokraciu, demokracia je, ja vždy ľuďom  hovorím, ľudia sú moc a moc je národ. Národ to je moc. A všetci ostatní prezidenti, králi, to sú iba predstavitelia moci, a keď ich nazývame mocou, iba sami seba staviame do nepríjemnej situácie a vesmír nám nerozumie, keď sa tak správame.  Čiže u týchto sa zrodila demokracia, nezrodila sa, ale oni vytvorili demokraciu. Čo je to demokracia, to je najhoršie štádium feudalizmu, najhoršie štádium, ešte brutálnejšie štádium. Pretože keď z tribún títo dosadení rezidenti po celom svete hovoria, že demokracia je moc národa, zaplatení politici a politolģovia začínajú premývať mozgy Národu, to je umelý priemysel, je to biznis, on je zaplatený, je to obyčajné kino. Aby národ pozeral, ako tam niekto bojuje za niečo, za to, za hento… Nikto za nič nebojuje, už dávno je to kino pre Národ, biznis, ktorý je bez nás, všetko je to bez národa, bez nás. A tu treba rozumieť veciam a byť vedomý, vediaci, vzdelaný, treba chápať, čo znamená slovo demos, to je predsa grécke slovo. A čo v gréckom jazyku znamená slovo demos? Znamená menšinu, mešťanov, ktorí si v meste myslia, že sú vyššia kasta a povedali, že iba oni budú  diktovať pravidlá života. A ochlos, väčšina, to je väčšina, všetko je Národ. Aj demos, aj ochlos ale rozdelili, a ochlos je väčšina, ktorá sa nezúčastňuje na tomto procese. Oni pre mešťanov nie sú osobnosti, nie sú im rovní, oni ich považujú za dobytok, ktorý riadia, majú ich za nevoľníkov bez vôle, ktorým týmto zobrali vôlu. A preto demokracia je škica, keby chceli mať moc väčšiny, to by ju museli nazvať ochlokracia. Treba sa objektívne pozerať na históriu, a nie tak, ako nám chcú títo demokratickí historici vpinďúriť do hlavy. To sa nedá, treba poznať pravdu. To je za prvé.

Za druhé,  prichádzam k Rímskemu právu a porozumeniu slova suverén.  Veľmi dobre vieme a, vďaka našim súčasným vediacim vedcom, ktorí oznámili, že, národ ich pozná z iných videí, oznámili to, že v skutočnosti u nás na Rusi bolo vojenské písmo, ktoré sa, tak ako arabské čítalo odzadu. Prečo Alexandra Nevského a Alexandra Macedónskeho aj keď je to tá istá osoba, ako aj Eskander Čingis Chán, prečo ich rozdelili, jedného urobili dobrým, druhého zlým tretieho stredným urobili, a tak ďalej. Skrátka ľudia v minulosti žili dlhšie, nie 70 rokov nie 60 ako teraz ale žili ďaleko viac než 300 rokov v tej dobe, viac než 800 rokov. Pretože nebolo tejto súčasnej civilizácie, ktorá zabíja kultúru a človečenstvo. A táto prilba ( prilba Alexandra Nevského) bola vyzdobená arabským písmom, a napísané boli na nej Súry. To je veľmi vážny element. Všetci hovoria Súry, to je asi Islam. Počkajte prosím, v Isláme sú Súry, ale prečo majú taký význam? Prečo sa volajú Súry? Pretože existuje zákon, vojenský zákon. Keď sme v dni Svaroga, keď sme v svetlom priestore kultúrnych, tvorivých, ľúbiacich svetov, máme SUR. SUR To je SURAj Zeme, pamätáte na Védy: Ja som Perún Mnohomerný, Svaroga syn SURAj Zeme za Vami prišiel.  A preto SURY prišli do SURAj Zeme, to sú naši predkovia, to je RAsa Veliká, ČaDo RAsy Velikej. Vtedy ČaDo RAsy Velikej rozprávalo s Perúnom. Perún v princípe opísal všetko, čo sa teraz na Zemi deje. To je SUR, SUR je potomok bohov. SURAj Zeme, U RA , to znamená potvrdený RA, vedľa stredu vesmíru. Stred vesmíru je AsGard Nebeský, ktorý je vytvorený z galaxií. Pretože BOG (BOH) je veľký oheň galaxie (Bolšoj Ogoň Galaktiky), z galaxií sa skladá AsGard. To je biele mesto vo vesmíre.

Teraz ho cez Hubble uvideli a reklamujú ho a nevedia čo to je. On je prejavený vo všetkých nekonečných svetoch. Svetov a dimenzií je nekonečno. Je to Večnosť. A všade je prejavený AsGard Nebeský, on je stred. A v AsGarde Nebeskom bohovia, ktorí sú zároveň galaxiami, vytvárajú stred sveta RA. A sám stred sveta RA, je, ako na Rusi, tri slnká, JArilo, Dažď bog, chors a keď hovoríme o SURAj Zemi, to je tá Zem, ktorá je vedľa RA, potvrdená RA, vedľa stredu AsGarda Nebeského. Čiže, ak je syn Svaroga, Svarog to je svedomie, to je SVA – systém všetkého nebeského, potom je jasné, že prišli zo stredu sveta RA. Preto sa potomkovia nazývajú SURI.  A keď bol štát Urart historický štát, u nich bohovia boli, u mladších plemien, narodených na Zemi. V rôznych nociach Svaroga sa rodili rôzne plemená, boli to experimenty. A tieto plemená mali bohov, ktorí sa volali SURI. A preto sa SURY  stali základom Koránu a druhých textov a proroci a prarody, prorok je prarod, pretože RO je staroveké slovo ROD. Preto, keď hovoria prorok je tým myslený prarod, prababka, pradedko, niekto starší, múdrejší. A proroci keď prišli, traktovali presne SÚRY, zapisovali do Koránu SÚRY. A keď hovoríme o zákone vojenskom, keď máme deň Svaroga, máme SUR, keď máme noc Svaroga, máme RUS, to znamená, že bojovník SUR sa premenil na RUSa, obrancu Zeme a života na Zemi v priestore civilizacií bez života, bez citu, v priestore robotov, v priestore elektronických bytostí, démonov… Sekundu, toto je veľmi dôležité vedieť. A presne tu sa objavilo Rímske právo. Pretože, keď je deň Svaroga, máme mier (MIR), keď je noc Svaroga je RIM, A keď je RIM, rozumieme, že to je vojenské právo, Rímske právo. A v Rímskom vojenskom práve existuje pojem suverenity a existuje pojem suveréna. Suverén je nedotknuteľný. Čiže keď sa objavil agresor, ktorý prišiel na Zem s cieľom obsadenia teritória, bol mu kladený odpor. A nehľadiac na jeho technológie a na všetku jeho brutalitu, bol mu kladený odpor, agresor prehral a prosil aby ho ušetrili a nechali pri živote, že bude robiť konfesionálnu činnosť. Vy asi viete o čo ide, nebudem o tom teraz viac hovoriť. 

A kto zvíťazil? Kruh víťazov bohyne TARY. Tartaria, Tar a Tara, deti Peruna, RUSi. Tar a Tara to sú vládcovia našej Matky Zeme. Kruh víťazov bohyne Tary zorganizoval plemená, ktoré nabrali pozitívnu vojenskú energiu a zlomili agresora za to, že robil genocídu na Zemi. To bolo na začiatku noci Svaroga, pred tisíc rokmi. A vtedy bol vytvorený Rád Sväteho Jána, vtedy bol vytvorený Rád Hospitaliérov, a Rád Hospitaliérov je najvyšší suverén na Zemi historicky, je to Rád RUSov, SURov-RUSov. Za tento čas Hospitaliérov na Zemi, vedci to môžu potvrdiť, boli vyhladené 4 civilizácie, my sme piata. A keď nám rozprávajú o nejakej histórií, vravím stop. Sú fakty, sú vírusy, je radio-uhlíková analýza, a mnoho, mnoho iných dôkazov, ktoré všetko toto potvrdzujú. 

Čiže ak hovoríme o spravodlivom usporiadaní, smerujem k tomu, musíme sa zamerať na pojem suverén. Suverén je ten, ktorého nemožno súdiť, nemožno na neho napadnúť, nemožno s ním bojovať, nemožno s ním nič robiť, je priznaný suverénom a agresor sa nesmie otočiť proti suverénovi. To je zakázaná samotným Rímskym právom. Oni sami seba ochránili Rímskym právom. 9 suverénov, kráľovstiev, Británia a tak ďalej. Ich Rád Hospitaliérov potvrdil ako suverénov. A oni sa tým aj chránia, že nepodliehajú súdom a sú na Zemi práve takíto. No najvyšší Rád sú aj tak Hospitalieri a Rád Svätého Jána. Rád Svätého Jána, to sú VANovia, bojovníci RUSi. Vojaci. Bol taký Van Helsing, videli ste ho vo filme, prečo ho volali VAN, lebo ničil všetko temné, zachránil človečenstvo. Vraj slúžil Vatikánu, ale on nikdy neslúžil Vatikánu, Vatikán spolupracoval a pomáhal VANom, lebo VANovia sú vládcovia, VANovia sú bojovníci. Odtiaľto je aj IVAN. Hovoria, že Ivan je cudzie slovo, vraj to prišlo neviem odkiaľ. Ale to nie je objektívne tvrdenie, skúšajú všeličo pridávať, aby na seba upútali pozornosť. No to nie je pravdivá história a treba všetko postaviť na svoje miesto. 

Ak teda hovoríme rečou Rímskeho práva, CCCP je suverén. Navyše, v 1991 roku v národnom hlasovaní, v referende o zachovaní CCCP väčšina národa sa vyslovila za jeho zachovanie a toto rozhodnutie nemá premlčaciu dobu, čiže CCCP existuje, a doteraz ho nik nemohol zrušiť. A preto prechod Veľkej Svetlej Rusi treba za každých okolností robiť na právnej platforme Zväzu nezničiteľného republík slobodných, ktoré spojila naveky Veľká Rus. A on sa musí vrátiť do hláv ľudí. On sa nerozpadol. On je iba vymazaný z hláv ľudí. Keď sa do hláv ľudí vráti, a to je platné právo, ktoré si treba ctiť. Keď sa ľudia naučia správať a ctiť si právo, a nebudú sa riadiť tým, čo sa povedalo v televízií, alebo čo povedali chlapci so spustenými nohavicami, ktorí pracujú pre americko-chasidské fondy, alebo čo napísali v novinách…

Chcem povedať ľuďom nasledovné: chápte, a s tým sa treba zmieriť, že na Zemi nie sú všetky bytosti ľudmi. Biologicky nie sú všetci ľudia. A väčšinou biologicky neľudské bytosti majú jeden cieľ – prebojovať sa na vedúce posty v spoločenských subjektoch práva a byť nie zvolenými predstaviteľmi moci ale kričať, že oni sú moc. Preto ich nikdy nenazývajte mocou, iba ich tým posilňujete. Moc je harmonicky v rukách národa. Lad medzi ľuďmi budovať (od slova ladiť). To je moc. To je národ. Moc je ovládať svetla tvrď (po rusky vlasť – vedať sveta tverď, ведать света твердь).  A tvrď, tvrdosť svetla to je istina svetla, potvrdenie svetla. A keď také niečo existuje, potom vieš, čo je moc a ty si mocou. Keď to nie je, pracuj, uč sa, rozvíjaj sa. Svetlá Veliká Rus sa musí stať svetlou, a preto sa musí prejaviť svetlo a jeho tvrď, tvrdosť. Národ musí porozumieť, čo je to moc, moc je on, národ. To je najdôležitejší proces, ktorého sa boja všetci paraziti najviac na svete. Všetkým blogerom hovorím: chlapci, vy keď robíte niečo akoby pre národ, robte svoje blogy, no nehovorte: “tu je naša vláda, tu je naša moc”, kde ste videli našu vládu, našu moc? Tí ľudia, ktorí teraz porušujú všetky práva človeka, absolútne všetky deklarácie, robia všetky možné zločiny protirečiace Konu, normám medzinárodného práva, zákonom Sovietskeho Zväzu, dokonca aj zákonom zahraničného subjektu, súkromnej firmy Ruská Federácia, ktorá má korporátne právo. Aj tieto zákony, oni porušujú úplne všetko, oni dokonca chcú všetko vyviesť  spod ponímania zákona, všetko podčiniť, robiť rozbroje, hádky, no im to nebude stačiť. Vy si uvedomte, akú ma národ silu a staňte sa mocou a vládou. Netreba nikoho na kôl posadiť zatiaľ, všetko treba urobiť  správne, ako sa hovorí, kultúrne.  A zločinec, ktorý sa Vám snaží hlavu odhryznúť, dajte mu po držke, to je jasné. 

Vladimír: To je veľmi zaujímavá pozícia, blagodar!

zlatá éRA

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: