K porozumeniu Čelovekom

VIDEO: 3. časť Rozhovor s Jeho Excelenciou, Hlavným pokladníkom Medzinárodnej kasy M1, najvyšším úradníkom a vykonným riaditeľom White Spritual Boy Corp. p. Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom.

Vladimír: Takže, tretia otázka znie takto: každý z nás sa nachádza na určitom stupni rozvoja. Čo by ste poradili, aký konkrétny algoritmus činov človeka želajúceho si stať sa budovateľom tohto nášho nového  národného štátu. Konkrétny algoritmus, z čoho začať, čím pokračovať?

ANP: Zase začneme vedomím, všetko je vo vedomí. Všetky hry sa dejú vo vedomí. Človek je biologické indivídum, ktoré chodí na dvoch nohách po Zemi. Jeden žije v jednom byte, druhý  v druhom, tretí v treťom… potom sa zjednotia, idú po námestí a niečo žiadajú. Od koho žiadajú ? Od koho žiadajú, keď Ty si tou mocou! Rob iba to, čo Ti treba ! Urob určité kroky, nejaké stretnutie. Dokonca aj ústava obchodnej spoločnosti Ruská federácia hovorí o samospráve. Dokonca aj ona, a to nehovorím o iných. Sovietsky Zväz  bol úplne národný štát. Tam je jasne napísané, nepáči sa Ti, že niekto niekoho oklamal? Alebo že sa dohodli medzi sebou všetky tie Právnicke Osoby plniace funkcie štátnych orgánov? Sú to všetko Právnicke Osoby, súkromné spoločnosti. Spoločne ponižujú, okrádajú človeka, zločincov a banditov chránia a slúžia im. Pretože oni majú motiváciu. Akú motiváciu? Špinavé peniaze, špinavé podčiarkujem. Špinavé, ukradnuté, nakreslené, vymyslené, fiatné. Nenesúce nijakú energiu. Aký má zmysel odovzdávať jeden druhému zdrap papiera? Bez energie? Kvôli čomu? 

rozhovor slovenský dabing:

Od začiatku je chápanie peňazí, DENEG, iné,  DEŇ GA je denný pohyb, DEŇ je deň, GA je pohyb. Čiže pohyb peňazí, jasné? POHYB.

Vladimír: Áno

ANP: Od začiatku je chápanie peňazí nasledovné: man eto (maňeta-peniazмонета мань это), MAN je boh človek (man po anglicky = človek, mankind = ľudstvo), MAN v sebe nesie energiu vďaky, energiu života.  Energia života je založená v človeku ako v akumulátore, aká energia, aká podstata môže byť dobrým akumulátorom? Zlato. Zlato, všetci hovoria ZOLOTO, ZLO ETO, áno, to zlato, ktoré bolo v noci Svaroga na povrchu vydolované, toto zlato nesie inú informáciu, ono naakumulovalo inú informáciu. 

rozhovor pôvodné znenie + sk titulky:

To zlato, ktoré tvorí základ finančného systému a je uložené v špeciálnych úložiskách, hlboko pod zemou, staroveké zlato, ktoré je zaúčtované a je vložené na účty svetového finančného systému, na kolaterálne účty, ako základ stability, ako základ života umelej inteligencie, tvoriacej umelej inteligencie podčiarkujem. Toto všetko sa volá Poklad RA.

A čo znamená “Poklad RA”? Všetci vravia: Boh Egypta. Chlapci, toto nie je ono. Toto je to vzdelanie, ktoré Vás urobilo nevediacimi. Ono sa v tomto prípade trochu mýli. 

RA je hlavný koreň Ruského jazyka. Je Svetlá Veľká Rus, Zem. A jej stred je  RA Sia (RA svieti), svit RA. Prečo tu, tu tečie rieka Volga, ktorá sa v staroveku volala RA. Čo je to RA. Zoberme siBukvicu, R – reč, rci (tí, ktorí rekú), A je čo? Boh na Zemi. RA je reč boha. REČ. Beriem si staré texty, ktoré sú už poprepisované, napríklad Védy, vo Védach pišu: Iz Kone bolo Slovo, Kon od RODu, a tu píšu: Na začiatku bolo slovo. Slovo bolo. Nech píšu ako chcú.  Ale slovo je dielo, slovo je vibrácia. A slovo ide do reči. A reč je meč! Rozumiete? A meč, ako by som to povedal, meč v zmysle meč svetla, meč spravodlivosti, meč tvorenia. Aby sme sa rozumeli. 

Keď sa, teda, vraciame k pojmu RA, čo je to Svet RA? Vo Svete RA sa nachádza nekonečné, bez koncov alebo bez KONu, ako chcete, nekonečné množstvo, nekonečné množstvo svetov JAVi, NAVi a PRAVi. Svetov, dimenzií, spektier. Všetky tieto svety JAVi, NAVi a PRAVi, všetky sú vo Svete RA. Čo je Svet RA? Je to svet vibrácie, svet vlnenia, svet svetla. Keď si zoberieme, éter je vlnenie, vlnová skladba, všetko je vlnenie. Hmota v našom svete je tiež vlnenie, reč je vlnenie, svetlo je vlnenie, všetko je Svet RA. Preto ho treba cítiť. Svet RA, to je Svedomie, všetko Svedomie cítite, globálne a kozmické Svedomie cítite. A tento Svet RA treba žiť a treba sa vracať k VIE RA. Vedieť RA (védať RA – ведать РА), nie Egyptského boha s palicou, ktorou v staroveku preberal ľudí do aspoň nejakého akcieschopného stavu po procedúre mazania pamäte. Treba rozumieť, čo to znamená celkovo, v kozmickom merítku. 

A potom ROD, ROD je najvyšší tvorca. On všetko stvoril a vo všetkom sa roztvoril. 

Vladimír: A ako začať vedieť, študovať RA?

ANP: Ako začať študovať RA? Treba porozumieť tomu, čo som povedal, to už začínate študovať RA. Je jedno, či si rozumel alebo nerozumel, súhlasíš alebo nesúhlasíš. Už si počul. A počul znamená, že to už máš vo svojom vedomí. Túto energiu, túto vibráciu, toto svetlo. A ona už si robí svoju prácu. Ona už pracuje s tým vedomím. A skôr či neskôr ona spraví potrebnú prácu, u niekoho skôr, u niekoho neskôr. Človeka dovedie do jeho človečenského stavu. 

Treba o tom hovoriť jeden druhému, neostýchať sa a nečervenať sa keď hovoríme o svojich rodových silných veciach. Hanbíme sa obliecť si vyšívanú košeľu, hanbíme sa urobiť to či ono. Nechápeme, akú božskú silu nesú v sebe tieto veci, ako nám závidia všetci paraziti, pretože oni to vidia a vedia, čo je to za sila. Ale sami si ju nemôžu obliecť, tú košeľu, lebo ich páli. Ale na nás to vidia a sú pripravení dať pol truhly zlata, len aby mohli skúsiť byť takými ako sme my. Sú to iné bytosti, oni nemajú taký funkcionál, také funkcie a vesmírne možnosti, ako má človek. Pretože hociktorý človek, narodený na Zemi, je mikrovesmír, rozvíjajúci sa vesmír v makrovesmíre. A on tvorí svoj mikrovesmír. Len si predstavte, koľko organizmov, koľko svetov, koľko baktérií, buniek žije vo vás. Preto, všetko čo je vo vnútri Teba je aj okolo Teba. Čisti svoje vnútro, očistíš svoje okolie, čisti vonkajšok, očistíš svoje vnútro. Hlavne čisti. Niekde niečo čisti. 

Čo znamená očista? Keď je v izbe neporiadok, všetko sa rozvaľuje, Tvorca nemá nikdy nič navyše, všetko má svoj zmysel. Preto aj Ty, všetko rozumne poukladaj na svoje miesto. Aj ITčkarom stále hovorím: Urob si poriadok, všetko pekne poukladaj do súborov, urobte si poriadok v programe a všetko bude v poriadku, vo vašom živote, vo vašom rozvoji.

Vladimír: Čiže, študuj RA, znamená urob si poriadok. Ďalej?

ANP: Ďalej je doležitá samoidentifikácia. Doporučujem, už som to spomínal v niekoľkých videách, myslím, že aj na Vašom kanále, veľmi dobre to pracuje, kódové slovo, ktoré nesie v sebe kľúč aktivácie DNA, ktorá je zablokovaná. Toto kľúčové slovo sa vyslovuje veľmi jednoducho, no bez vnútorných chmár, musí sa povedať s naozajstnou vierou, skrátka, naozaj, naozajstne, vstať, u seba doma, v lese, niekde vonku, je jedno, kde. Bude sa vám zdať, že to niekto bude počuť, zasmeje sa, alebo niekto niečo… Všetko toto odhoďte bokom, toto vám nesmie vadiť, dajte to preč so svojho vedomia. Nič také nie je. Takže, postavíme sa a všetkým, kto vás počuje, alebo kto vás môže počuť, svojím rodným, blízkym, celej ulici, celému svetu, celému vesmíru treba jasne oznámiť: JA RUS!!! (RUS = RAZUMOM UPRAVLJAJEMOJE SUŠČESTVO = RAzumom ovládaná bytosť, РАзумом Управляемое Существо). Hlasno, zvnútra. Treba to urobiť tri krát. Niekto to nie je schopný ani vysloviť, skúšajú a nemôžu. A treba to povedať jasne a tvrdo. Vtedy začne dochádzať k identifikácií. To je kľúč, a vaša DNA sa začne otvárať, transformovať mutácie a čistiť ich. 

Vladimír: Klúč k aktivácií je JA RUS.

ANP: Áno, JA RUS. Po tomto je potrebné priblížiť sa a obrátiť sa k RODu. ROD je vždy s vami, vaše prababky, pradedkovia sú živí. Duša je mnohorozmerná (mernosť = dimenzia, мерность), DUŠA znamená čo? DU dva a viac, ŠA je priestor boha v súlade s Bukvicou. Preto DUŠA znamená mnohomernosť, DUŠA sa nachádza aj v novom vtelení, aj pri vás, aj s vašimi rodnými a blízkymi predkami, a tak ďalej. Ona je všemerná. Je to sféra, sféra je všemerná. 

Ak hovoríme o duši, musíme chápať, že duša vašich predkov, to jest vaši predkovia, oni na vás pozerajú. A keď si začnete uvedomovať, že dve večnosti, z otcovej strany, z maminej strany, ktoré sa spojili vo vás, na vás tu a teraz, v tejto realite pozerajú, v tomto programe, v tomto Svete RA, potom začnete chápať a uvedomovať si, a oni tiež začnú vidieť, že sa prebúdzate. Že si začínate uvedomovať to, čo nevidíte. A to je najhlbší základ, najdôležitejší základ všetkého, najdôležitejšia sila, najväčšia možnosť a tak ďalej. A vtedy vám začnú naozaj pomáhať. Vidia, že dieťa rastie, alebo už výrástlo, prečo by mu nedali meč, napríklad, na ochranu.

Vladimír: Myslíte RODičia z môjho RODu?

ANP: Áno. Oni sú vždy ROD. To je jedno celé. NÁROD je NÁŠ ROD. On sa skladá z plemien…

Vladimír: On sa skladá z môjho RODu, vášho, RODu…

ANP: Áno, ROD to je slovo naRODený, zRODený, otec a mama, mužský a ženský rovnoznačný božský počiatok, ktorý je obraz a podoba Najvyššieho. Korene sú mužský a ženský počiatok, konáre sú potomkovia. Kríž RODu. To je všetko. Alebo Strom RODu Slovanský, alebo kríž RODu. A keď tomuto rozumieme, vieme, že všetci sú tu živí, sú s nami, že nás nik neodvrhol, nik neopustil, nie sme sami. Nik nás do tmavej izby nezavrel ! Z jednej strany je jedna večnosť, všetci bohovia a tvorcovia z mužského počiatku aj zo ženského počiatku sú tiež všetci bohovia a všetci tvorcovia! Oni sú vždy s Tebou, oni sú vždy v Tebe! Hocijaký zázrak je možný! Keď človek sám sebe dovolí aby to fungovalo, bude to fungovať.

Ale on si to nemôže dovoliť, jeho um je naprogramovaný. Jemu dali do hlavy matricu, umelú, oriónovskú, počítačovú a dali mu axiómy, čo je možné, čo nie je možné… A on sedí a od rána do večera naháňa tieto myšlienky v tejto kocke. Naráža do stien, čo je možné, čo nie je možné. Kde je ďalej, kde je bližšie. Kde hneď narazíš. 

Ale to nie je tak. Všetko je možné. Keď človek hovorí, že niečo nie je možné, je to chyba vedomia. Všetko je možné. Ale je to možné, ak všetko robíš v súlade s PRAVou ( po PRAVi). A to znamená RA vedať, poznať PRAV, mať poznatky, vedomosti. Tieto vedomosti existujú a dajú sa naučiť. Nie v školách. Školy sú potrebné, veľmi potrebné. Ale školám treba sPRÁVnych  učiteľov, ktorí majú v sebe  lásku (ĽUBOV  = LÁSKA, любовь). Čo je to LÁSKA? LU – ľudia, BO – bohov, V – vedajú, študujú, učia sa, žijú… U človeka pracuje ČELO. Pretože každý neurón v mozgu je projekciou galaxie v makrokozme. Koľko máte neurónov, toľko máte predkov, toľko máte galaxií v makrokozme.  A to sú už bohovia. BOG je BOĽŠOJ OGOŇ GALAKTIKY, veľký oheň galaxie, RAzum, ŽIVU tvoriaci, ktorý je vo všetkom a všetko je v ňom. Chápete?

Toto sa nedá uchopiť obyčajným chápaním, pretože dimenzie a priestor sú postavené inak, ako je to nakreslené vo štvorcovej miestnosti, je to úplne niečo iné. Vesmír je stvorený ako mozog človeka, tak je stvorený priestor. Môžeš z jedného bodu preskočiť do druhého bodu. A vidíš, že si z jednej hemisféry preskočil do druhej. Všetko je možné.

Teda ak hovoria, že je niečo nemožné, mne jeden generál z PGU kreslil: “Vidíš toto? Tu nakreslím Južný pól. Tu je Mars, tu nakreslím náš Bajkonur. Aha z Bajkonuru na Mars treba letieť toľkoto, a z Južného pólu toľkoto”. A potom zrazu, zloží lístky. “Rozumieš?” Hovorím: “rozumiem”. Priestor, treba poznať priestorové koridory, treba ho študovať. Treba ho poznať.  

A k tomu treba smerovať. Tieto vedomosti v školách teraz deťom nedajú. V škole dajú základ, základ matematiky, základ niečoho ešte. Aj tú matematiku treba preskúmať, čo je naozaj a čo nie.  Napríklad -1, -2 -3 to nie je normálne, to je výtvor nejakého nie normálneho vzorca. Preto je v tomto smere matematika chybná. 

Vždy je 0 začiatok, nula  je KON, z KONu vyšiel ODIN – один (1), stretol DEVU (2), zažali tretie svetlo, TRIeť sa začali o seba (3), začali ČETYRIŤ – priestor skladať (4), v PäŤke sa duša zrodila (5), začala rásť chrbtica – ŠEST – шест, v šiestom mesiaci bytosť vojde mame do brucha, dovtedy chodí vedľa nej. Bytosť, ktorá si tvorí telo (6). Ďalej sa stane semenom SEMJA – семя (7), semeno vchádza do osi vesmíru V OSem – В ОСем, do nekonečna, 8 je nekonečno (8). A potom sa rodí deväť, Dajuščij jEstestvo Vedania JAŤ – Дающий Естество Ведания ЯТь – dajúci prirodzené poznanie Zemného a Nebeského prúdu (9).

Devät potom koho rodí? Zase ODINa, a ODIn kde prichádza? Zase v KON (10). Preto sa aj hovorí: “Od KONu do KONu”. To je celý algoritmus vesmíru. Stále sa opakujúci. On stále žije, to je algoritmus RODu.

Vladimír: No čo, blagodarim! Všetko je v našich rukách a všetko závisí od nás!

ANP: Blagodar! Svieťte, rastite, buďte smelí, tvrdí a Duch svoj utužujte! Blagodar!

Zlatá éRA a Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

 
ďakujeme

Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Medicínske a lekárske texty, názory a štúdie v žiadnom prípade nemajú nahradiť konzultácie a vyšetrenia lekármi v zdravotníckom zariadení alebo inými odborníkmi. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Odporúčame

%d blogerom sa páči toto: