K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: 2. časť Rozhovor s Jeho Excelenciou, Hlavným pokladníkom Medzinárodnej kasy M1, najvyšším úradníkom a vykonným riaditeľom White Spritual Boy Corp. p. Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom.

Vladimír: Prechádzame k druhej otázke, čo myslíte, čo by mohlo terajšiemu človeku  pomôcť samoidentifikovať sa? Ako porozumieť tomu s kým sa zjednotiť? 

ANP: To je veľmi jednoduché, na začiatku človek musí nájsť jednotu vo vnútri seba. Pokiaľ človek nenájde jednotu vo svojom vnútri, zostane stále naháňaný vedomím, to znamená, že vedomie človeka ktoré používa nie je otvorené. A toto vedomie si neuvedomuje čo ním hýbe. Kto ním hýbe, čo treba robiť, čo je dobre a čo zle, a tak ďalej. Na úrovni genetiky a pocitov to vieme, ale samo vedomie ešte nie je otvorené ako treba. Najdôležitejšie pre hociktorého človeka je otvoriť svoje vedomie. 

rozhovor slovenský dabing:

Ono sa nedá otvoriť nejakým nástrojom alebo nejakou elektronikou, to sú primitívne veci, všeobecne veci a technológie, prinesené civilizáciami, trvali dlhé roky aby ich sem zaviedli, aby sme prijali tieto technológie, pretože u nás všetko bolo omnoho lepšie a dokonalejšie, omnoho   efektívnejšie a naozaj užitočné. Teraz piješ tabletku na jedno a zabíjaš druhé, a tak je to vo všetkom, tak je tá tabletka urobená.

Preto, technológia je jednoduchá: človek najprv musí pochopiť a uvedomiť si čo je to ČELOVEK. ČELOVEK je dielo. Je to dielo Najvyššieho na obraz a podobu svoju. Najvyšší je ROD. ČELO, čo to je ČELO: ČE je kozmická energia, v priestore máme CI zemnú energiu a ČE alebo ČI, ako Yin a Yian, rozumieš? ČE je priestorová, mnohorozmerná energia a LO je Nebeský prúd. LA je Božský prúd, LO je Nebeský prúd. Ja iba vysvetľujem našu starú Ruskú Bukvicu. Tam bolo všetko jasné, predtým sa v slovách všetky zmysly prejavovali a všetky čudesá tvorili. Teraz úž máme veľmi povrchné chápanie, my nerozumieme slovám, čo znamenajú, a už vôbec nerozumieme ich významu a písmenám, z ktorých sú zložené. Aký program nesú. A toto je svet RA, RA je vibrácia, všetky programy pracujú. Ani si neuvedomujeme svojím vedomím, čo zo seba vypúšťame, aké programy tvoríme rečou svojou.

rozhovor pôvodné znenie + sk titulky:

A preto ČELO a VEK. VEK je 1000 rokov. Nie 100 ale 1000 rokov to je VEK, podľa chápania starých Slovanov. 

Čiže tma sem aj prišla na VEK, na 1000 rokov, nie tma ale nevedomosť, tma je pekné slovo, čierna farba je prekrásna. Netreba to stavať do negatívneho svetla, treba hľadať príčiny nevedomosti. Príčiny tých chýb, kvôli ktorým sa teraz takto nepríjemne cítime. A preto ČELOVEK je ČELO na VEK, na 1000 rokov. Prečo na 1000 rokov? Pretože 1000 rokov je doba vo svete JAVI, za ktorú sa môže človek rozvinúť a prejaviť na potrebnej úrovni, 700 rokov 800… Robí Telo Svieť, prerodí sa niekoľko krát, pretože v starobe sa deje prerod…

Ľudia doteraz nechápu, prečo všetkých mŕtvych, nehľadiac na vek, pitvú v márnici. Aby mäso zobrali? Nie, to je až neskôr príčina vymyslená kvôli zárobku. Pitvú kvôli tomu, aby sa niekto náhodou v rakve neprebudil, a ak by ho náhodou vykopali a on by bol v rakve otočený, bol by poplach, nad tým sa treba zamyslieť. Preto všetkých rozrežú a zahrabú, aby sa telo už nikdy nevrátilo k životu. Preto sa to robí. A toto všetko sa skrýva. Pretože ten, čo odchádza, sa rozhoduje či odísť z tohoto sveta do iného, alebo ešte ostať a urobiť reštart. Potom sa objavia šedé vlasy, takí ľudia majú biele vlasy, preto aj zo severu bielovlasí prichádzali. Narastú im nové zuby, a tak ďalej. Všetko to pracuje odznova. 

Veľmi sa mi páči vyjadrenie akademika Garjajeva, cárstvo mu nebeské, ktorý v jednom videu hovoril: Viete, títo vedci robia analýzu portrétu Mony Lisy a majú dať naň nejaký posudok. Ten kto sa vyzná v umení, opisuje tento portrét, čo vyjadruje, aké vyžaruje energie, aké emócie a pocity z neho vychádzajú… A títo hovoria: dobré plátno, urobené z prírodného ľanu, farby majú takúto a takúto chemickú zostavu, to je úplne odlišný prístup k chápaniu. Vedomie terajšieho človečenstva zahnať do primitívneho pochopenia tohto portrétu a neskôr mu zobrať chápanie aj týchto procesov. O toto sa teraz aj usilujú všetci títo…

Vladimír: Balvani

ANP: Áno, balvani. Balvani neznášajú múdrejších než sú oni sami. Hociktorý balvan, hocijaký debil, ktorý sa prebojoval do nejakého kresla, on určite okolo seba múdrych nedrží, on múdrych nepotrebuje, lebo vie, že múdry človek je múdrejší, môže ho obohrať a preto je taký človek pre neho nebezpečný. Chápete. On si k sebe stavia nižšie stojacich debilov, a máš celé vedenie. Potom, chceš-nechceš, nemáš tvorivý potenciál ani schopnosť vykormidlovať ani v ekonomike ani v ničom inom, ani chuť na to nemajú, ani ciele a úlohy. 

Vladimír: Tak s kým sa zjednocovať? S kým sa má človek zjednotiť?

ANP: Najprv sa treba identifikovať. Ako sa identifikovať? Pochopiť, kto sme. Kto je to ČELOVEK. Kto je v ČELOVEKu? DUŠA. A DUŠA čo značí? DUŠA je tá energo-informačná bytosť, to je Tvoje  večné dieťa Božie, ktoré si TY, ktoré sa rodí, prerodí, s pamäťou, bez pamäte. Niekedy aj mazali pamäť v tejto realite. 

Je potrebné pochopiť, že aj táto DUŠA je stvorená, zhruba tak isto, ale treba vedieť, kto je Tvoj otec a mať, kto sú bohovia. A bohovia sú otec a mama. Ich vyššie JA, nebesá. Pretože, sedí človek tu, v tejto izbe, ale môžeme pomyslieť na slnko, na hviezdy, predstaviť si iné svety, uvidieť ich. Nie my sme ich nakreslili, mi ich iba vidíme a oni naozaj existujú. A my si musíme uvedomiť, že všetky tieto miriády obrazov a procesov stále vznikajú v priestore a v iných dimenziách vďaka nášmu mysleniu, vďaka nášmu podaniu v energo-informačnom poli Zeme a vesmíru, a tým od nás veľmi mnohé závisí. A preto je veľmi dôležité bojovať nie len za čistotu tela, čistotu zubov, ale aj za čistotu myslenia, celého obsahu, čistotu jedla, za všetko. Čistota to je: keď je čisto je dobre, keď je čistejšie, je ešte lepšie. Keď je vysoká úroveň čistoty, si silný, mocný, nie si chorý. Treba sa snažiť dosiahnuť čistotu.

Vladimír: Čistota závisí od frekvencie (častoty – po rusky frekvencia) a frekvencia závisí od čistoty.

ANP: Áno, pretože ČI je energia kozmická, svetlom tvrdí boha, svetlom potvrdený boh. Treba chápať Bukvicu a jej obrazy, a tieto obrazy sa samé vo vedomí poskladajú, a Vy ich potom už iba budete lingvisticky odovzdávať spoločnosti. A preto identifikácia sa deje pred RODom Najvyšším. Či sú rodičia živí, alebo nie, otcovia, mamy, babky, dedkovia, oni sú stále živí. Z jednej strany je otec, z druhej mama. To sú dve večnosti. Ak si pozriete po otcovi alebo po mame korene svojho RODu, nikde neuvidíte chybu, vždy je tam dokonalá pyramída, dvaja dedkovia, štyria pradedovia… A tak ďalej. Stále to ide v progresií a nikdy tam nebude nijaké zúženie. Adam a Eva, to sú také-nejaké subjekty, do ktorých je prenesená večnosť RODu, a ktorých rod prijal. 

Preto je dôležité si uvedomiť, že my sme večnosť. ČELOVEK JE VESMÍR. Identifikácia s RODom Najvyšším sa deje. 

Vladimír: Áno, s RODom, ujednotenie s ním.

ANP: Áno, ako je u Vás “Sláva Rodu”, chcem Vám povedať, že každé ráno, keď sa zobudím, zodvihnem ruky, zatočím s nimi určitým spôsobom a, v prvom rade, zdravím, želám zdravia a všetko najlepšie a ďakujem RODu Najvyššiemu. “Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu a Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU. Treba sa identifikovať pred RODom, poprosiť o odpustenie, vypustiť všetku tú temnotu, ktorá sedí vo Vašom vedomí, poďakovať za všetko, odpustiť všetkým rodným a blízkym a dostať sa do tohoto stavu čistoty, stavu tvorenia, stavu svetla, celý sa do toho stavu ponoriť, ako dieťa RODu Najvyššieho tu naRODené. Poďakovať a povedať: “Otče náš”, otče náš, to je otec aj mama, od niečoho, to nie je len otec, to je aj mama, mať je Zem, Nebesá sú otec. Preto treba hovoriť: “ Otče náš, nech je tak, nech je tak, nech je tak…”. A Otče Vás počuje. Hovorí: “Aha, vyzerá, že sa zobudil, ČADO, a to sme mysleli, že sa nezobudí, oči neotvorí, chápať nezačne”. Je to o vedomí. Vedomím zadýchať, každé ráno ruky natiahnuť, orgány na ich fyziologické miesto postaviť, poďakovať, ruky na vrch, poslať hore BLAGODAR, hore, do večnosti. A z večnosti Vám príde spätný prúd od RODu Najvyššieho. Jasné, ako sa k svojím deťom správate, Vaše dieťa Vám ďakuje, Vy mu ešte viac dožičíte, nie? Takto to funguje, to je rozkrútenie Vášho nebeského torusu. 

Toto je veľmi vážny proces. Keď ho začnete, veľa ľudí, keď ho začne, veľmi sa im páči a postupne začínajú chápať, čo sa deje. Potom ich parazit začne pomaly od tohoto procesu odťahovať. A človek začne byť lenivý, nesvoj, tu treba prejaviť tvrdosť, preraziť to svojou vôľou a každé ráno toto robiť. Zuby ste sa naučili ráno čistiť? Molodci. A prečo ste sa zdraviť s RODom svojím Najvyšším nenaučili? Veď je to Váš ROD Najvyšší. Rozumiete. Máme iba jeden ROD Nebeský, všetci žijeme v sfére, v toruse, ktorý neustále rastie a bude rásť večne. 

Tak, čiže treba najprv seba identifikovať, potom začnú prichádzať vedomosti. Vedomosti aké? Vedomosti svedomia, vedomosti nebeské. Svedomie vždy napovie, čo treba robiť, kam treba isť, s kým sa kamarátiť. Tu už sám vesmír začne spájať ľudí medzi sebou, kvôli dobrým skutkom.

Tu už začínajú pracovať iné systémy. Nie číslicové, ale číselné. Iné technológie, iné matrice, už čisté, nebeské, človečenské, kde sa začína človek orientovať a postaví sa nad parazita  a ničiteľa. Tu je pre nich nedosiahnuteľný. 

Keď konzumuje človek mäso, ja to, samozrejme, neodsudzujem, ale, verte mi, skúšal som aj jedno aj druhé a môžem porovnať. Poviem Vám, od 2012 roku nejem mäso. A dosiahol som úplne inú úroveň myslenia, úplne inú úroveň čistoty, úplne inú úroveň imunity. Prečo? Keď je človek vegán, pojedá kyseliny, v surovom jedle sú všade kyseliny, v surovej zelenine, ovocí, v orechoch… A aby sa kyseliny vstrebávali, treba zásadu. Vtedy sa pankreas prepne a človek dosiahne zásaditú rovnováhu v organizme. Zásada má vyššie spektrum frekvencií, je to vyššia oktáva ako kyselina. Táto frekvenčná oktáva nepustí parazitov do tela, oni nemôžu žiť v týchto frekvenciách. A človek prestáva byť chorý. To je prostý príklad dlhovekosti, dobrého zdravia a tak ďalej. To Vám nehovorím ja, to už dávno hovoril Radomír – Christos v Evangéliu Sveta od Esejov. Môžete ho nájsť v internete, prečítať, tam je to všetko povedané.  Preto jedzte jedlo zo stola Boha, čistota jedla Vám dá čistotu v tele, v duši, v Bohu a v RODe Najvyššom.

zlatá éRA a Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: